DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1927 str. 9     <-- 9 -->        PDF

.... ..... ..........:


...... ......... ........*


.
.
. ..... ..... ........ y ........ 1924. .. .... ... .... ....
»........ .. ...... . ...... ....« .......... o ...... ......
..... ......... ......... .....
....., na .... ........ ......., .... .. je ....... y ...
..... ......, .. o ... ..... ...... ...... ...... ..... ..........
Beh ..., .. je ... ........ ..... .. .... ............ ....... . ...
ce ..., .. .. .... ........ ........ .... .... ..... ..... ......
....... ......, .. je .... o ....... ......... .... ......... .......
..... ....., ....... .. ........ ....... ......... ...., ...... ..
..... ....... ......... .... . ... ..... ...... ............. .......
......, ....... je ......... ...... ..... ....... .... .......


Te ...., .... je ......., ........ ce y ....... .... ...., ......
........ . ......., .. ........ ... 128.000 ... .... .... ..... ..,
.. .... ........, .. .... ... 14.000 .., ....... .. Gp. ........., .......
....... — y ....... . ...... ........ je ..... ......... .........
.. .......... y ...... ........ ....... ..... (quereus pedunculata),
..... y ...... ........., ..... y ..... .. ......., ......., ......,
..... . ........ . ...... ........ ce ....... ...... ....... .....
. .....


..... ..... .. 1920. .. ... je ..... ...... ....... ......... ....:


1. .. 22.5%, II. .. 35%, III. ca 19.8%, IV. ca 8.5%, V. ca Q%, VI. ca 1.8%,
VII. ca 0.5% ii ........, ... ..... .... (.... ... 200 ......) .. 5.9%
......... ......... ... ...... .... ... .... ... ... 5000 ...
... ......... ...... ........ ......... .... je y ........
......... ........... ..... ... ..... ......... ..... .... je .. .......
— ... ....... .......... — .. 1909. .... — Te ...... ...... ..
..... ...... ...... y ....... ..........., .... ....., .. ...... ..........
........., y ..... . ..... ......... ... .. ...... .. .....
16 ...... ........ .. ...... .... ......, Ha ....... ...... ........
.. ... ....: ..... .. ........ ...... ...... . ...... ......... ........,
a ....., .. .......... ...... ..... ....... ............ ...
...., ........ .. ......... ........ ......, ...... .... ......,
.. ........ ...... . ........ ..... ..... .......... .. ...... ....
...., y ...... je .... ......, .... ...... ........, .. ....... ..


* ........., »oje je ..... ..... .........., ........ ........ y .....,
...... .. ........ ........ ........... ..... o ..... ................ .............
.. ........ ..-...... ........... ..... o ..... ................. ..........
.... ...... ........ .... ....... o «... ....... ....... ..........
7
ŠUMARSKI LIST 1/1927 str. 10     <-- 10 -->        PDF

..... ........ ... ........, .. .... ...... ........., .... .... ........
.......**


...... ce ......... .. ... ......, ...... ..... ..... — y ......
.......-...... — .......... ........ .... ... 8500 .., .. ..... ..
.... ......... ...... . ........ ....... ....... — ... ..... . .........
— . ....... ... ........ . ......... — .. .. ... ..... ....,
y ...... je ......, a .... ..... .... ...., ...... ..... . ....
..... ..... . ......, ....... .. ... ........., .. .... ...... ......
.. ...... ..... ........


........ y ...... ..... ...., na ..... ce ......, ...... ...


11.000 .., a ..., y ..... ..... ...., oi;o 30.000 ... ....., ona y .....
..... ..... je ... .... .... .. ... y ...... ....., y ..... .. ........
. ...... .... ......... . ...... . ...... ..... ...., ........ ......
je ... 30% .. .... .........
...... je .... y ...... ......... ........ Ha ...... ..........
...... .. ce .... ........ ......, .. ....... .... . .... ....., a ..
....... .... ... ......... ... .... .......... .... ..... ...... .......
.. y ......... ............ a ........ y ...... ......... ............
.......... ...... .... je ca 5 ....... . ..: 1.) .. 15%, 2.)
.. 30%, 3.) .. 50%, 4.) .. 75% . 5.) .. 100% ...... ..... .... .........
..........


