DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1927 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Ing. STJEPAN FRANČIŠKOVIĆ:


ŠUME I ŠUMARSTVO VLASTELINSTVA THURN
TAXIS U ZAPADNOJ HRVATSKOJ1 .


Ž
Ž
ivimo na početku jedne velike epohe u istoriji čovječanstva.
Svjetski je rat rodio veliku spoznaju, da je opća ekonomija
faktor, koji narode diže ili uproipašćuje. Osnutkom naše države
počelo se i u nas privoditi u život načelo, da sva dobra
zemlje imadu u prvom redu služiti potrebama pučanstva, koje
ju nastava. A pošto šume predstavljaju u našoj državi o´gromni kapital
te gotovo neiscrpno vrelo prihoda, to mora da cilj i svrha njihovog gospodarenja,
makar koliko su u svojim velikim površinama i privatna
svojina, ima opći nacionalno-ekonomski karakter.


Ovako´vo shvatanje valja da je ishodište za prosudjivanje svakog
šumskog gospodarstva, naročito u onim krajevima, gdje je egzistencija
pučanstva tijesno vezana o šumu. A to je egzemplaran slučaj u krajevima,
kojima se prostiru šume vlastelinstva Thurn Taxis, gdje pretežno
kraško´ tlo i visoki nadmorski položaji stežu poljoprivredu u tijesne granice
planinskog gospodarstva — i gdje nestašica svake industrije osim
drvne čini, da su te šume u glavnom jedino vrelo prihoda pučanstva.


Šume ovog vlastelinstva obasižu u glavnom dva privredn a područja
: a) Gorski Kotar (najvećim dijelom srez Delnice), b) Gornje
Primorje (srezovi Sušak i Kastav).


a) Gorsk i Kota r ima izraziti značaj kraško alpinske formacije,
pa svojim visokim smještajem (oko 800 met.) u nepreglednom planinskom
masivu, oštrom klimom i jakim oborinama (Fageturn-Picetum) čini isključivo
domenu šumskog gospodarstva. Prihodi su poljoprivrede neznatni
i ograničeni dijelom na plodne uvale, što ih protiču gorski potoci.
a dijelom na kraška polja, što su se itu i tamo rasijala izmedju pojedinih


1 O pitanju šuma i šumarstva vlastelinstva Thurn-Taxis-a u našoj se široj


javnosti mnogo govori i piše. Javljaju se neetručnjaci svake ruke i tretiraju ovu tdmu


svaki sa svoga gledišta: državo-pravnog, partijsko-političkog, nacijonalno-ekonomskog,


agrarno-političkog itd. Samo se šumari ne javljaju. Da bi se prikazala i šumarska


strana ovoga pitanja donosimo ovaj prikaz iz pera mladog našeg saradnika g. ing.


Stjepana Franoiškovića, dobrog znalca samoga pradmeta. Pošto nam je stalo samo


do gole stvarnosti i istine rado ćemo ustupiti mjesta i svakom drugom stručnom,


stvarnom i kritičkom prikazu ovoga pitanja. Uredništvo


2 Na izlučenje nekih šumskih površina iz kompetencije vlastaoske uprave te


meljem riješenja Min. za Agr. Réf. od 20./VII. 1920. br. 11.242, — nijesam se mogao


osvrnuti, pošto te izlučenje ima u smislu istog riješenja samo privremeni karakter


Pisac


409