DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1927 str. 24     <-- 24 -->        PDF

od 10—400 kruna i u slučaju neutjerivosti sa zatvorom od jednog do 40
dana, te se pored toga može izreći čitavi ili djelomični gubitak neredovitim
putem dobivenih proizvoda i odmah obustaviti slučajno započeti
sijek.


Ako je općina kriva, imaju se primijeniti propisi općinskog pravilnika.
Globe i zaplijenjeni proizvodi, odnosno utržak od prodaje istih idu
u korist zemaljske poljodjelske zaklade.


U osudi izreći je uz globu i naknadu štete eventualno počinjene
prekršajem, ako potreba daljnjih izvidjaja ne bi nalagala da traženje
naknade štete bude upućeno na gradjanski sud.


Proti presudi polit, vlasti u pogledu naknade štete prosto je interesovanim
strankama nastupiti redoviti put pravde.


Čl. 25. Istraživanje i kažnjavanje prestupaka ovog zakona otpada
uslijed zastare, ako proti prekršitelju nije bila zametnuta istraga za
šest mjeseci, računajući od časa, kada je bio počinjen kažnjivi čin.


Nastup zastare ne dira nipošto u obaveze prekršitelja, koje mu
ovaj zakon nalaže.


Čl. 26. O žalbama proti odluka i kaznenih presuda polit. kot. vlasti,
izrečenim na temelju ovog zakona, odlučuje u II. i zadnjoj molbi Narnjesništvo.


Utok ima se predložiti za 14 dana kod polit. kot. vlasti i ima odgodnu
moć, izuzevši slučaj zabrane izdane od polit. kot. vlasti, na
temelju ovog zakona.


Čl. 27. Izvršenje ovog zakona povjereno je Mojem Ministru Poljodelstva
i Ministru za Unutarnje poslove.


*
* *


Sticajem prilika nije ovaj Zakon proveden. No iz razloga, što sadrži
mnogo korisnih odredaba, koje po potrebi modifikovane i na zgodan
način primijenjene, mogu donijeti koristi, može poslužiti dobrom
podlogom za donošenje zakonskih odredaba, kojima bi se, sigurno je,
unapredilo šumsko gospodarenje u mnogim našim krajevima — a naročito
na Kršu.


Reboisement des terrains karstiques par résurrection. Experienté en mats ere
du reboisement du Karat l´auteur donne des détailes d´une loi favorisant le reboisement
dos terrains karstiques.


Rédaction


294