.. ...... ........ ......, y ...... ..... ...., .. ....... ...........:
1.) 23%, 2.) 27%, 3.) 14%, 4.) 12%,"5.) 24%, a y ..... .....
...., ..: 1.) 62%, 2.) 26%, 3.) 6%, 4.) 5.9%. . 5.) 0.1%. ..... ..... y..., .. je y ...... ..... .... ...... .... ..... .... .. .... y .....
..... ..... . ...... ..... ....... .. ce ...... ... ....: ..........
...; ......, ........ ... II. ...... ...... ......., ........ .....
.... ..., ......., ......., ........... ....., ....., ...... ......
. .......... . ..... ..... .... ...: ........... ...... ........ .....,
........, ......, ..... ... . ..........


........ ....... ........ ...... ........ . ..... .... y .......
..... .... ........ y ....... ........, ........ ...... 1917. ..
1921. ......... ........, a . ..., ... ... ........ ...... 1913.—1916.
.... je ....... ....... .. ....... ......, ....., .. .. ..... ....
.... .. ... ......., y ...... je ...... ....... . ... I. .. 1909.—1912.
.., a II. .. 1922.—1925. ....... . .... ...... ......^........ ....:
............. ....-......, ....... ........, ............ ...........
......... ......... ...... ...... .... II. .. .. .. ....... ........
...... ...... .... ... .. .. . ..... ...... ...... ........ ....:
....... ........: II. ......, .............. ....... .... ......: ..........
.......... ........ .. ... ...... .....


. ..... ....... .... ........ ...... 1911. ..., a y ...... 1924.
.... .... ... ....... ......., .. je ........ ....... 1924. .. .. 230.000
.3 ..... ...., a .. ... .....: 1923., 1911. . 1925. .... ....... ........
..... ...., .. ... .. ....., ...... ... 800.000 .3. .... je ...... ...
... ........ ........ ... .. .. ...... ......, .. je ...... .... ....
...... ^


........ ....... ...... ........ . ..... .... .. .........
...... ......... .. ..... ..... .... ........, .. ce ....... .....


** Mane m ........., o ...... ...... ....., Hatar he ....... y ..... ».....
....... .........«. ..........


8
ŠUMARSKI LIST 1/1927 str. 11     <-- 11 -->        PDF

.... ....... .. V. ...... ......., a .. ... .... IV. . III., a .......
........ ...... je ... ......... IV. ...... ........


.. .... ..... ........ ....... ........ ...... .. ........ .
...... .... ........, .. y .... .... ........, ......., ... ... .....
..... ..... ...... je ....... .. ... ..... .. 1910.—1925. .. .. .....
.... ........ ....: ....... ....... ..............., ......., ...
............ .. ......., ......: ........, ........ ......, .......
..... .. ... .... ......... ........ ...... ... je 191G. .. .. 150.000
.´. ..... ...., a .... 1919., 1911., 1917. . 1924. .......... .... y ........:
1913., 1914., 1920.—1922. . ... ...... ......, .... .., y ........
y ... ..... .... .........., ....... je ...... 1917.—1920. .., a y .......
.... ..... ce ..... y ....... 1910. .. ..... 1920. .. .......... ce
.. ........ ... ce ..... ....... ... 20.000 ........ .. 150.000 .;1
..... ..... ....... .... ocynieHe ..... .... y ... ..... .. ... .. .....,
...... ... 950.000 .8.


.. ......... ....... ...... ........ . ..... .... no .........
...... ......... .. .... ..... .... .... ce, .. ce ....... .......
..... .... ......... III. ...... ......., .. ... II., V. .. ..... .....


.. ......... ........ ...... no ........ . ...... .... .. ...
...., .... ce, .. je ...... ........ ...... ..... .... 1924., a .. ...
.....: 1911., 1923., 1912. . 1916., a ........ ...... 1924. a .. ... .....:
1916., 1923. . 1911. ........ je, .. ..... ..... .... ...... .. .....
....... ...... ....., a .... .. ..........


