DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1927 str. 9     <-- 9 -->        PDF

..... P. .......... :


............ .... . ...... ......*


.
.
.... .......... ....... ........ ...... y ...... ......... ....
......, ... ..... .... ............ ..... ... .... ... ...... ..
....... . ........ ...., .... .. ce ..... ........ y ...... .........
.........-....... ......... ... .. ...., .. .. ..... Harnoj
......... ........ y .... ......... ......... ...... ......,
a ........ je . ....... .. .. ..... ........... ...., y .... ........
............ .........


... ...... ... ........., ... ce ......... ... .......... .........
............ ....., .... ... .... ... ... ........ ...... ce
........... ......., .... je ....., .. ...... .......... ......... .
...... . ....... ..... .. .... ......... ........ ......... .....
......, ... ........ .. ........ . ....... .. .... ... .... ..... ..
.... ........, ...... ....... ....., .. .. .... . .... ...... .........
y ...... ......., ... ... .. ....... . .... ..... ......., ......
...... ... ...., ... .... ...... .... y .... ..........., .......
....... ........ ....... ...... ....., . ...... ........ .. ....
....... ........ . ........ ......., ... .. ...., ... ce .. ...............
...... .. ........, .... ...... .... ......... .... ....
y ..... .. ..... ......... ........ ..... ...... ........ ........,


* ........ .... .. ............. .... y ...... ...... .... 1922., .........
je .. ......... ........., .. ..... ..... . «........... .... .. .... 1922. .., ........
......... .... ........ ´........., .. .. . ... ...... .... ..... ........
....., .... .. ........... .... ........ ......... - .
.......... ...., I. ....... .... .............. ......... ........ .......
1923. no ...... ......... ...... ........ je y .... ...... . ..... .....&., ....
je ....... . ...... .... .. .. .. y ........;, a .... je, ...... "............. ....
. ....... y ......... . ... ........ ....... je ......... .......... .......
.... ...<.._


.... je ´..... ..... ......, ........ ..... Ć. .........., ,....... .....
y ......, .. ...... 1922. — a .. je .. ....... .... .. ............ ... .......... —
.......... y .... ...., .. .... ....... .. .. .... ...... ....... ..... . .........
...... .. .......-..., ©. ce ..... ......., .. ... .. ........ ......
..... ........ ......, ...> .. .. .... ....... . ;.... .... ....... ........


....... mif´Can .... ... je ....... .... ........ ...... ........ .........
........ .. je ... ..... ...... ea ..... ..... ........... ...... <....>.......>.
.... y ......, ..... ce ........ . ...... .... ...........». ...... ............
........ ..... .. .............. ... je ...... .. ©a ...... ......-... ...... .
........... ..... ..... . .... ....... (. ...... .....>. .... ........ ........
. ..;..........., ... y .... ... ... je ....... . ........ ............ .... .........,
aupaipHe ........, ............. . .............. .......... .... ......


..........


279
ŠUMARSKI LIST 6/1927 str. 10     <-- 10 -->        PDF

............. ....... ....., ....... .......... .... ....... .... ..
... ......... ..... ........., a ...... ......... .. ...... ....
...... ......... ........... ........-.......... .........


....... ..... ....... ....... ce y ...., ... ce ....... .....
.... ... ........ ... .......... y ..... ...... ........ ...... y
............ ........ ......., ... ......., ... ............. ......
......... ce ......... ... ........, a .. je ...... ... ....
..... ...... ... ....... ..... .... ce ...... ....... ........ ............
......... no ...... ....... .........., .. je y ......
....... ........ ........., .. ....... ....... ...... y .... ..........
........ ... .. ..... ......., ... ce ....... ..... ..... .....
.. ........ A ... ce .. ...... .. ......., ......., .. je ..... ......
......, .. ce y .... ..... ........... ......... ..... ....... ............
.... ....... ...... ..... .........., ... ce .... ......>
... ............ y ... ..........


.... je ... .. ............ ....... y .... 1922., .... je ... ...
......... ... y ...... ..... .......... ....... ...., ... .. ....
...... ........ ... ........., .... .. ce y ....... .... ..........


