DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 9/1927 str. 33     <-- 33 -->        PDF

posljednje vrijeme izložbu u Montpeje-u i organizovala je u tom gradu seriju predavanja
i praktičnih demonstracija o zašumljavanju. Izloženi su radovi oko zašumljavanja,
što ih rukovodi Generalna Direkcija Voda i Šuma, lokalni komiteti i željezničke
kompanije. Prikazane su upotrebljene metode i razne vrsti drveća. Predavanja
su završena posjetom one cesti izložbe, koja se odnosi na zašumljavanje, i jednom
ekskurzijom u oblast zašumljavanja građa Klapje-a (blizu Montpelje-a) i u kulture što
ih je duž željezničke prugs izvršila željeznička kompanija P. L. M.


U departmanu Ob (u Sampanji) zašumljena su zemljišta, koja su naročito prepuštena
kulturi šume. Zašumljavanje je učinjeno sadnjom borovih sadnica. (Borovina
nalazi dobru prodju kao stupovlje za rudnike). No bor se u tom kraju rasprostire i
prirodnim načinom naročito na krčevinama. Krčevina od nekoliko ara, koja se mogla
pred 30 godina nabaviti za pet franaka, malo je po maJlo obrasla drvetom i donijela
svome posjedniku nekoliko stotina franaka.


Unapredjivanje šumarstva u Njemačkoj. Redakcija lista »Der deutsche Forstwirt«
moli nas da uvrstimo ove retke:
Istraživački radovi u oblasti šumarske privrede, koji su u posljednje vrijeme nastavljeni
obnovljenom snagom, potaknuli su pomenuti list, da —od vremena na vrijeme


— stavi na raspoloženje nadležnim krugovima svoje »Svjetske brojeve«. »Der đeuteche
Forstwirt« ima vanredno velik broj odličnih stručnjaka-sarađnika, on je organ najvećih
njemačkih šumarskih organizacija. Prema tome on je u položaju, da sabire stručno
znanje i iskustva istraživačkoga rada te da ga publikuje na korist općeg kulturnog
napretka. Prilikom »zelene sedmice« početkom 1927.— izdana publikacija te ruke donijela
je pregled o šumarskim kretanjima nekih zemalja. Daljni su izvještaji u pripremi.
Njihovim proširivanjem bit će obuhvaćeno: iskorišćavanje šuma, transportna
sredstva, obradjivanje tla i strojarstvo — sve to u. vezi sa šumarskom privredom. Izjave
priznanja iz raznih država naglašuju potrebu ovakovog zajedničkog kulturnog
rada. Na želju šalju se posebni brojevi besplatno. »Der deutsche Forstwirt«, Berlin
S. W. Hedemanstrasse 12.
........ . ....... r. M. ...........: »....... ..........« ........ .. ...


......:


Ha cnp. 332. 25-.. ... ...... ..... ...-.. ..... ....... .... .....: ......


..... ...... .....


Ha CTip. 333. 37-.. ... ..... ..... ...... .....: ..... .......


.. ´.... 333. 48-.. :..|. ..... ......... .... .....: ©........


Ha .... 334. 8-<.. ,... ....» ......... .....: ..........


Ha .... 334. 34-.. ... ... ......., a .....: ... .......


.. ..... 339. 12-.. ... ...... .....: .. ..... .. ....., . .....: .. .... .. .....


.. <.... 345. 12-.. ... ...... ..... .... .... ......&...., . ..«5.: .... ...>


............


.. .... 351. .-.. ... ...... ..... ......... .. .....* . .....: .........


.. ......


.. <.... 351. 14-.,. ... ...... .....: ............ .. ., . .....: ..........«,


.. y


... ..;.. 352. 19-.. ... ...... .......: ..... .../....... ........., . .....: ....


........... .......&..


.. .... 353. 1. ... ...... .....:: ... ......., . .....: ... .........


.. cijp. 353. 29-... ... ..... ..... .........., . .....: ........


.. .... 353. .-.. ... ...... ..... ..> . % & .....: ... . ±!q.


.. .... 354. 5-ini ... ...... CTO[JIB: ..... ©. ....... ..., . .....: ..... ..


....... .....


431