DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1927 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Din 100.— za god. 1927. i 1928. Ivan Draženovđć, Oriovac Din 50— za god. 1927. Miloš
Ervaćanin, Dubica Din 50.— za god. 1926. Alfred Roissi, Kotor Din 100.— za god.
1926. i 1927. Miodrag Lozjanin, Klenak Din 50.— za god. 1927. Ing. Josip Urolić, Kl.
Ivanić Di n50.— za god. 1927. Zvonko Slović, N. Gradiška Din 50.— za god. 1927. Nikola
Vilović, N. Gradiška Din 50.— za god. 1927. Mihajlo Dereta, Bjelovar Din 50.— za
god. 1927. Ivić Franjo, Varaždin Din 50.— za god. 1927. Vukota Spasojević, Beograd
Din 50.— za god. 1927. Ednrand Krivić, Murska Sobota Din 50.— za god. 1927. Stjspan
Surić, Zagreb Din 50.— za god. 1927. Milan Drnrć, Zagreb Din 50.— za god. 1927. Bilinski
Stanko, Zagreb Din 50.— za god. 1927. Jerbić Ivan, Zagreb Din 50.— za god.
1927. Vlado Majstorović, Okučani Din 50.— za god. 1927. Branko Manojlović, Jaseenak
Din 50.— za god. 1927. Dušan Zec, Petrinja Din 50.^— za god. 1927. Nikola Ilić,
Novi Marof Din 100.— za god. 1926. i 1927. Svetozar Drenovae, Drežniik Din 50.— za
god. 1927. Dušan Ukropina, Drvar Din 50.— za god. 1927. Mileiiko Sunjevarić, Bitolj
Din 50.— za god. 1927. Martin ......, Apatnn Din 50.— za god. 1927. Ing. Vojko Koprivnik,
Beograd Din 50.— za god. 1927. Ing. F. Jurković, Djurdjevac Din 100.— za
god. 1926. i 1927. M. Grozdanić, Karlovac Din 50.— za god. 1926. Franjo Vojvoda, Voćin
Din 50.— za god. 1927. Stjepan Nfkić, Sarajevo Din 50.— za god. 1927. Vinko Plesa,
Kostajnica Din 50.— za god. 1927. Stjepan Šimić, Vinkovci Din 50.:— za god. 1927.
Bunić Petar, Livno Din 50.— za god. 1927. Hp´nko Runje, Lipovljani Din 50.— za god.
1927. Josip Jozić, N. Gradiška Din 50.— za god. 1927. Ing. Prokopljević Nenad, Zagreb
Din 50.— za god. 1927. Nikolašević Julio, Našfce Din 50.— za god. 1927. Mehmeđ
Bolić, Prijedor Din 50.— za god. 1926. Lončar Ilija, Sokolovac Din 50.— za god.
1927.


Pretplatnici:


Šum. preduzeće Dobrljin-Drvar, Dobrljin Din 100.—.


RAZNE VIJESTI


Palača Direkcije Šuma u Zagrebu. Ovih se dana dovršava velika palača Zagrebačke
Direkcije Šuma, koja je odredjena za činovničke stanove. Palača ima tri krila
i četiri sprata. U njoj ima 28 stanova. Građjena je po nacrtima i pod rukovodstvo™
prof. univ. g. Ed e Šena . Trošak gradnje iznosi oko sedam milijuna1 dinara.


Gospodu Generalnog Direktora ing. Mio draga Stamenkovića . Beogradu
i Direktora ing. Veli m ira Kereškenjija u Zagrebu ide zasluga, da
eu znali nadležnog ministra uvjeriti o potrebi ove zgrade odnosno da su znali tako
brzo realizovati gradnju. Šumarstvo se može podičiti ovim objektom, a grad Zagreb
kao i činovnici, koji će ući u te stanove, treba da su zadovoljni, što su tako idealno
riješili jedno od najtežih pitanja sadašnjice — pitanje stana1.


Zašumljavanje u Francuskoj.*) U Francuskoj je prije rata i za vrijeme rata toliko
šume posječeno da se na svim stranama počeo´ da javlja interes za pošumljavanje. Dobrim
primjerom prednjači Ministarstvo Poljoprivrede, Razna udruženja propaguju m;sao
zašumljavanja neplodnog zemljišta. Željeznička kompanija Pariz-Lijon-Mediteran


(P. L. M.), koja je već mnogo uradila u cilju promicanja hortikulture, iskoristila je u
*) Ovu informaciju donosimo po želji g. Andr é Boissier-a konzula Francuske
Republike u Zagrebu. Mi je spremno donosimo da pokažemo kako1 se problem
zašumljavanja shvata u naprednom inostranstvu. Zašumljavanje se ne smatra nekom
internom stvari Šumske Uprave već općim narodnim problemom u rješavanju kojega
uzima živog učešća i privatna inicijativa. U nas je nažalost ta inicijativa znatno veća
u — obešumljavanju. Uredništvo


430