DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1927 str. 4     <-- 4 -->        PDF

mnogoga šumara-borca prometnuo u šumara-partizana. To su oni, kojimisle, da je partijsko politički rad važniji od šumarskog ili bar vjeruju,
da se ne može šumar sko-privredni, stručni i staleški rad rukovoditi prostpartijske natruhe. Neke je iz naših redova odvukao demon zlatnog teleta.
To su oni, koji su se angažovali za šumarstvo uopće a Udruženje napose,
samo dotle, dok im je to lično konveniralo. Čim je nestalo ličnog stimulansa
oni se predadoše šapama toga demona. Negdanje priznanje i
uvažavanje šumarstva, premetnulo se danas u gorku istinu, da predstavnika
šumarstva nema u Privrednom Savjetu. Nekadanje traženje suradnjenašeg Udruženja i njegova mišljenja sa strane Ministarstva Šuma i Rudnika
palo je u drugu krajnost da naše Udruženje o svojoj 50. godišnjicinije sa istoga mjesta naišlo ni na jednu riječ priznanja za svoj otadžbenički
rad.


I tako na braniku narodnog šumarstva ostadoše šumari idealiste.
Lako je razumjeti da je danas položaj šumara-borca i u šumarstvu i u
Udruženju daleko teži nego pred, šest godina. Redovi su redji, a broj neprijatelja
i opasnosti, koje prijete, veći. Polazeći na zbor mi moramo da
budemo svjesni težine današnjega položaja. Nu u isti čas treba da tvrdo
vjerujemo ono, što nas uči istorija malene predratne Srbije. I malen brojhrabrih junaka može da pobijedi.


Svjesni toga treba da mi preostali borci polazeći na šesti zbor udvostručimo
našu snagu i zbijemo naše redove. Treba da istrajemo u borbi
i ostanemo tvrdi u vjeri, da rad oko unapredjivanja šumarske privrede,
struke, staleža i Udruženja mora da bude prost svih partijskih pogleda
no postojan u prilaženju idealima.


U ČASU KAD STUPAMO NA PRAG ŠESTOGA ZBORA
TREBA DA NAM PRVA MISAO POBIT A PRED PRIJESTO NJEGOVOG
VELIČANSTVA KRALJA, NAŠEGA MOĆNOGA POKROVITELJA.
TREBA SE NA SVAKOM KORAKU NAŠEGA RADA RUKOVODITI
NJEGOVIM UZVIŠENIM PRIMJERIMA: JEDINSTVO
I DOBRO OTADŽBINE PRIJE SVEGA!


I mi treba da unutar okvira ljubavi za otadžbinu kliknemo: jedinstvoi dobro šumarstva prije svega. Unutar okvira ljubavi za šumarstvo treba
da reknemo: jedinstvo Udruženja prije svega.


Ne skrećući sa linije interesa privrede treba da i ovom prilikom sa
svoga zbora kao privrednici i stručnjaci naglasimo osnovno načelo i da
ga doviknemo političarima: Iz privredne snage otadžbine
njena politička snaga a ne obrnuto. Dakle prije svega privreda
a onda politika.


Duboko poljuljani ugled šumarske privrede treba upostaviti. P r .v
r e dni savjet već je nemalo priveden u život. U njemu na našu sramotu
nema predstavnika šumarske privrede.


Naša šumarska politika treba da dobije osnovne smjernicei pr o gr a m rada, koji se neće. moći modifikovati partijskim vjetrovima.
Zakon o šumama treba da što prije dodje pred parlamenat.


Redukcija, koja je provedena ovogodišnjim budžetom i koja je
uvelike otštetila interese šumarske privrede, treba da se što prijepopravi.


Treba raspraviti pitanje, da li mi uistinu eknomišemo našim
š u mama. Ne prekoračujemo li mi posibilitet naših šuma sječom i načinom
pomladjivanja?


402