. ....... .. ........, .. ce y ............ .... .... .......
...... ..... .. ce ... ...... ..... ... ....... ........ ....., ja
.. .... ........, .. ...... .. ........ .......... y .............
. ............ .... .. ............, a .... ..... .. .... . ..........
..... .......... ... .. ..... ...... ......., .. je .. .........
......., .. ce .. ..... ....... ..... ....... . ....... ......, uo....
..... .. ce .... ....... ..... ...... ...... .. .......... ...
..... ..........


..... .... ... ...... .. .. .......... ........ .............
.. ............ ...., ....... .. ........ ........ ............, ..,
.... ....... ....... ........ ............ .... ......... ... .....,
.... .... no ...... ........ .......... .. y ...... je ... ...
......, .. je .... ...... ........., .... .. ce y ....... ...... ....
......... ......, .. ..... ..... .. .... y ...., ... .. .........
..... .... ........ .... ............, .... .. je .. ....... ......
..., ... ....... ............ .... ..... ...... ...... ....... .......
. y ...... ...... .... y .... ...... ..... .... ..... ...........
»....... ... . ......-......... ......., .. ce y ....; ....... .........
. ......... ........ cTpyi;a. . ....... .. ............ .......
...... ..., .... je ..... .... .... ..... ......... ...........,
.... .. ........ .......... . .... .......... .. ........ .........
............ .. ........ ............. ...... .. ............,
y ..... ...... ...... ..... .... ......... ... . ....... .........
......., .. ...... .... .... .......... ............ y .......... .
.......... ....... ........ y .... ... ........... . ..... .....
... ..... ...... ....... ....., ... ........ .... ..... ..........
. ........ .. .... .......-........., a .... ......., .. .. je y.... ........ ...... .......... . ......... ....., ... ce .... .......-
....... ...... ........ y ...... ........., .... .. ..........
.... ..; ...... ...... ............. .. ............ ..... ........
..............


. ............ .... ...... ...... ..... ... ......., a .. ..:
a) .........-........., .) ......, .) .......... .... .. ... ... ...


280
ŠUMARSKI LIST 6/1927 str. 11     <-- 11 -->        PDF

........, ....... ce y ...., ... ce ............. ... ........ .....
.......... .... . ....... ........, ..... he ce ......... ........
....... ............ ........, y ...... he ce .... ...........
........ ........ ..........., no ........ ......... ........ .....,
a .. .......... .......... . ......... .... .......... ..........
..... ....... .. . . ......, ....... ce y ...., ... ce ......... ....
..... ....... ... ........ ... ..... ........ a ....., .. ce ....
........ .... ...... . ........ ....., a ....... . ..... ........
......., ... .......... .....1... ....... ......., .. .. ce ............
........... ...... .... .. ........ ......... . ..... ........
........... ..... ......., ........., .. je ......... .... ... .. .......
...... ..... .. ............, y .... ...... ........ .........
... .... ......., .........-......... . ......, .. ..... .........
... ........ ......... ....., ... ............ .... ......
........ ...... ........ ........, ...., .. .. .... .. .... .... ....
........ ...... ............, ... ........, .. ... ...... .........
......... ........ ........ ......, . .. ce ... ..... ....... ...
.........., no ..... ... ........ ............ ... ..... ....... ...,
... ...... . ......... ........


. ........ ...... . ............ .... ...... ...........
... ... ....... .... .. .... ...... ..... ....... . ..... ......,
... ........, .. je ...... ......... ............ ..... ..... y ......
... ........... ........ .... ......, .. .... ..... ........
.......... . .......... ........ Beh ce .. ..... ....... ...., ..
........... .... ..... ........ ...... ..... ... ......... .........-
....... ....... y ...... .......... To ce .. ......... .. ........,
.. .. .... ....... ....... ........ ...... ...... y ......
......... . .... y ...... ......... ...... . .... ...., .. .. .. .
..... . ..... ........ ... ...... ............ ..... .. ....... y
..... l. ........... je a priori ......... ...... ....... ...., .. ...
je ...... .... ..... ....... ..... . ...... ........ ...... .......
y ...... ........., .. .. ...... ......., ... ... .. ........ . on........
...., .... .......... .. ...... ..............


