DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1927 str. 31     <-- 31 -->        PDF

PRAKTIČNO ŠUMARSTVO


Uništavanje gubara. Primjedbe na članak »Uništavanje gubara i Ttombidiidae
od đir. P. Manojlovića u »Šumarskom Listu« 1926. 608—609.


G. dir. Manojlović smatra, da je bez koristi uništavati legla guba rova, pozivajući
se na neuspjeh u šumama Merolino. Piškornjuč i Petrinjski Lug. Držim, da se to ne
može reći.
Ta tri primjera po mom su mnijenju daleko da odluče o uspjehu ili neuspjehu
toga uništavanja, sve dok ne upoznamo okolnosti, koje su za uspjeli odlučne. To će
reći, dok ne znamo gdje, kako i kada su ti pokusi izvedeni.


Držim, da nije uputno takav pokus praviti u šumi, koja je jako zaražena.
Mora se drugačije postupiti. Piškornjač kao jedna od najžalosnijih šuma, što sam ih
vidio, po mom mnijenju nije bila podesna za takav pokus. Djelomično struganje naće
imati uspjeha, jer gusjenice iz zaraženog susjedstva lako zadju ovamo. Na potankosti
ovakovih slučajeva evratit ću se drugom zgodom.


Ako se strugaju legla površno., ne može se očekivati odlučni uspjeli. Pogotovo
ako su legla bila tako visoko, da ih ljudi nisu mogli doseći, ostao je djelomice živ
izvor napadaja gusjenica. I o tome bi se dalo još štošta reći.


Važno je — kao treći uvjet — vrijeme, kada se obavlja struganje. Ako se to
čini kasno, čak u martu (a čuo sam i za takav slučaj), onda nije čudo, ako uspjeha
nema. Ali i tada ne leži krivnja u načinu nego u promašenom vremenu obrane.


Dok nemamo veći broj podataka o struganju gubarevih legla, i sva tri gornja
uvjeta — gdje, kako i kada — savjesno provedena, ja se ni najmanje ne žacam još
uvijek zagovarati struganje legla, jer je to najjednostavnije i najjeftinije. Daje mi
pravo na to uspjeh u šumama vlastelinstva grofa Eltz-a u Vukovaru.


Premazati legla katranom skuplje je ali sigurnije sredstvo obrane, naravno
lakodjer uz gornja tri uvjeta. Uvjerili smo se o tom kolega dr. Petraoić i ja pokusom
n šumi Kotar grada Petrinje god. 1920. 1 o tome drugom zgodom više.


G. direktor Manojlović nada se uspjehu u obrani proti gubara od Trombidiimia.
Trombidiuini su grinje, koje se hrane organskim otpacima. Bilo bi po našu
borbu vrlo korisnu kad bi onaj Trombidium, što ga spominje g. direktor, promjenio
koštu te nam pomogao u obrani naših hrastova od gubara. Ali držim, da još nismo
-a tom sretnom položaju.


Taj Trombidium sjeća me živo dogadjaja prije više godina. Došao k meni prijatelj
noseći u kutijici »štetočinju«, što ždere klasove žita. Teško sam prijatelja
uvjerio, da je to nedužni rodiak poznatog »smrdljivog Martina«. koji se na klasu
sunčao dok je pravi šteločinja vješto odmaglio. Da nije možda i ovdje slični slučaj.
Znamo za kukce, kojima prijaju jajašca gubareva. No da li to čini Trombidium, to
valja tek dokazati. Spomenuti slučaj je još preslab dokaz. 1 u najboljem slučaju moralo
bi tih Trombidium» biti upravo more. da nam oni u borbi protiv gubara pomognu.
Treba još malo da sačekamo. Dr. Aug. Langhoffer


AEKOPLAN U OBRANI ŠUMA OD (iUSJENICA.


Posljednjih godina, učestali su i u Evropi pokusi sa upotrebom aeroplana u
obrani šuma od gusjenica. Pišu se članci, raspravlja u strukovnim časopisima o sred


141