DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1927 str. 12     <-- 12 -->        PDF

gorskih kosa i sklopova. Sva ostala površina (80%) čini apsolutno šumsko
tlo. Posve je razumljivo, da u ovim okolnostima nije i ne može biti
ratarstvo glavno vrelo prihoda žiteljstva. Ono je vezano na par gospodarskih
bilina, koje u ovom podneblju i terenu mogu još uvijek naći
uelova za svoj opstanak (repa, kupus i krumpir), a i te često stradavaju
uslijed elementarnih nepogoda (mrazevi, prekratka vegetaciona perioda,
gnjilež uslijed izdašnih oborina). Ostale gospodarske biline napose cerealije
ne dola,ze u ovom kraju nikako, izuzev možda dolinu Kupe, gdje
su klimatske i stanišne prilike nešto bolje. No to je uski koridor uz
samu rijeku, pa pri općem posmatranju prilika ovoga kraja gotovo ni ne
dolazi u obzir. Jasnu sliku ratarskih prilika Gorskog otara daje već sama
činjenica, da je rad na polju moguć gamo u tri ljetna mjeseca, dok sve
ostalo vrijeme (jake proljetne i jesenske kiše, dugačka zima i mrazevi)
mora mirovati. Nešto su bolje stočarske prilike, jer planinski pašnjaci


(suvati) i proplanci obiluju sočnom travom, pa omogućuju timarenje
stoke makar i u malom obimu. Od vrsta dolazi u obzir samo govedo,
rjeđje ovca, . izuzetno koza, pošto ovdašnji svijet zazire od držanja
sitne stoke s razloga, što mu ona ne može pružati veći i kontinuirani
prihod kao goveče. No one iste elementarne teškoće, koje ugrožavaju i
ratarstvo, čine, da i stočarstvo kao grana privrede nije na doličnoj visini.
Što više, čine ga u mnogo slučajeva gotovo nerentabilnom. Pašarenje
traje prosječno 4—5 mjeseci godišnje, uračunav ovamo dakako i
vrijeme košnje. Ostalo je vrijeme upućen svijet na stajsko timarenje. Ne
opskrbi li se pri tom dovoljno sa sijenom, — što je vrlo teško, — to mu
za dugačke zime stoka skapava ili je mora prodati u bescijenu. Dodajmo
još k tome činjenicu, da se u ovoj isključivo šumskoj domeni radi samo
0 ono par plodnijih uvala i polja, upotrebljivih za poljoprivredu, kod
čega otpada na pojedinog zemljoradnika 2—3 jutra, izlazi jasno, da poljoprivredni
produkti nisu kadri da prehrane ovdješnje pučanstvo´.


0 industriji, izuzev šumsku, u ovom1 kraju nema ni govora, a tako
naravno ni o trgovini. U istoriji imamo podataka, da je u ovim krajevima
bila donekle razvijena željezarska industrija (XVI. stoljeće). Svjedoči
to i nomenklatura nekih naseobina (Fužine = tal. Fuccine, Homer
= njem. Hammer). Ali u glavnom ona je danas mrtva, i nema izgleda
da će se u najbližoj budućnosti podići i preuzeti ulogu neke opće privrede
u Gorskom Kotaru.


Iz svega što je rečeno proizlazi, da su Goraninu jedino vrelo prihoda
šume. 0 njih je vezan njegov rad, život i običaji. On je eminentno
šumski radnik, vozar (kirijaš) i pilanski radnik. On je to bio u prošlosti
a i danas. Sjekira i pila njegovo je orudje od malenih nogu. Po njima
je on poznat kao vrstan radnik i izvan svoga zavičaja (Slavonija),
pa i van naše otadžbine (Amerika).


Da je: šumsko gospodarstvo bilo odavna u ovim krajevima razmjerno
racionalno, te da su se šumski prihodi odavna iskorištavali, svjedoče
današnje veličanstvene šume po ovim kraškim planinama kao i nomenklatura
mjesta, kamo je nekad njihova eksploatacija gravitirala (Delnice,
Tešne itd.). To je uostalom i lako razumljivo. Blizina mora, zatim
povoljna prometala već su u prošlosti podigla vrijednost ovih šuma, a
vitalni interesi domaćeg življa uzrokovali su potrajno gospodarenje s
njima. Žile kucavice prometa, u Gorskom otaru jesu: željeznica (pruga
Zagreb-Sušak, građjena god. 1872.) — te glasovita Lujzinska cesta


410