DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1927 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Kao HITIO ce .. ...... ........ ...., ... .®. ...... ...... .. ......, ........
. ..... .......... .... ....... .. . . ... je ´......... ......., ... ce ....
.... ......., a . .... ........ .......... ...... ..... ......., .. ...... .... ....
je . ......... .... ...... ... ...... ....... ....... m ...... .-.....


.... .......... ....... ..... 4. ..... je .. ......... ......., a ... .. .........,
.. «.... ..... ...... ......., ... .......... .......... ..... ..... 45
... ...... ......... ....... ..... 15 ... ura 1 .8 (... je ......... 4 .......,
..., osamimo, ........., ..... . .......... ........ .. ......).


....... je ....... .. 1922.—1925. .... 84.000 .3.


..... ...... ... ....... .... y ...., ... ce ....... .......>. — ............
.... ......... ......... .. ......, ... je ...... ........ ...... .......
.... 1... ..... :. ....... ..... ...... ............. ........>., ... ..... y ....
.. ........, .... .......... .... ........


.... ce ...... .. ......... ... ....... .. ........, ... .. ...... .........
......., .. .... ce ...... ...... ....... ...... ...... .... ........ y ....
....... . ....... .© ......... . ........ ce .... ......... . .... ............ ...........
.. .. ......... ..... .. .. ...... ....... .. ........... ......., .....
« ....... .. ........ 3 ... ........ je ........ ........ ........ . .... .....,
..... ....... . ..... ...... ...., ..... .... je ........ !...... ...., .... ..... ..
ce ........ ..... .......... .. ..... ...... m ........ .. ...´. .........


»........ .......« (.......) ...... ce y .. ... »....... .. .........« .. ....
.... ........; .. ........... ....... — ..... ........—.... ........ — ........
je . ... ......... je .... .... ... 1876. ..;.. .. ...... »......... .............
.......«, .... je y ... ..... .... ....... ... ..... .... 1890. ..... je «.. ....,
...... . ..... ........... »........ ...... ......«. ... . ..... je ...... ........


. ....... je .... .... ..... .... — ......, .... je ......... ....... y ja«
.... .. 5 HP; ....... je ......... .. ..... ...... »rafrep« . ... ..... .......
joBi ..... .... ....... ....... .. 80 HP, .. ... ...... ........


.... 1921. ...... je ........ .. .....^... ........ je ..... ....... . .........
..........; ........ je ........ .. ...... . .,..!..... .. ... ...........
rjoje .. .... ....... ........., ..... ..... .... ....... je ....... .... .......
....... .. je, .. .. ....... ...... .... ...... .... ......, .... he ..........
...;.. ........1., ... je .... ....... .... ......... ......, . ..........., .. ..
....... ........ ...... I6EO ......... ..... .. ....... ´...... .... .... ce ......,
.. .. ........ ´..... .......... ............. ...... ............. ...... .... je
..... ...... . ......... ´............ .... . .... ......... .>. ...... .. .......
no .... ..... ... .......... ...... .. ..... nacTpiojeBb´BMa1 .. ......; ........
...... ... ...... ...... y ......... ........ . .......... .. .... .... ..«


... ..........
...... ......: .......... ..... .. 10 ... na na .´... (......... .. 20 .. .. na
....) »....... ........, .... ce ....,.... y ....... .......... ea ..... . .....^
...... ce 1......... ... ......, .... je ...... ........ 20 .. na .´.... (...... .......
4 .) ; ..» ........ ...., ...... .. ....... ......... .. 16—19 .. .......,
4—6 .); ... ......... . ..!.». .... ... ......, .. ......... .. 10—16 .. y ......
2—^. ., ... ......, ..... .. ...... ........ .. ce ne .... ........ y ......
. ........ .....


.. .1.....´.. ...... ..... ..... .. ..... .3 ...... 2% ........ ........
.,... .... pesaiie .....


. ....... je ...... ........ ........ y ........ 1923. .... ...... y ........
......... .. 1023. .... ..... je ........ . ........... . ....... ........ .......
.........


381