.......... ...... ....... ....... .... ........... .. je .........
y ..... ........... . .... ...... ..... ....... ......., a y..... ..., .. ...... je .. .... ...... .......... . ........ .. .............
......... ......., ..... je ....... ....., .. y ......
......... .... ....... ... .... .......... ..... ........ ...., ...
ce .. ......... .. ...., .. .... ...... ...... ............. . . . .......
.... ...... .. ..... ...... ..... .......
. . . . . . a . .. .... ........... ...... ....... y ..... ......., ..
... .......... .... ce ............ ... ........, ........... je .......
..... ........., . ........ .. ............ ... je ..... ....
..... . ....... ..... ......, ...., .. .. ... ........ .... .....
...... ........... y ........ ... ........ ........


.... je ...... ....... ...... .. ............ ... ... ..... ..........
........ .... .. ... ............., ........... .... ..........
........ ..... ... ..... .........., .... je ...........
............ ... ce ... ... ....... ............. ..... ... ...............,
na je .... ......... ... ....... ........... ........ ......,
... je y ....... ...... ..... .... ...... .......


28 i
ŠUMARSKI LIST 6/1927 str. 12     <-- 12 -->        PDF

.... ...... ........ .... ...... y ...... ......... ...... ..
.... ....... .......... .. .... ...., y ...... ... .... ......, ........
.. .......... .... ............ ......., .... ce ..... .........
.. ....... ...... ......., .... ..... . ... ...... ..... ..........
. ....... ......


.. ...... ........... ........ 17. . 18. ...., ....... ... je, .. je
............ ....... ...... ... ...... .... ........ ...... .....
.... . .......-...... ...... ...... .. ce ........... .. ...., ....
.. ......... y ........... ........ ......... ....... ... je, .. je
no ............ ..... ....... ..... y ......... ......... .........
....... . ........ ........ ...... ...... ...... ........ .........
.. ......... . ...... no ....... ......... ......... ..
.... .., ... ........ ....... ....... ........, .. ....... .....,
... ...... ..... ........ ......., ........ ....... ....... ......
...... .... .... ............ .... ......... ....., .. .. .......
.. ... ...... ..... ........ ...... ....... ... ..........
......, ...., joj je .... ........ .. .... ...... ........, ...... .....
..... ....... ..... je .... .. ........ ........., ......... .......
...... ........... ....... ..... ......;. ..... je .... ........
...... .. ... ....., ... .. .. .. ...... ...... ........ .. .......
........ ....., .. ..... .. ... ..... ...... ......., .. .... ............
......... . ....... .. ..., ...... .. ........ ...... no .......
..... ........ ......, .... .. .... y ............. ..........
......... ......... .. ......... ..... je y ...... . ....... .............
..... ...., ......., .... .. y ... .... . .......... ......
......... ....... ......, ........ ....;.. .......... .......... ....,
... je . .... .......... ..... ....... .. ....., a ... ce .......
.... ........ .. ........ ............., .... je ......... .....
......., .. je ...... ........ ........., .. y ....... ........... ....
..... .. ...... ......... ......., .. ..... ..... .... ......., .
....... je .. ....... ....., .... .. ... ..... .. ........ ... ...
....... ..... ......, a .... .. .. .... ...... ............


.... ............. ....., a . .. .. ..... ..... .......... ...^
........... ...., ....... je ...... .... ........ ..... ..... ........,
..... je .... .......... ... ... ........... ..... .........
.... .... . ...... ........ ...... ......... ... ............. ........,
.. ........ .......... ........, ... ...... ...... .......
y ....., ... .. . .... ........ ... ....... ......., ..... ..... ...
.... ........ .... ..... ............, ... ... ...... .............
Taj je ..... ..... ....... ... ...., ... .. ce ........ ........ ...
........ .......... To je ..... .... ....... ...... ........., .... je
.... ...... .... .. ........... ....... ....... .... je . .....,
.. ... ...... .... ......... ........ ....... ...., ... .. ... ....
....... ......, a ....... ... ............ ......


.......... .. .... ....... ...... .... ........., ...... .....
..... je .. ........., .. ce .... ....... ............. ......................
...... ......., .... ce ......., .. .... ..............
ća .... ......... y ...... . ..... ...., .... .. TOKOM .......
........ ... ......... ............


