DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1927 str. 27     <-- 27 -->        PDF

voljan, jer iako sam za kuhanje upotrebio posve čistu posudu i posve čistu vodu i
dodavao nešto sode za pranje, ipak su se nakon kuhanja pokazivale na kosti lubanje
mrlje (crvenkaste i crnkaste), koje se nisu dale nikako odstraniti. Pokušavao sam
za to iskuhavati lubanju sa mesom i sa kožom, kako se kaže »pod dlakom« i došao
sam do odličnih rezultata.


Povratimo ee na stvar. Kad smo otpilili lubanju, kako je gore rečeno, probodemo
do kost»i sa oštrim i šiljastim nožem kožu i meso na nekoliko mjesta, a naročito izmedju
čeonih panjića ispod ruža, da se laglje obkuha. Onda ćemo uzeti jednu posudu dovoljne
veličine, najzgodnije željeznu dobro kalaisanu kozicu (padela, rajnlika) od 2—3
1 sadržine. Metnimo u nju toliko čiste vode, da voda, kad metnemo u nju lubanju sa
rogovljem, dosiže tik do ruža. Uspimo u vodu nešto sode za kuhanje, pristavimo posudu
vatri i pustimo da voda uzavre. Kad je voda dobro uzavrela, položimo u nju lubanju
i pokrijemo kozicu sa dvije do tri drvene daščice, da voda jednačije kuha i
tako da izmedju tih drvenih pokrovaca vire samo ruže sa rogovljem i da vodene
pare ne dosižu toliko do rogova. Vatra treba da je najednaka. U pripravi moramo
imati jedan lončić sa zakuhanom vodom. Cim vidimo da je voda pokuhala toliko da se
spustila ispod ruža, nadolit ćemo iz lončića kuhane vode do prvašnje visine. Voda
mora neprestano kuhati, kako je prije rečeno. Tako kuhamo 20—25 minuta (ništa
više), onda uhvatimo za rogove, izvadimo iz vode i sa zgodnim i oštrim džepnim nožem
brže bolje, dok je sve to još vruće, odrežemo -i odstranimo kožu sa mesom od
kosti. Najprije grubo, zatim detaljnije. Kod toga ćemo doći do opne nad kosti, koja
će se dok je topla, lako odLijepljivati. Ispod nje ukazati će se naravna, svijetla, ponešto
žućkasta kost, ali jednake boje i bez ikakvih mrlja. Zatim ćemo s nutarnje strane
t. j . iz šupljine lubanjo odstraniti preostalu iskuhanu opnu i mast, a sa jačim nožem
ili vrhom oštrice manje sjekire istrugati sav hrskavac odnosno tanje kosti iz lubanje,
čuvajući pri tome uvijek, da ne bi oštetili odnosno otkinuli vršak nosne kosti.
Konačno ćemo sa jednom debljom šiljastom iglom (za pletenje) odstraniti zaostalo
meso i opnu ispod ruža te očistiti samu ružu od dlake a ikru na rogovima od kore
drveta. Ova dlaka oko ruža te preostala kora i liko drveta čuva izvrsno kod kuhanja
boju rogova.


Na ovaj način rogovi t.j. ruža, prutovi (Stange), ikra na njima, parošci i šiljci
zadrže posve svoju naravnu boju i sjaj, i ne treba tu nikako´vog orahovog močila
(Beize) niti »glaspapira«.


Kad smo tako lubanjsku kost i rogove očistili, operemo ih dobro najprije u mlakoj
zatim u studenoj vcdi i izložimo suncu, da se osuše. Sav taj rad može lovac da izvrši
potpuno i savršeno za dva do tri sata.


Ne bih preporučio, da se lubanja kuha 2—3 sata, kako to predlaže g. Allinger.
Uslijed tako dugog kuhanja popuste vezovi (šavovi) na lubanji izgubivši svu mast.
Lubanja ostaje rasklimana, a pogotovo će otpasti nosna kost. Čitava će se lubanja
morati nanovo pr.lrezivati, da bi mogla sjesti na daščicu za montiranje.


Drugi dan t. j . kad su se rogovi sa lubanjom dobro osušili, preduzet ćemo konačno
bijeljenje. U tu svrhu kupit ćemo u apoteci 1 1 (za više puta) petpostotnog vodikova
superoksida (Ilydrogenium superoxidatum, Hs 0;), njime namočiti čisti pamuk
(vatu). Sa tako namočenim pamukom obložit ćemo svu kost lubanje i sa vanjske i sa
nutarnje strane, pazeći opet, da se ne bi tako namočeni pamuk doticao ruža . samih
rogova. Na kraju sve ćemo to, na jednom pladnju, metnuti na prozor i sat dva izložiti
svjetlu i suncu. Po potrebi možemo pamuk na lubanji ponovno gornjom tekućinom
navlažiti. Nakon dva sata odstranimo pamuk i ostavimo još neko vrijeme lubanju
na svjetlu, da se potpuno isuši. Kost će time postati svijetla i bijela kao alabastar.
Kako i rogcvlje ima naravni sjaj i boju, bit će takova trofeja svakome lovcu
velika nagrada i potpuno zadovoljstvo.


297