DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1927 str. 30     <-- 30 -->        PDF

JUGOSLOVENSKO TRŽIŠTE DRVETA


MARCHÉ AU BOIS lOUGOSLAVE


ZAGREB, 1. M AKTA 1927. ZAGREB, LE 1 MARS 1927


TEČAJEVI ZAGREBAČKE BURZE.


Hrastovi trupci: Cijene u dinarima
1 vrate .... 600 12UU P. St. utovara
II „ 400 600
III „ 250 400
/. oplatu (furnire) ..... . — — . »
Ispiljcni polovnjaei: i. vrste (Wainscoat-Logs) „.
Kladarke : 1. vrste (Boules) 1800 2800
Veokrajčane piljenicc : I. vrste 2—5.90 m. dulj 1500 2200
Okrajčane piljenice: blistače (Quartier)


i. vrste 25—54 mm
bočnice (Sur đosse)
I. vrste 25—54 mm
Listovi (Feuillets) : 1—1.90 m dulj
Popruge (fri/i) : I. vrste 25—95 ... duljine 4—7
em. širine ....´.... 1300 1600


I. vrste 25—95 .. duljine 8—12
em. širine 1600 1900
Oetvrtaee ( Chevrons) : od 50 cm duljine na više .. . . — —
Urede (kvadrati): od 25/25 cm 1000 1500
Francuska dužica: 1.000 kom. 36/1 — —


i—6 probirak ( MonteJ ... .
Hačvarska roba: 1. vrste od br. 1/2—2.1/2 60 90


1. vrste od br. 3 na više . . 60 65 Kukovi trupci: I. vrste 200 300 Okrajčane piljenicc : 1. vrste (parene) ... . 1000 1300 Ncokrajčane I. 900 1200 Okrajčane ,, I. „ (neparene) 900 1100 N´eokrajčane „ I. > 800 1000 Popruge (frizi) : I. „ (parene) 700 900 Javorovi trupci: 400 600
I. vrste
Jasenovi „
400 1000


I. „
Brestovi „
200 500


I. ,.
Grabovi „


I. „
Meko drvo: Merkantilna tesana gradja: 260 300
Piljeno koničasto drvo 1—III. probirak 425 475
„ paralelno ,, l—III. probirak 175 600


Cijene po komadu
Hrastovi telegr. stupovi 7 m. dugi


8 „ „


10 ,


Hrastovi zelje/, pragovi 270 em 15/26 cm 54 65 250 cm 15/25 cm 50 60 220 cm 14/20 cm 18 24 180 cm 13/18 cm 14 18


Bukovi željez. pragovi
250 cm 15/25 cm 35 39


Gorivo drvo: Cijene po 10.000 kg.


Bukove cjepanice: I. vrate sa do 15% oblica . . . 2300 2500
„ sječenice 1400 1800
Hrastove cjepanice: sa do 15% oblica 1600 1900
„ sječenice: 1200 1500


Drveni ugali:
bukovi 7000 8000 rinfuza
hrastovi 6000 7000


140