DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1927 str. 46     <-- 46 -->        PDF

O tem se je poročalo na pristojna mesta in povdarjalo, da predavatelj ni po
predpisih teoretsko in praktično kvalicifiran.
Dognalo se je, da šola nima kredita, vendar se je ing. Šulgaj v Novem mestu
ponudil, da tudi brezplačno predava, a je bil odklonjen.
Predlaga, da v slučaju nepovoljne rešitve Podružnica napravi vlogo na J. Š. U.,
ki naj se obrne še posebej do Generalne direkcije šum.
V budžetu gozdnega oblastva obče uprave naj se vpostavi za honorar potreben
kredit, ako ne bi v bodoče oblastni odbor tega storil.
Pri slučajnostih se oglasi ing. Eustia:


Ker se je dogodil slučaj, da se je sreskemu šum. inženjerju podelila avtorizacija
brez predhodne mercdajne izjave od strani šumarskega oblastva, predlaga, da ee odbor
potom Glavne uprave obrne na Gradbeno ministrstvo s prošnjo, da ono odredi Glavni
upravi .inženjerskih zbornic, da se inženjerske zbornice ob priliki razprave o prošnjah
za avtorizacijo šum. inženjerjev vsakokrat obrnejo na oblastne šum. referente s prošnjo
za izjavo o prosilcu. Predlog se sprejme.


Ing. Pahernik poroča, da se dela na to, da se izposluje carin e pros t u v oz
h m e 1 j e v k iz Avstrije.
Predlaga, da Podružnica to namero na merodajnih mestih s primernimi argumenti
prepreči. Sprejeto.
Sklone se prihodnjo o db o rov o sejo sklicati v Ljubljani; nato predsednik
zaključi sejo.


..... ...... ......... . ....... ...... 1927. .......


........ .......:


....... ......, ........ ... 50 .. .... 1927.; .... ..... ........., .......
... 50 .. .... 1927.; .... ....... ....., .....-... ... 50 .. .... 1927.; ....
......... ....., ....... ... 50 .. .... 1927.; .... .... ......, ...... ... 50 ..
.... 1927.; ..... ....., .... ......., ... 50 .. .... 1927.; .... ...... .......,
.... ... 50 .. ..., 1927.; .... ..... ......., ...... ... 50 .. .... 1927.; ......
......, .......—.... ... 50 .. .... 1927.; .... .... ....., ........ ... 50 ..
.... 1927.; ...... ..-...., ........ ... 100 .. ...... 1926. . 1927.; .....
....., ...... ... 50 .. .... 1927.; .... ..-.... ......, ...... ... 50 .. .... 1927.;
.... ..... ..........., ...... ... 50 .. .... 1927.; ..... Map, ........ ... 50
.. .... 1927.; ....... ......, ... 100 .. .... 1926. . 1927.; ... ......, .......
... 50 .. .... 1927.; .... .... ...... ........ ... 50 .. .... 1927.; ..... .....,
...... ... 50 .. .... 1927.; ......... ...... .... ... 50 .. .... 1927.


........:


... ......... ..... ...... ......, ... 32 sa .... 1927. .... . .......; ...
......, ..... ...... ......, ... 25 .. .... 1927.


............:


.-....... ..... .......... ... 300 .. .... 1923., 1924. . 1925.; ........ cpeea
......., ... 300 .. .... 1923., 1924. . 1925.; ..... ....... ....., ... 100 .. ....
1927. ....... ....-..... ...., .........


Vraćeni šumarski Listovi u aprilu i maju 1927. Vovk Ante posesnik Bled, Pleća
Nikola šum. nadzornik Zagreb, Jelenčić Vladislav Trajani z. p. Garčin, Hofman Josip
Golubovac, Amidžić Vukašin Bos. Gradiška, Bodjanac Josip Prkovci, Kavoš Juri
Odronci. Neugebauer Josip Sr. Moravice, Drobnić Ante Dropolje, Busbaeh Alfred


316