........ ........ ....}.. .. ........ ..... ....... no ........
. ...... .... .. ... .... ........, .. y ......, ....... ....... .....
.... .... .. ......... III. ...... ......., a .. ... .....: V., IV. . II.
..... ....... ....... ...... III. . V. ....... ........ je. ....., V.
...... ce y ...... ......... ....... ........ ...... ...... .. .........
III. ...... ......., a .. ...: II., 1.7. . V. ....... .... y ...,
.. I. ..... ......, y ....., .. ...... y ..... . ... je .. no ........
........ y .... ...... ..... .. ...... ...... Ha ......, IV. . V.
....... .... .. ..... 1. .......... .. ´/4—1/«, ........, ...... no .......
...... .. ..... . ..... ...... ... II. ..... ......, .... je ..
..... ...... ......., .... .. ce ......, ....... ......... — 35% ..
......... ........, — ...... no ....... ...... .... na ........
......


......... .. ........ ...... IV. . A-´, ...... ....... .. .......
..... ........., ..... .. ... y ..... .......... y ..... ...
....... ......, .. .. ... ... ........ .. .. ....... ...... .........
.....,....... je ....... y ... ..........., ... ......... ......
...... .........: »...... .. ce ........ . ....... ......... To .....
....... ......... .. ......... ..... ......... ...., ... .. .............
......... ... ...... ........ ..... je ... .... ...., na ...
. .. ...., ...... y ....... .. ....... je .. ..... ........, .. .....
......... ...... ....... ...... ....., ... .. .......


.. ...... ........ ........ ...... .. ........ ....... ......
...... .......... ......, .... y ..., .. .. .. ...... y ....... .........:
1924. : 1911., 1923. : 1912.. 1916. ...... — ....., .. ......., ...
.... .. y ....... ....... ..... ........ To ......, .. ........ ......
.... ....... .. ce ......, ..... ... .. y .......... ....... .... .......
Ta ... ......... ....... — ...... ........ ...... ....... ..


9
ŠUMARSKI LIST 1/1927 str. 12     <-- 12 -->        PDF

..... ......... ...... ......... ....... ...... .... — .. ....


.... .. ........ .. ..... ......... .......


......., .. .... .......... ...... . ...... ...... .... ce, ..


je ...... y ....... ...... ......... .... .. ....... y ...........,


........, ... .. ......... ...... ...., .........., ..... .........


.......... .... .. .... II. ...... ...... ....... ...... .......


.... .. ....... .. ......... ........ ......, ...... ce, ..... . ...


...... ...... ...... .. ........ ..... . ..... ...... .. .......


.. ............ ..... ........., ........ .. ......... ..........


........ .... ..... ......., ... ..... ......, ..... .. ..... .....


.... .......


..... ......... ........ .. ..... lt> ......, .. ......... .......
.... 1,750.... .3 ....... ce ........ ...... ... 100.000 .:! .....
...., .... je ........, ..... ........ ......, ... 10,000.000 .......
......, ....... ..... .... ce ....., .. ......., .. ....... .. ..,
.... .. ........ ........., .... . .. ......... ......... ..........
.... ....... ........ y ........ ........ ........ .. .. ... . .....
......., .... ........ . y ......... ..... ...... ......, a .. je .......
. ...... .... ............ ...........


..... .. ....... ......... ...... ..... .... ... je 1911. .......
....., y ... ....... — 1910.—1911. ...... — ......... je y .....
........ ....... »......... .....« ........ ......., .... .. ......
........., ... ...., .... .. ... .......... ........ ..... ......
........, .... .. .......... ...... ... ...... ....... . ....... ...
........ ......, .... je . .... ...... .... y ..... . ...........
........., ... ce ....... ....... ....., .. ....... ......... ......,
.... y 1916. ...., .... .... ........ ....... ........ ......., .. .
.. .... ........ . .... .. ...^.. 1924. ...., .... ce ...... ...., ...........
y ... ...... ....... ....... .. .. ...... ...... .... ......,
.... y ........ ......... ........., .... . y ....... .........,
.. .... .......... .... ...... ......, .. ce ....... ..... .........
......... ......... .... ...... ... ........ ....... ...... .........
.!..., .. ... ......... . ......... ....... ... ........ .......
o ...... ......... ..... ... ......... — ............. y ........
. ........-........... y ....... — no ...... ......... ..........,
..... y .... ........ TOKOM 1925. ...... ...... y ....... .... ........
........, ...... .. ........ ......, ...... ce . ...... .......
o ........... ....... ... .., y ......., ...: ....., .. je ........ ......
....... ..... no .......... . ..... ......., ....., .. je ........
.... ......., ....., .. je ..... y ........, y ... ...........,
......., y ...., .... ........ y ....... ...... ........, ........ ..
...... ........., ...... . ... .... .......... .. .... ......, ...:
.. ......... .... ........ ........ . ...... ......, .. ....... ....
...... .. ....., na ce ..... ...... .... ..... ..... ....... . ...
....... ...... ....... ......... . .. ..
..... ...., ..... .. ........ ......... y ..... ........, a .....
.... ....... ......... .. .... ......, ....... .......... ..... je
...., a ...... ...... ......,


....... je, .. ........ ....... . ........ ....... ..........
..... ...... ......., no ...... je ..... ....... ........, ...... je
....... ...... je . ... .... .. ..... ......... .. ....... .. ..


