DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1927 str. 22     <-- 22 -->        PDF

istiskuju jelu i bukvu. Kako dolazi u maloj množini, a osim toga je i
slabije jedrine, to se gledom na upotrebu ne luči od jele. Vještački je podignuta
smreka što unašanjem sadnica u stare jelove, a što u stare bukove
sastojine. Uzgoj je uspio djelomično samo u prvom slučaju, naime
u jelovim šumama, gdje već danas ima vrlo lijepih kultura (NO podnožje
Dergomlja i N strana Javorove kose), dok je uzgoj u bukovim šumama
potpuno neuspio (Primorje). Tome je nesumnjivo uzrok prejaka zasjena
bukovog stabalja a donekle i nedostatak relativne uzdušne vlage. Svjedoči
to i činjenica, da visina tih sadjenih smreka u bukovim šumama dosiže
visinu jedva kojih 0.5—1 met., dok onih u jelovim šumama dosiže
do 8—10 met., makar da su u isto vrijeme sadjene (1890.—1892.). U ovom
kraju trpi smreka u prvom redu od snijega, naročito ondje, gdje nema
potpuna obrasta (Javorova kosa), a u drugom redu od vjetra (izvale).
Ova su oštećivanja tako velika, da je uopće napuštena misao vještačkog
uzgajanja smreke u ovom vlastelinstvu.


Javo r (Acer pseudoplatanus) dolazi stablimično u višim položajima
u oba područja vlastelinstva. Obzirom na njegovu rasijanost kao i
s razloga, što mu je stablo ponačešće šuplje i vitopero, ne luči se danas
gledom na uporabu od bukve (gorivo i ugljen). Oštećenja uslijed atmosferilija
su neznatna, a tako i od insekata. Nešto su češće infekcije (Rhytisma).
Javor se rebraš pojavljuje danas dosta rijetko i to u nižim uvalama
i udolicama. Negda je bio dosta čest, pa se dapače i iskorištavao u
pravcu izradbe glazbila. Naročito se u tu svrhu izvozilo javorovo drvo
iz Gorskog Kotara u Češku i Francusku. No danas, nakon što su se ove
zalihe iscrpile, ima ova grana šumske privrede samo istorijsku važnost.


Rasijano dolaze i to bez većeg značenja: Jase n crn i (Fraxinus
ornus) na južnim sunčanim pristrancima (Brod na Kupi, Primorje),
hras t kitnja k (Quercus sessiliilora) na istočnom nižem dijelu posjeda
(Brod Moravice), brijes t gorsk i (Ulmus montana) na visovima,
rijetko, rasijano, gra b crn i (Ostrya carpinifolia) u nižim krševitim
mjestima (Brod na Kupi) i napokon tis a (Taxus baecata) vrlo
rijetko na pristrancima planina.


Općeniti pogled na sastojineke prilike ovoga posjeda pruža već sam
fakat, da se tu radi o pretežno prebirniim šumama. Tu se ispoljuju sve
njihove mane (mali visinski prirast, opasnost od požara, zasjenjivanje
pomlatka, težak nadzor) i prednosti (povoljan upliv svjetla, zaštita tla,
pomanjkanje opuzina i bujica itd.). Sklop, koji se traži od jednodobniih
sastojina, ovdje uopće manjka. Obraet je općenito dobar, a raste od viših
prema nižim položajima. Prosječno se kreće u granicama 1—0.8. Progale
dolaze jedino prema granici šuma i u područjima čestih mrazeva.


U dolinama, gdje prevladava položito glineno tlo i zavjetrina, poprimaju
sastojine više jednodobni oblik sa potpunim sklopom. No i s ovim
se sastojinama gospodari prebirno vadeći samo kržljava, bolesna, nadrasla
i potištena stabla.


( S vršit će se.)


Les forets et les économies forestieres privées. Une description, détaillée ´|đes
forets et de l´économie de la grande propriété Tlmrn-Taxis en Yougoslavie.


Rédaction


420