DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1927 str. 26     <-- 26 -->        PDF

LOVSTVO


KAKO SE MONTIRA ROGOVLJE


Vrlo dobro učinio je g. Pavao Allinger, preparator zool. muzeja u Zagrebu, što
je prošle gođ,;ne u broju 7. i 8. Lov. ribar, vijesnika iznesao naputak, kako se monl
tira rogovlje naše plemenite divljači t. j . srnjaka, divokozâ i jelena. Pošto mi se čini,
da je njegov postupak suviše kompliciran i predug — prepariranje (skeletjranje) čitave
lubanje sa rogovljem, moglo bi mnogog lovca odvratiti od pravilnog montiran ja
rogovlja, iz straha pred velikim poslom, — to ću bit.i slobodan da opišem postupak
oko montiranja rogovlja (specijalno srnjaka), kako ga ja praktikujem.


Da se uzmogne uopće dobiti rogovlje podesno za pravilno čišćenje i pričvršćivanje,
od potrebe je prije svega, da je srnjak ubijen u pravo vrijeme t, j . u času kad
imade potpuno razvijene i zrele rogove (rogovlje). To je kod srnjaka od vremena
parenja pa do polovice listopada (od 15. VII. do 15. X.).


Loveći srnjaka u to vrijeme, lovac će imati potpuno zrelu trofeju i najjače rogove,
koji čvrsto stoje na čeonom panju (Eosenstock). Takovim će lovom lovac unapredjivati
sam uzgoj divljači, jer će jakim .i za strijeljanje odabranim srnjacima dati
priliku da prije nego poginu oplemene i oplode srne u lovištu. Doduše i srnjak ustrijeljen
raaije ima potpuno izrasle, čiste i čvrste rogove. Ali takovi rozi nemaju sjaja,
nemaju one svijetle, žute i koštane boje, nisu ni izgladjeni, ni polirani, ni olašteni,
naročito se šiljci ne sjaju. Čitavi su rogovi jednog te istog svijetlo-sivastog tona;
umazani tek prviim zelenilom lista i mlade bukove kore. Pravi lovac poznat će po rogovima
u kojem je mjesecu srnjak ubijen: u prvoj perijodi po izgledu i boji´ rogovlja,
a u drugoj po čvrstoći, kojom se za čeone panjiće rogovlje drži, odnosno po raspuklini,
koja propucava i rog od panja rastavlja, rasklimava prije nego će otpasti.


A sad predjimo na prepariranje lubanje sa rogovljem. Glavu treba odrezati
od trupa kod prvog vratnog kralježnjaka, zatim nožem odsjeći uši i iskopati
odnosno .izrezati oči. Oči kod pilenja gornjeg dijela lubanje smetaju, pored toga, što
bi lovcu bilo i nezgodno preko oka piliti. Onda treba uzeti pilu za pilenje kostiju. To
je pila široka i čvrsta lista . LJst je dugačak 16 cm., širok 9 cm., te providjen finim,
oštrim, jednako razvraćenim zubima. List je učvršćen u drveni držak. Glavu srnjaka
treba uprešiti ili jednom rukom čvrsto pritisnuti o kakovu drvenu podlogu te pilom
piliti uzduž tačno po sredini očne šupljine i po crti, kako je označena u slio? g. ...gera
u rečenom broju. Kod toga treba nastojati da pila izadje na drugi kraj lubanje
jednako po sredini očne šupljine, na što će gornji dio lubanje sa rogovljem otpasti*
Valja paziti, da pilu položimo što dalje u nosnu kost lubanje sve do hrskavca, jer sa
nosnom kosti lubanja na dasci izgleda, mnogo ljepša i potpunija. Da taj položaj pile
lakše postignemo, možemo prije na strani, gdje počinjemo piliti, sa oštrim nožem zarezati
kožu i razrezati meso (mišičje) do kosti i time označiti put pili. Iza toga ćemo
prihvatiti za rogove ,i iz otpiljenog gornjeg dijela lubanje odstraniti nožem mozak iz
šupljine, time smo pripravili lubanju za kuhanje.


I ja sam prije radio onako, kako preporuča g. Allinger. Odstranio sam sa otpiljene
lubanje kožu sa dlakom i meso i onda iskuhavao. No sa tim načinom nisam bio zado


296