DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1927 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Vrlo je vjerojatno, da i u jačim zimama ne će jajašca mnogo više stradati; ona su
vrlo otporna protiv atmosferskih utjecaja, osobito protiv velike zime i vlage, jerbo i
ostrugana sa debla ostaju dovoljno zaštićena sa dlačicama. Poznato je, da eu legla
.(ooteke) često po mjesec dana i dulje pod vodom, pa se iz njih izvale gusjenice.


U šumama, u koje zimi zalaze svinje ili stoka, jamačno će jedan dio jajašaca biti
zgažen i zarovan u zemlju ili inače uništen, no svakako valja i tamo računati sa činjenicom,
da će se znatan dio ostruganih jaja izleći.


Prema izloženom, moraju se legla radi sigurnog uništenja ili .premazati drvnim
katranom ili ih valja strugati u posude, a onda ih .. vatri uništiti.
(Iz Zavoda za šumske pokuse na univerzitetu u Zagrebu).
Prof. dr. Andrija Petračić


Dopunska prenosna taksa i krajiške imovne općine Porezni ured u 0. propisao
je jednoj imovnoj općini, da na osnovu prijavljene prometne vrijednosti njezinih nekretnina
od 180,867.260 Din plati dopunsku prenosnu taksu od 723.469 Din za takseni
period god. 1924./1925. u smislu Tarifnog broja 12. postojećeg Zakona o taksama.
Imovna općina nije mogla1 ovomu zahtjevu udovoljiti, dokazujući, da ona nije obvezana
plaćati traženu taksu na osnovu propisa u toč. 3. IV-tog odelenja, 12 Napomene
uz Tar. br. 12. istoga zakona. Porezni je ured zatražio od imovne općine dokaz, da
ona ima uslove za oslobodjenje od dopunske prenosne takse prema citiranom propisu.*)


Ka:ko je došlo do dopuniske prenosne takse? Za pokriće svoji´h potreba Država
je propisala i taksu za promet imanja. Ali, ima imanja, koja su izvan prometa n. pr.
razne crkvene i svjetovne korporacije i zavodi, krajiške imovne općine, zemljišne
zajednice, kojima je svrha trajna a sastoji u očuvanju imovine i uživanja prihoda
imovine. Za promet takvih imanja nema Država dakle prihoda, jer se takva imanja
ne promiču niti prenose već se radi o trajnom držanju imanja.


Da se Država donekle regresira za taj gubitak, propisano je plaćanje dopunske
taksa ili pristojbenog jednačka, ekvivalenta.


Po toč. 3. IV. dijela 12-te Napomene Tarif, br. 12. oslobadjaju se dopunske prenosne
takse »ona nepokretna dobra, koja su istina nedjeljivo vlastništvo koje ....
zajednice, ali je upotreba ili uživanje ovih u nedjeljivoj vazi sai kućama i zemljišnim
posjedom pojedinaca, tako, da se nedjeljive nekratnine imaju smatrati isključivo samo
sastavnim dijelom pojedinih posjeda«. (Strana 147. spomenutoga Zakona o taksama).


Smatramo, da je ova Napomena već dovoljno jasna da opravda stanovište imovne
općine. U koliko ona možda ipak kojoj finansijskoj vlasti nije jos posve jasna,
treba ju kojim meritornim riješenjem nadopuniti prema slijedećem.


Krajiške imovne općine u Hrvatskoj i Slavoniji kreirane su Zakonima od 8.


VI. 1871. i od 15. VI. 1873. Iz duha tih propisa kao i iz pojedinih njihovih propisa
izlazi, da su oue pravno-agrarne tvorevine najnovijega doba i svoje vrsti zajednice
ujedinjenih mjesnih realnih općina na ođredjenom graničnom teritoriju, koji je spadao
pod jedan bivši pukovnijski kotar. Svaka opet realna općina sastoji iz udruge privilegovanih
krajiških seljačkih posjeda. U davnini su te sadanje realne šumske općine
bile nezavisne jedna od druge a danas se poklapaju sa teritorijem istoimene upravne
političke lopôinîe.
Ovo jedinstvo vaćega broja realnih općina čini jednu samostalnu veliku imovnu
općinu.


Ta velika realna općina posjeduje ogromno zemljište, obraslo šumama, koje
služe trajnim svrhama općine kao cjeline i mnogobrojnim individualnim trajnim svrhama
članova općine Svrha ......- odnosi se na uzdržavanje, očuvanje, uredjivanje,


* .&... o ....... II. .....* ....... 1S"26. ..... ..... «weaic 55. ... ...´..
........ .... 147.
423