.......... ...... .... .. ..... ..... .. ...... ............
......... no ...... .. ..... ....... ... ...... . ....... ......


282
ŠUMARSKI LIST 6/1927 str. 13     <-- 13 -->        PDF

.... y ...... ......... ......... ......, ....... .. je ...... ........
....... .......... .... ....... .... .. ......... ..........
......... ...., .... ce ........ .. .... ........ ............ ....
.. ... ....... ..., ... .. ce ... ...... .. ............ ........
......, y ........ ....., ....... .. .. .. ........ y ..... .........
. ......... ........ .............. ........ ... no ......... ....
......, .... no ..... ........ . ....... ....... .. ...... y ........
......., .... ce ... ... ...., .... .. .... ........... ......... ...
........... ´ ......., ........ .. ......... . ....... .. y .......
....., ...... .. ... ....... .. ...... ......... ........


......., ........... .......... y ..... . ....... ........ .......,
.. je ....... ........., .. ce y ...... ......... ...... .....
........ ..........., .... .. .. ..... ...... . y ..... ....... .....
.. .... ........ .........., .. ...... ..... ..... ..... .......,
.. .. .. ....... ...... .. ..... .. .... ........, ...... ce ...
............


..... ...... .... ........ ...... . .. je, ... je ...... ......,
. ... y .... ...... ............. .........-...... ......, .... ..
........... y .... ......... ..... .... je ..... ....... ..... ............,
......... ... ........ ...... ..... .. ......... .......,
....... ......... je ..... ..... ....., .... ........ .... .........
....., ... .. .... ..... ........ ... ......... .........-.......
........., a ... .... ..., .... .. ........ ..... ...... ...............,
... ... je ...... ....., .... .. ......... ...... ......... ..
...... ...... ......... ...... .. .... ......., ............ ......
. ............ .... ..... .. ce ....... ......... ... y ...., ...
.. ce ....... ........ ......... .... .... ........-....... . ............
...... ........ ........., .... y ..... ...... ..........
...... ...... ..........


.......... ........... ...... .. ...... .. ............ ..
........... ....... (;....., .. y ...... .. ......... ....... ...........,
.. he ... ...... .... ... y ....... ... ......, ..... ...,
IUTO .. ... .... ...... ........ y ..... ...... .......... ......, .
... he ce, ....., ....... .... .... ...... ......, ... . ... he ....
............ ......... . ......... ...... ....., ... .... .. .........
......... ......., .... .. ........., .... . .. ......, y .........,
.... ce ... ......... ... ........ ........ .......... ...........
...... ..... ........ .. ...... .. ............ .. .......
......... ......, .... ce ... ........ .... ........ .. ...... .....,
... .... .. ce . ... .........., a . .... ........ ....... ......,
... ......... ........... . ....... ......... ........., .... .. ...
........ ...... .. ......... ........ ... ... ....... .... .......
.. ........... ............. ...... .. ............ .. .........
.... .. ..., .... je ........ y ........ ......, .... .. ce ...... ...
.... ......... . no ......... ........ ..........., .... .........
............ y ...., na ..... ..., . ..... ... ...... ...... y .......
Moje je ......., .. .. ce .......... ........ .......... ......
no ....... ........., ..... .......... ......... ..... ......
.. ............, .... .. y ..... ............. .......... ..... ........
..... ....... ......, .. .. .... ... .... ....... .... ........


29.
ŠUMARSKI LIST 6/1927 str. 14     <-- 14 -->        PDF

...... ......... .. ........ ............, ... .. ..... .. .........,
.... . ........... ... . .... ........ ... ..... .........


......... ....... ........ ...... . ...... ce ...... y ... 23.,
a .... .. ..... .... .. .............. ....... ;.. .... .........
........, ...... ......... ... ...... ....... ...... ........ ......,
... ......., . ........ ............ ...... ... .........., ...
........... .......... ........, .. .. .. ce ..... ......... ... ...
..........., .... ........ y ....... .......... ........., .... je
........... ........ .. ............. .....


