DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1927 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI JLST


GODINA 5 i. JUNI /OZZ


NAZDAR — BRAĆO ČEHOSLOVACI...


ako smo već javili, došla je ovih dana k nama ekskurzija nastavnika
i studenata čehoslovačke Visoke Škole za Poljoprivredu
u Brnu pod vodstvom odličnoga profesora ing.
Opletala. Mi smatramo da ta posjeta, što je čine predstavnici
čehoslovačke šumarske nastave našoj otadžbini, nije
samo stvar naših fakulteta i Ministarstva Šuma i Rudnika. Ona je i stvar
našire šumarske javnosti, koju reprezentuje Jugoslovensko Šumarsko
Udruženje. Iako naše Udruženje nije zvanicno pozvano da uzme učešća
u spremanju dočeka odličnih naših gosti, ono vlastitom inicijativom i
vjerno svojoj dosadanjoj tradiciji hita da na usta svoga organa »šumarskoga
Lista« pozdravi mile naše goste toplim i srdačnim »Na zdar...«


Pozdravljajući braću Čehoslovake mi ćemo ovom prilikom da podvučemo
najvažnije veze čehoslovačkog i Jugoslovenskog šumarstva. Te
veze su stare. Tako stare te možemo reći da su prva ozbiljna kretanja
našeg narodnog šumarstva u Slovenskom Jugu nerazdružno vezana baš


o rad sinova čehoslovačkog naroda. Mi smo već na drugom mjestu dokazali,
da je najstariji pokretač našeg narodnog šumarstva i najstrajniji
borac, Dragutin Kos, bio je zapravo Ćehoslovak. On je ne samo osnivač
naše programatske šumarske politike već i stvarni radnik na polju šumarstva.
On je i pokretač najstarijeg šumarskog udruženja na Slovenskom
Jugu (1846.), u krilu koga medju prvim članovima nalazimo velik
broj šumara-čehoslovaka, koji se kupe oko Kosa.
Kad se osnivalo najstarije šumarsko učilište na Slovenskom Jugu
(Križevci 1860.), prvi mu direktor (dr. Lambl) a i neki od prvih nastavnika
bili su čehoslovaci (Hlava, Vichodil).


Velik broj šumara Čehoslovaka nalazimo u šumarskoj službi predratne
Srbije kao i Hrvatske i Slavonije.


Najagilniji i najisfraniji radnik oko organizacije bivše Šumarske
Akademije u Zagrebu bio je Ćehoslovak. To je naš odlični učitelj a sada
profesor Visoke Tehničke Škole u Brnu gospodin Vinko Hlavinka. On
je u zajednici sa profesorom Franom Kesterčanekom proveo organizaciju
šumarske akademije. I njegov nastavnički rad ostavio je duboka
traga u našem šumarstvu. Medju nastavnicima naših fakulteta ima ih
priličan broj, koji su svršili nauke na čehoslovačkim visokim školama.


278
ŠUMARSKI LIST 6/1927 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Jugoslovensko Šumarsko Udruženje podržaje intimne bratske veze
sa čehoslovačkim šumarstvom putem organizacije, »Ustfedni Jednota
Československeho lesnictva«. Ne samo pismeni saobraćaj i izmjena
publikacija već i naizmjenične posjete godišnjih zborova i ekskurzija
služe tome cilju, čehoslovačko, Poljsko i Jugoslovensko šumarstvo vezuje
se u posljednje vrijeme u jednu Slavensku šumarsku Ligu, blagodareći
nastojanju jednog i drugog Udruženja.


Ministarstvo Šuma i Rudnika pokušalo je, da provede izmjenu naših
mladih šumara sa čehoslovačkima, da bi se tako i najmladje generacije
upoznale i približile.


Gradeći našu budućnost ne treba nikad da smetnemo s uma, da je
nama mjesto uz Čehoslovačku. Zato je i dužnost nas sviju, da učinimo
sve, kako bi veze izmedju Čehoslovačke i Jugoslavije postajale što
tješnje, što vršće i što trajnije. Ne treba nikad zaboraviti da je čehoslovačka
svojom kulturom i privredom pred nama. Privredno i finansijski
Čehoslovačka je danas najuredjenija država Evrope. To je rezultat
odličnih sposobnosti čehoslovačkog naroda i njegovog istrajnog
i konstruktivnog rada.


U nas ima sposobnosti ali nema dovoljno valjanog i istrajnog konstruktivnog
rada. A nigdje se taj nestatak ne osjeća tako presudno kao
u poljoprivredi.


Baš zato mi vjerujemo, da je od preke potrebe da nam braća Čehoslovaci
ostanu učitelji i uzor u oblasti privrednoga rada onako, kako
su nam bili u oblasti sokolskoga rada. Bez ličnog poznavanja nema i
ne može da bude one tijesne, čvrste i trajne saradnje, o kojoj je ovdje
riječ. Samo ona može da nas vodi velikom cilju, zajedničkoj i sretnoj
budućnosti naših otadžbina Čehoslovačke i Jugoslavije.


Mi tvrdo vjerujemo, da će i ova posjeta odličnih predstavnika čehoslovačkog
šumarstva zbližiti i još tješnje povezati naše šumarske
stručne krugove. U toj vjeri mi čehoslovačku braću toplo i iskreno pozdravljamo
gromkim bratskim »Nazdar ...«


Za uredništvo:


Prof. dr. ALEKSANDAR UGRENOVIĆ


član »Československe Akademie Zwnëdelské«


274