10
ŠUMARSKI LIST 1/1927 str. 13     <-- 13 -->        PDF

......, .... ........ ......... ...... .. .......... .... ......, ....
. ......... ........ ........., .. ....... ......., ...... .. ....
......., ............ .. .. .......... ........ ....... .........
......, .. .. ..... ......, ...... ....., .......... ....., .... ....
. .. .. .. ...... .... . .... ........ .. y ........ ......... ........
......... ..... .... ... .. ........., ........ .. ......., .... ..
... ....... .. ....... .......... ..... ......... To .., ......, ......
.......... ..... ........., .... ........... ce, .. ...... y ........
....... ...... ....... ........., .... .. ........ ..... ......
....... ......... ........, ...... .. .. .......... ......., .......,
...... .., y ... ....., .... ............ ... .... .. .... .. ...
..... ...., .... .. ...... .. ....... ........, .. ........ .........,
.... .. ....... ......... .......... ......., ... ...... y ........
...... .. ........, .... .. ........ ... ...., .. .. .........
.. .... ........ .........., .. .. ....., ...... ......... .........
. .......... — ..... ...... ...... ... .. .........


..... ...., .... ... ..... ....... ......... .......... ... ........
....... ....... ..... .. ..... ........ ............. ......
......, .. ....... ......, .......... je ........ . ............ .......
......... ..... ...., ..... .. je, ...... .. .......... ...., .............
. .............. ..... ......... ......... .. .. ......,
a ....... ......... — IV. . V. ...... ....... — ............ .. ce .......
....... .......... ........., ... ..... ...., ...... .. ce .......
1917.—1920. ...., a ....... je ...... ...... ....... ...... ........
je ...... .... ........., ....... ...... ........ .... ce, y .....
...., ...... ..... ........ ........., .... ... 140 .., .. ..... .....
........ .. 160 .., . ... je ........ .........., y ...... ..........,
a ......... ............. ..... — .. ......... ........ ..(;....
35 .. ...... ... y ...... ..... ...., .... je ...... ..... .........
1910. . 1911. ...., .... ..... .. ..... ........ 10 ......, a .....
.... ......... ... y ..... ..... ......., ...... ce ...... .. ...........
...... ..... .... y ... ......: 1924., 1911., 1923., 1912. .
191G. ...... ... ...... .... .. ......., .. ..... .. ..., .. je y ....
...... ....... ...... ..... 1924. ...., y ...... .... ...... je ......
....., .. ..., .... ce ..... .. ........, ...... .. ...... .. .......
....... ..... ........., y ....... .. ce ..... ...... . ..... ...., ......,
y .... ...... ....... ......... .......... je .... ........., y...... ...... ....., .. ..... . ..... ..........


.... ..... o ...... ...., .. ce ........ ....>.... .... no ...........,
.... .. .. ..... .... ......... .. ...... ........, ....
.. ....... ......... .... .. ........ ..... ....... ......... ....
......, .... ..... .. ... ....... ........ ..... .... ........., ...
je ...... ..... ......, .. ce .... ........ . ....... ........., a ...
.. ......... ...... ..... o ...... ... ....... ... .. ....... ......,
.. .. ....... ..... ......... .... ........ .. .... y .........


........ .. ........ ........... ......... ........., Dr. Seiwerth,
........ je ....... ........ .. ... ...., .... ...... .... ...
........ ......, a .... .... .. ... ...... ...... . no ... y ......
....., a ... y ..... ...... ... ... je ...... ........ ...... (...........)
....... .... .....: l. ........... .... ...... .... . ....


11
ŠUMARSKI LIST 1/1927 str. 14     <-- 14 -->        PDF

...., 2. .........., 3. ........ .... ............ je. .. ........


