DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1927 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Udruženje nije dovoljno obavešteno o tome pitanju, niti možda dovoljno kompetentno
da stavlja pređlog ovako krupnog značaja. S druge strane nije mi bilo ni poznato, da
je naše Udruženje na kojoj svojoj skupštini ili na kojoj sjednici svoje glavne uprave,


o tome đonelo kakav zaključak.
Molim Upravu, da izvoli moj izveštaj uzeti na znanje, doneti svoj zaključak u
pogledu daljeg zastupanja na ovim konferencijama i dati istome potrebne direktive
za dalji rad* Ing. Vojko Koprivnik


......... . ........ ....... . ......


.......... ........ !


. ......-..... .... ....... ......... ...... .. ..... .. ....


..... ....... . . y . a. . . . . y ni . y . a . . . m . . . . . . . a . a y . . 6 m . ÎI


..... je ........ (Boje .... ........ .. ........ ......., .. ....... .. je ..


...... .. .., .... ;.. ..... ........ ..... . ,.. .. ........». .... je:


I. ..... ....... ....... ...... . ........ ......... .... ....... .. ....
155. ........ ...: »... ... ......... ......... .... . ..... ........... (1830 ..)
<. !..,... oe ....... y .*.. ...... y ........ .... ........., ........ ce ..pa rnu
.... . .. ........ ........ ....... repe. ......... ....., ..... ..... ....
..... ... ... ... .......... ..... ....... ...... y ..... .. .........., ..... ..
....... ........... ... .... ... ..... a ...... je ......... ...... je ..... ...
..&.... .... . ..... .. ......... ........, .. he .... .... ........, . ....... je
.. ... ....... »...... ...> ... .... je .... .... ......., ... icv ..... ©.....,
....... ....., ...... ........... . ......., ... ....... .. .. ...... .....
..... ....., ./... .. ....... ......... ......... ........., . .. ............. .....
........., .. ce ....... .. ... ..... ....... .. ........ ..... .......:, ..
..... ce ....... ........ . ........ ...... ......:«.
... .. ....., ... y ....... .. .... je ..., ....... ...... .... .... ...., ....
je ..... ...., .. .. ....... y .... ....... .... no ..... ... ..... . ...., .... y
...... .... ..... ... .. ............ ......... ......... .. ............. ....
y ..... .-....; . .....» . ..... ... .. ... ...... ...... . ....... .. ...... .; ..-\
.... ... ........ . ............. .... .. ..... y ............. .. je ^..... .... ....
ce . .. ....... .. ...... 163. ;... .) .... .....: ».... .... .. ...... . ..... ... ......
y ............ y .... "......«, ......... je .... .. ........ ....... ......«.
.... .... IOBO ce .... . .. .........|. ....... ............... ........ laoja. ce ......
.. ćup1. 160, a OEOOJJOM ce .. ....... ....., ...... ....... .......: ».. .......
... ......... ......, .... ´.......... ..... . ...... ......... ..........«.


II. He ..... «. .., .. .. »..... ...... ..... ....... .... y ........
...... ....... .. ...... ...... osmo .. .. ......«, ... ... je ...... .....
......... iBaeeo .. 155. ...... ......-...... ........, ..... ....... .... ©......
....... ..... ce ........ ...., .. ce ... .... ..... ....... ...... .... .. ......
...... y .... ........, .....; . .. je ..... »............, ....« .. ....
.... .. ... .... m ..... »...´.;.!.. ....«. ... .. ......... . ...... y ... .....
aB´aae: .. .. ... .... . .... ....-.. je ........ ...... ......1... ........, ..........
...... ... ..... . ....... ..... je ........ ..... ...... .. ./........,
.. je ..... .............. ....... ..... ........
* Na sjednici Glavne Uprave od 11. I. o. g., na kojoj je referat iznesen, zaključeno
je da naše Udruženje dalje zastupa g. ing. Koprivnik. Pri raspravama i debatama
ima delegat braniti stanovište J. Š. U. ukoliko je ono kao stručno Udruženje
interesirano sa šumsko-gospodarskog gledišta.


146