........ ......... ....., .......... je, .. he ce ....... ......
no ...... ....... .......... ......., .. .......... ....... ....
........... ........ ........, .... he .. ce ......... y ......., ..
..... ... . .. ........ ... .....: .. je ... .... ....... .............,
.. ce .... ..... ...... ....... .... ....... ......., .... ..
je ........ .. ...... ......... ........., na ce ...... .... .. ..
..... ..... ...., ... .. ce ... ... ..... ....... ... ..... .. .....
......... ........, y ..... ....... ....... ...... ........ ... ....
...., ...... ce .... ......... ........ .... ........


.... y ...... ..... ....... ....... ..... .... .......... ........
...., a ........ ........ .... ce ..... .... .......... ..
....... ....... .... ........ je .. 200 ......., .... je ........, ..
he ..... .... .. .... ......., .. .. ce .... ........ ........, na je
.... ......... ......... .... . ........... ....... ........., ..
.... ...... ........ ......., .. ...... ........... .......... ... .....,
a ... je .. ......... ..... no .......... ....... ....... .......,
.... ce ......... ........... y ....... ............, ... ......
. ..............., y .... ..... .........


...... ........... ...... ... . ........, .. ... ..... .... ...
........ .... ........ ...., .... .. je ........, na .. ce .... y ......
.......... ......... .... .......... . ....... ............ .........
.... ..... y ......., ..... .. .... y .... ........ .......,
... .. ... ...... ....... ........... ... ........, na .....
... ...... .......... ...... .... .......... ......., . ...... ..
.... .. ..... no ....... ....... ............ ........ .........
.... ........ ..........., ....... .. y ... ....... ..... .........
... ..... ..... ...... ... .. ce y ...... ........ ......... y .......,
... ........ .... ........... .......... .... ..........., ... ..........
....... ...... ........... (..........) . .. ... ce .....
...... ........., ........ .... ........., .... .. .. .. ....... .......
.. ..... ......... .........


......... ........., ........ .. ce ...... ....., ... .. ce .......
.... ...... .. ......, .. . ... ... . .... ...... ... ......, a ......
.. ce ......... ..... ......... ........... ....... ......... ..Tj>
e6a .. ...., a ....., ... .. . ..... .... .. ............ ......
... ............., .... ...... .. ....... ...... ..... . ... ..........
...... ... ......, .... je ......., .. y ............ ..... ....
.... ......... ........ .........


........ .. ...... ........, .. ...... . ......... ....... ........
...... . ............ .. .......... ..... ....... .........,
...... ....... .. ....., .. . .... ............ .... .... .........
.. ... ......... ........ .... .......... .. ...... ......,


284
ŠUMARSKI LIST 6/1927 str. 15     <-- 15 -->        PDF

...... .. ce ..... ....... ...... ........., .... .. ..... .........,


a .... .. .... ........... .... ............ ........, .... .. ...
...... ...... .. ......, ..... .............. ........ ....... ....
.. ......... .... ......... . ...... ............, .. ce .... no ....
........, .. .. . y ............ .... ........ ...... ............,
..... .. ce ..... ....... ....... ..........


.. .......... ce .... ......., .. ...... ............ .... ......
.. ............ .. ..... .. .... ...... ..... ........... .......,
a .... je ..... .. ....... ...... ....., ... ..... ....... ............
........ ... ..... .... ....... ... ...... ......... ......
... ce .... ......... ............ . ............., .... ce .....
......... . ........ y ...., .... ........... .... ....... ......
.... je ...... ... ....... .. ..... ..... ........... . ........
......... ............, .. ce . .. ..... ..... ... .......... ......
... ....... ......, .. .. .... ........ ................, y...... .... ........ .......... ......, . .... .... ........
.......


.. .. ce ...... ........ . ... .... ...... ...... ............ .
..........., ........ .. ...., ... ..... ............ .......... ........,
...., ... .. ce .......... .. ...... ...... .... .......... ..
......... ...., y ...... .. no ..... ..... .. ..... ........ .......
..... ...... .......... ......, . ....... ...... ...... ........ ..........


.. .......... ...... ... je ........ ...... .. ...... ............,
... .... .......... . .............. ....... y ..... ............,
... je .... ......... . ... ....... ..... ......., a ....... ..
... ...... .... .. .... ....... .. ............ ........