... no ... ....... ...... .. ........ ...... a no ....... ...... ..


.... ...... .. ... .. ...., .. ...... ........ ....... ........,


.......... je ........ .. .. ....... .... ....... ...... .......


....... .. ........ ....... . ......... ...... — ...... ce, ... .


... ..... ...... ........ ....... je ........ ... ......: »..... ..


........ ..., ...... ........ ..., .. ...... y ..... ... ..... ......


...... ........ y ......... ... ......... ......... .... .... ce


..... ............ ......... y ....... ......., .. .. ce ..... .....


........ ... ...... . ....... ..... ...... ........«.


...... ...... .. .. ce ......... ........ ....... ........ y
........ ......... .. ........... ..... o ......, .. y ........
...... ........ ...., y ....... ........., ........ ...... .........
..... ..... ...., ..... .. ce ........ o ........... .........
....... .. .......... To .. .... ........ . ........


*


. ..... ......... ......... ...... ......, y ......., ... ......
..... ........ .......: ..... (Lymantria dispar), ......, ......
(Cnethocampa processionea), ......... (Porthesia ehrysorrlioea) . .........
...... (Gastropacha neustria). . ....... ........ ......,
.... .. ...... .... ... ..... ......... ........ .... . ... ......


o .........., ........ .. ce .. ... .......... .. ...... .. ... 50
......, .... .. ........ ...... ...... no ..... ......... .........
...... y ........ ...., ... . .... ......... ....... .... .. ... ......
1SS5.—1888. .. .... .. y ........ ........, .. ...... .., .........
......... .... — .... .. ...... ... ...... ... y ..... . ....
......... ....... .. 0. .... je ........, ... ....... ....... y .......
...., .. je ... ...... .. ....., .... .. ........, ......... .. ......
..... .... y ...... ........ .......... . ....... ......... ce y .......
...... ... 1922. .., ........ 1923. . 1924. . ..... ...... ......
..... .... ...; a ........ ...... y ..... ... ....... .......
je, .. ........ .......... .......... ......... .. ....... ......, y
....... .... ...... .. ......... . ...... .. ........, ... ... ce
.... ....... . ...... .... ......., .... .... ...... .. ........ ......
. .... ......... ........ ......., ....... ....... ..... ... y ..........
. .... ..........., ... ...... . ........ ......, ...... ...
......., ... .. .... ... ..... ........ ..... ... .... ........ . ...
.. .... ....... .. ........ ......., .. je ... . ... ......, .. .., y uo.......
.......... ........, ...... ce, y ...,...., ........ ..........
. .......... ......., a ... .... ....... To je . ..... .............
..... .......... ........ ......, .., .. .... ........ ........
.......... . ....... ..... .. .......... .. ........ ....... ... ...
...., .. y ....... ..... ....... ..... ....., ..... ...., ... .. ..
. ..... ........ ......, ..., ... ce ......., ....... ....... ..... .
... .. y ....... .........., ......... ...... ....... ... ...... ......
1923. .... .. y ....... .......... ........ ....... . ..........
y ...... ...... ......... . ........., ...., .. .. ........
.. .... ....., .... . ... ..... ..... ...... ... ........ ...... 1924.
... .. je ci;opo ....... ........
. ..... .......... . ........ o ....... ........ ........ ......
.. ....... ....... .. ....... ce ..... . ....... .. je .... ..


12
ŠUMARSKI LIST 1/1927 str. 15     <-- 15 -->        PDF

.... ...... ......... ...., .... y .... .... y ..... ..........
...... ce .... o ........ ..... .... y ........ ...... ... o .......
.......... ..... ...., na ce .. ....... .. ....... ...... .....,
....... ....... ...... y ....... .........


To ....... .... .... ........ ........., ........ ...... .... ..
..... ......... ...., .. .. ..... .... .. ....... ... .... . ..... y
...... ....... ...... ........., ..... ... ......, .... .... ..........
u .... ce ....... ......., ...... ....... ........ .........
......... .. . . ... je ....., .. ..... ..... .. ...... ....... .....
...., ........ .. ....., .. ...... ......... ......., .... ..........
........ ...... ...... .... ... ....., ... .......... . ....... ..
...... ... ...... ...... .... ..... ........ .. ......., ....... ce
...., a ........ ...... ........ ..... ..... ...., .. ...... ..... ......,
.... .. ........ . ...... ......


