DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1927 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Ha cmp. 350. 10-.. ... ...... .....: y ......... ......., a .....: y .........
.........
. ......... ......: .....: sur la traitement, . ...... sur le traitement
.....: celui de Burel, basé sur la, a .....: celui de Burel, celui basé sur la . . .


........ ... .-......., ........... .. je ......... . ......... .... .&..
....... .... .... ... ........, ........-. ........... ARO ...... .... ...
......, .. ..... .......... ...... ....... ......... ....... ...... .... ........
...... ......... .. ... no .......... .... ..... ...... ...... ........
.... .. oe ......... .......... ....© ....... .— .......... ...........


LIČNE VIJESTI


ODLIKOVAN JE:


Brahouš Otokar, šumar u Nejdeku u Čehoslovačkoj, ordenom Sv. Save 5. reda za revnosnu
saradnju na polju lovarstva.


POSTAVLJEM SU:


Ranitović Svetozar, inspektor u nu za načelnika I. kat. 4. grupe pri Gener. dir. šuma.
Ogriz Krispin, čuvar drž. šuma za podšumara III. kat. 3. grupe pri Sum. upravi na
Bledu.
Rukavina Ivan, šum. ing. asistent za šum. ing. I. kat. 8. grupe pri Srez. poglavarstvu


u Čazmi.
Majstorović Vladimir, šum. ing. pristav za šum. ing. I. kat. 8. grupe u N. Gradiški.
Krekić Mihajlo, šum ing. asistent, za šum. ing. I. kat. 8. grupe pri Dir. šuma u Za


grebu.
Vuković Zorka, biv. činovnik rudarskog satništva za šum. kancelistu III. kat. 3. grupe
pri Dir. šuma u Zagrebu.
Kostić Milan, šef fimane. uprave u m. za blagajnika III. kat. 1. grupe pri Dir. šuma
u Aleksincu.
Tropper Antun, šum. savjetnik u m. za šum. savjetnika I. kat. 6. grupe i šefa šum.
uprave Kalje.
Milojković Petar, inspektor Min. financ. u m. za ekonoma II. kat 1. grupe, pri Gener.


dfr. šuma.
Radović Mihajlo, lugar za admin. činovnika III. kat. 4. grupe pri Sum. upravi Valjsvo.
Ivanović Milivoj, biv. čin. Dtir. drž. željeznica^ za registratora pri Gener. dir. šuma.
Spasić Živan, šum. diurnista, za admin. činovnika III. kat. 2. grupe pri Šum. upravi


Brza Palanka.
Omanović Salih, šum. nadinž. u m. za šum. nadinž. I, kat. 7. grupe pri Srez. poglavaru
u Nevesi´nju.
Cernov Nikola, biv. admin. čin. za podšumara II. kat. 4. grupe pri Sum. upravi Belo


polje.
Hosu Jovan, šum. nadsav. u m. za inspektora I. kat. 4. grupe pri Gener. dir. šuma.
Todorović Branislav, javni pravozastupntik za šefa kabineta Ministra S. i B. I. kat.


6. grupe.
UNAPREDJENISU:


Vujičić Jovo, za šum. akcesistu III. kat. 2. grupe u Glini.
Peterin Josip, za srez. šumara III. kat. 2. grupe u Biogradu n/m.
Holinan Josip, za okr. šumara II. kat. 2. grupe pri Dir. šuma u Aleksincu.


432