........ ...... ......... . ... ........... ....., ..... ce .......
......... ... ....... ......, .... .... ........ .... ..........
..... .. ....... .. ....... y ..... ...... . ........ .......
....... ...... .... ..... . ......... ........ ........ .... ...
... ........, ......... .. .. ..... . .. .... ce ........ ... .......
.......-...... ........., .. ......., .... no ...... .......... .........
...... y ............. .......... .. .... ....... ...........
y ... 4., a .... .. ......... .. 50—100 .... .. ... ......... ......
......... ........, na . .... .... .. .... .... ........


......., no ..... .... ....... .... . ....... ... ..... ...-.
...... y ..... . ......... ......., .... ......... ........ .......
.. ... ...... .... ...... y ....... ........ ......, a ........... ..
......... .... ........, .. ... .. .... ..... ........ ..... .......
.. .......... ...... ........ ....., a ....... ... ce .... y .....
....... ....... ........., .... ........ ......... ...... ........,
... ........ ....... ... ......... ......., ... ....... ..... ............
na .... ...... no ............. 1;........ ....... oprana
............ ...., j;ao ............ ..... ... ..... .... .........
.... ..... ........., ... ...... .. je ........ ......... .... .....
........ ........, .... ce ........ ............ .. .... ...... .........
........ ......... ........ .........., ...... ... ce ........
..........., .... ce ...... . ..... .......... ........, ....
.... ......... ..... ....... . ........ .... ........ . ........
..........


285
ŠUMARSKI LIST 6/1927 str. 16     <-- 16 -->        PDF

.... ..... ...... ... ......... y ....... .... ......... ......
. .. ... ......, .. .. .... .. ......... ....... .. ce .... ........
...... ........, . ....... y ........ ...... ... he ce .... .... ........
.... .... .......... ......... y ...., a . .... .... ........
..... .. ..... ..., ... ... .. .......... . ......... ......, .....
.... ........ ....... ..... ....., ... ...... je ..... ........ . ........
... ...........


.......... ...... ....... . .. ..... .... ...... ...... .... ce
.......... ... ............ .... . ......., a .. je, ... ce ......
..... ...... ........... . .. .... .........., .. .. ... .. ......,
.... ...... . .......... ....... ......, ...... ........ y ........
.. ....... .... ce .... ..... ........... .. .... ...... .. ce y
........ ........ ....... .... .... .... .. . ...... ...., .... .........
..... ........., .. .. ...... ...., ...... ...., .. ...... ......
. ......., ... ... ...... ..... .. ... ........ .... . .... ce
.... ... ........ .... ........ .... .. ......., a ... ce .. .. .....
........, aico .. ... ..... ...... ..... .. .... ...., ... ... y .......
......., ..... ...., ...... je ... .. ....... ...... .... .......


AKO ce ... ........ ............ ...... .. ...... ......... .......,
... ... je ......... .......... ...., .... .. ... ..... .......
......... .......... .. ....... ......, ......... ........
...., .... je ..... .......... ....... ....., ... ce ..... .... .....
......., .. ....... ... ... ........ ...., ... ... .. .............
......, ......... ....... ......... . ... ... ..... ........., ....
........ ....... ..... a .. ... .. ..... .... ....... ..... ....
........


.... ... ..... y ........ ...... ........ ........ ... ... ..........
........ ...... . ............ ...., ... . .... ............
.... .. ............, .... je ....... .... ...... ......, ....
... ce ..... ...... ....... .. ....... ....... ......, na ..........
.... . ....... .............. ..... ... ... ....... ..... ..........
........ ........... ...... . .... ......... . ......... .........
... .. ............ .... ...... . ...... ........ ........., ...
... .. ........., ........... . ............. ....., ..... ......
........ .............. .....


..... he . .......... ......... ....... ..... . ...... ........
....... ..... ......, .... ....... ..... ...... y ....... ..... ..........
........ .. .... .... ....... . .... ......, .. ce y ....
.......... ...... ..... ... ..... ........ ... ..... ............
.... .. .. ..... .......... .].... ........ . ........;.. ..........,
.... ce .. .... ..... ..........


Séparation đes forets on Serbie méridionale. L´auteur expose les causes qui ont
retardés jusqu´ a présent cette séparation.
Rédaction


4$F "^


286