...... je, .. ... ....... ....... ........ ...... y ........ ....
.. ..... ....... ......, na .. .... ........., .. .. ce y ...... ..
.... ...... .. ..... ..... ....... .. ..... ..... .... ..... ....
........


..... je ...... ........., .. ........ ..... y ........ .... ...
......... — ..... . ......., iia .... .. .. ....... ..... ... ........,
......, .... .. ... ..... ....... ........., a ....... ce .. .. ........
... ..., ... .. ce ..... ......... ...... ........


...... 1909. — ..... ........ ....., .... .. .. .......... . o
... ...... — ....... ce y ...... ...., .... ..... .... ....... ..
........ ........., ....... — Microsphaera alphitoidee. ..... je y
......... .... ....... — ..........


........ ....... ........ ce y .........., ... je .... Oidium
du Chene ... le blanc du Chene, .... ...., 1907. .. a ........ je ..
........ .. ......... ...... ce .... no ...... n .... ....... y
.... ........ ........ ..... Ta .... .... ......, .... je ..... y
..... ...... — .... y ..... ... ....., .......... ....., .... . y
..... ... ......... . ......... ...., ...... ...... .... .... .....
........ ....... ...... . ....... ....... ...... .... je .. .... ...
..... . ... ... ........ — ....., na ............. . .............
...... . ....... .... .... — ..... ..... ........ — ...... .. ...
....., ..... ce ....., .. ......, . ......... ..... ........


.... ce ..... ......... .. ce ........ ......... ........ ....
........ ......... . ....... ....... O IBOJ, ... ..... ........, ......
.. ....... ..... ..... ......., a ........ ......, .... je .........
.... .. ......... ......... .... ...... .. ........ .....


.... .... ........ .... ...... ..... ...... .. ...... ......
...... ce ....... ......: ».. je ..., — .. ........., ..... na . ......


— .... ..... ... .......... ....... ce ....... ..... .. je . .....
........ ... y .....«. .... je .... .... 1910. y ..... ...... ...
...... .... je ....... ....... ...... ....... ...... ........ ......
ce ...... .. .... ......... ........ .. 0.. .. je ....... (.......)
...... ......... y ....... ...., .. je .... . .. ....., na .. ....
....., .... ..... .... ..... y .... .......
.. ..... ...., y ...... ce ....... ........ y ........ .......,
........... je o ..... ...... . ....... ...: ....... .. ......... ......
......., a, .... ... ..... ..... je ......... . ...... .........


13
ŠUMARSKI LIST 1/1927 str. 16     <-- 16 -->        PDF

......... .. .... ......, .... .. ....... . ..... .. ......... .........
....... ce ........ .. ....... ........ .. ........ .. ........
.... ....... . ......... ....... .. ...., ..... .. ........, ....
.. y ............ ........., .... ce ..... ....... ..... ........
......... ce . .. ......... .... ....... ....... ....., ...... .......
..... ...... .... je .........


.. ..... ........... ....... ......... ...... ....... ......,
.. ce ....... ....... ... y ...... ........ ...... ....... .........
je ........, .. je ........ ......... y ..... ........ .... .... ...


3. .... 1923. .. y ........ .. ....... .......... .... ce ... ... ..........
. ....... ..... ......... Ha ....... ........ .. ce ......
......... .... .... ......., .. . .. .. .... .... ......... . .........
Kao ........ ..... ...... ....... ...... ce ...... .... .
..... ...... ce ....... . y ........ ....... . .......... ....., ......,
.. ce ....... .... ........... .. ....... ..... ............
....... ........ ...... — .. ...... .. ........ ..... ...., .......
...... ........ ...... ..... ...., ..... ...., ... ... ce ......,
a ...... ......, ........... . ......., ... ... ..... ........ ... ....
............ ........
....... .. ....... ...... ......., ....... ........., .. .. ...
...., .... ...... ... .... ..... ...... — ..... .. ........ .. ........
.... ... ...., .... ...... ....... y ........ .. ........
...... — ...... .. ....... O .......... ....... .. ..... ..........
y ..... ... ...... .... ...: ». ............ ....... ......... .......
. ...... ......... ... ........ ....... .. ........ .... ..........
.... ...... .. ..... ........ ......... ............. . ...
....... ......... .......... ...... ........ ......... ..... .......
....... ......., .... ce ...... y ....... ........... a ... ...-
TiiCKOM ...... ........ . ......... .. y ...... .. 2 ... .... y ....
....... ......... ....... ...... .. ... ..... .. ......, ....... ..
..... .... ......... ........ ...... ..., ....... ce .. ........ oprana,
........ .......... a ........ .... ..... ........ je .... ........
........ . ............. Ha ... ..... ........ .... .....
........., .. .... y ..... ...... ....... .........., .... he joj .........
.........«.


.. ...... ....... ....... ....... .., y ......., ...... .......,
a .. ..: ....... ....., ...... .. ......... ........... . ......


... ...... ........ je ......... ........ ......... ...... .
......... .. ......... ..... ..... .. ........ ....... je ...........
y ...., .... .. ....... .... ........ . ..... ........
......... .......


........ o ...... ...... ......... ........., ........ je ..........,
.. ce ............ ....... . ....... cvure ......... ........
...... ....... — IV. . V. ..... ..... ..... ........


.......... je ...... ......... .. ......., .... .. ...........
......... .. ........ . ........ ... .......... .. ....... . .....
... ........ ce ........ ........ ... ...... ....., y ...... .. ce
....... ...... ...... na ......... .......... ........


....... .. ...... ........., ............... je ..... ......, ..
.. ce ......... ......... .... . .... ...... .. ............. .......
...... .... je ..... y ...... ........... o .......


14
ŠUMARSKI LIST 1/1927 str. 17     <-- 17 -->        PDF

....... ......... y ............... ............ .. . . ....., y


...... ... ......... ........ ......... ....... .... ......... ......


........., .. .. ce ..., ... .... ........., .... . .... ...... ..


.... ...... .. ...........


.... ..... .. ......... ......., ...... ..... ......... ....


.. .......... .. ...... ...... ........ ....... ........., .... ce


...... ........ ........., ........, ... .. ce . .. .... ... ........


........ ........ . ......... .......


.... ....... .. ...., .. .. ce y ....... ..... ...... ........ ......
y ........, .. ........ .......... ........
... .. ......... je ..... ........ ....., .. .. .. ....., .. ......
,]. .... ........ ..... .. ...... .. .... ...... ....... — .......


....... .. .... ......, y ...... ........., ........ je ........
......... y ..... ...... ........ . ......., ..., ..... ... ......
.... ........, a ..... .... ........ a ......, ....... ... ........
..... .......... ...... ......... ... ..... ........., ........ je
........ ........., ..... je ..... .... . ... ..... .... ...... je ........
......... ... ...... ...... o ......., y .... .. ....... ....
........, .. .... o ....... ....... ...... ......., .. .. je .....
....... ...... ... .......... ... je ...... ....... ........, ......
.. ..... .... ..... ...., .. ... je ..... ....... y ..... ......., ...
je ..... ... ........ ... ..... .... ....... ........, a .......
...... .. ..... ........, ....... .... ...., .... je ..... .........
... . ..... ...., ... je ... ...... ........


...... je. .. ...... ....... ...... TOKOM ..... ............ ........
. ....... ... ...... ......... je . .... ...... y ..... .. .......
........ je. .. .. ....... ......... ...... .... ....... y ......
........ ...... ....... .... .... ....... ....... a ..... ce .......
.. ..... ... ... ........ .... ......., ....... .. ....... . .........
...... je . ... ...... .. ...... ..... ..... . ..... ..... ....
......... ........ ......... .. ...... ...... ....... .. .........
....... ....... ...... ... ....... joni .... ...... ..... ...... a .......,
...... ....... ......}1. ....... .... ......, ......... ..... .........
a. ..... ce ........ ... ...... ......... ..... ....... .. ............
........ .......... .......... ....... . ..... ...., ... .
.. .... ......... .. ....... ...... ....... . ........ ......., ... ...
..... .. ..... ........ ....... ... ..... .. ... ....... ...., na ...
... ..... . ..... ....... — .... .. ..... ... ......... .. ..... ..........
... .;.. ..... .......... ... ........ ..... ........ je .........,
....... .. .... ........ ..... ......... — .... je .........
TI ............ ... .... ..... je .... ... ........ ......... ... .....
....;..... a ....... je ....... ... je ....... ...... ..., na .... ......
.... ..... . ... ........ .... ........ .......... ... ..... ....
..... ............ ....... .... ..... ..... ........ ....... ... ..
.. ........ .... ce ...... .... ....... . .... ce ..... ... ..... ..........
...... y .....


...... ... ....... .. ...... .......: ........... . ....., ........
ce ....... ... ...... ....... ...... je ..... ...... y ...... ........
..... ...... ..... ce .... — ....... ....... joj ............
..... ..... ........ a ........ . ....... .. ....... .... — .... ......
... ... je .... ... ......, .... je ... ......... .........^ ..... ......
...... . ......... ...... y .[.....1..>. ...... ..... ...., ........ .......
... y ..... ........


15
ŠUMARSKI LIST 1/1927 str. 18     <-- 18 -->        PDF

........ je. .. .. ......, y ...... .... .... ......, ne ...... ce.
.. o ..... ........ ....... ... .... ....... ...... .....;. u .......
....... ....... ......, ........ .. ......: 1910., 1922. . 1923.,
a ... ...... ......... ......: 1911. . 1924.. ..... ..... ..... .........
.......


......... je, .. je, y .... ......., — 1909. . 1910. ... -- .......
....... ......... y ...... ..... .... .. .... ... ....., a y .....
..... ...., .. .... ... ......... ..... ....... ......, .........
191J. ...... .... y .... ......, a y ..... ........, y ...... je .......
.... ..... ........, .... ....... ...... ..?;.. ...... ..... .....
...... . .. ........ ... ...., ..... ce . .... .......


. a . . ., . . . . o . j a . . o je y . . p . . . ., . a y . a. i IT . M X p a CTOB
. M c a c T o j . H a M a . . j e . . . o c y . e . a o . e . o 1909. ..,
. o . ce . . j e .e r o . . . e y .. . a u p . ii . y . a noj a is . ,i a . e ..
. i; a. . c . n . a ........ . . a c y ni e . a x p a c . o . H X C a- c . o-
j . H a. n p e T x o . ir o j e j a . . . a u a . . . . . . . e. R e :I . e — . . a-
j y . . y B e K y B u . y c y ni e .> e y . a j m . ... — . n j e .. . o c y.
e . a.


.. ..... .... ....., .. je ......., y ......, ...... . ........
........ ...... ..... ......... .......... ... ...... y ...... ce
....,...., ........ je ........ .... .... ........., o ...... ce ....
....... ...... ......, .... .. ......... ... ..... ....... ....... .......:
1. ... ..... ....... ......... ......... . ... ......... .......,
.. .. ..... . .... ....... 2. ... ........ ..... ..... ........
........., .. ....... ....... ..... ..... ..... .... y ....., ....
joj .... ........... . ..... .... ............ .. .... ....... ..........
..... ....... .., .... ........ ... ........ ....... ....... .
....., ...... ..... ....... (Agaricus melleus ... Armillariai mellea).
..... ......., .... ce . ........ .......... ........., .. .. je .......
..........


...... je. .. ......... ... ...... .... ....... y ..... .........,
.. y ..... ........ ...., y ........ .. ..... ....... ..., .... ra je.
......... je ....... ....... .......... .... ........... ...... .... ce
...... .. 50—75% ......... 1924. .., ...... ce, ... ....... y ......
011.......,.. . ....... ......... je y ..... ........ .... 1925. .. ...
20. ......... ........ .... .. ...., ..... ....... ...... y ... ....
1924. .. ........., .. .. ......., ...... ce .... y ....... ...... na
.... ........... ..... 1923. .. .... .... ...... ........ — .. .. ........,
.. .. ........


.... ce ...., .. .... .. ....... ..... ......... ......... ....
.......>... ...... ...... ..... ...... ......... ...... ........iiocTii
.. ce .......... Ha ......, y ..... ..... ........... .......
.... ...... je. .. .... ........ y ..... .... . .. ....... .. .......:
. a . . ........ ......... .. .. ce ...... y .....
. n p u . p a . . v p a . a. a . o n a . n x o . . . a . . . . . . . . . y . .
..... ..... ...... ......., .... y ...... . a i; ....
......., ...... .. ....... ...... .......


Le dépérissement des chenaies de Slavonie.


Un aperçu général .sur l´état des chenaies de Slnvonie et des dégâts causées par
chenilleis et oidium. Rédaction


16