DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1927 str. 53     <-- 53 -->        PDF

ri ja tipova šuma« (finskom tekstu članka dodan je engleski prevod). — T. Heikkilâ:
»Istraživanja o prirastu u sjevernoj Finskoj« (rezime njemački). — Hertz, Martti: >0
pomlađjivanju lipe u Finskoj« (rezime njemački).


»Acta Forestalia Fennica« br. 30, Helmngsiorsiae 1926. — »Lonnroth, Erik: »Istraživanja
unutrašnje strukture i razvitka jednodolmih normalnih borovih sastojina obzirom
na materijal sa juga Finske«. — Krik Lonnroth: »Stereometrijsko srednje sastojimsko
stablo«. — P, Kokkonen: »Opažanja o strukturi raspuklina nastalih u tlu
od studeni«. — Erik I.onnioth: »Jedan dendrometar (konstruisan po autoru god.
1913.).«


Knjiga je štampana njemačkim jezikom te popraćena sa mnogo uspjelih slika.


..... .....


.......... ..:


..... ......, ........ ........ y ......., ......... je .. ......... .........
.. .... ......-............ ......... y ........... ........... .. ........
y ...... .....
....... ........, ....... ... V. ....... ..... .. ...... ...... III. .... 4 ......
....... ......., ......... y ....... .. .......... I. .... 4. ... ... .... ....


.... y .........
...... ..... ..... .......... ........... .. .... ........... II. .... 5. ...
... .... .... y ........
.......... ....., ..... .... .... ....... .... ......... y ....... .. .........
I. .... 9 ... ... .... .... y .......
..... ......., ..... .......... ..... .. ...... .... III. .... 4. ... .... ...,
.... .... y .........
..... ......, ...... ........ .. ...... II. .... 4. ... ... .... .... .... y
.........


.......... ..:


....... ......., .. ......... I. .... 5. ... .... .... .... .... y ........ ......
.......... .. .......


.......... ..:


....... ........, .... .... I. <.... 8. ... .. ....... .. ..... .... ......... .


.......
... ........., .... .... ........ I. .... 9. ... .. ...... y .......
..... ....., .... .... ........ ara ........ ....... ......... y .........
..... ......., ........ 1. .... 9. ... .. ..... .... ...... y .......
....& ....., .».. ..... I. .... 7. ... .. ......... .... y ......... .. ....


.... ...... y ..........
....... ........, ..>.. ..... I. .... 8. ... .. .......... .. .... ...... ...... y


........
...... ....., .. . ...... II. .... 3. ,... .. ....... .. ..... .... ...... y Bipau,e.
...... ........, .... .... ........ I. .... 6. ... ... ...... .. ..... .........


.... .... ..... ..... .. 0. y .........
.......... ......, .... ..... II. .... 3. ... .. ........ .. .... .... ......
y ........
... ......, .... ........ I. .... 6. ... .. ...... .... .... ....... II. 0. y ...KOBniii´Ma.


51
ŠUMARSKI LIST 1/1927 str. 54     <-- 54 -->        PDF

........... ...., .... ........ I. .... .. rp. .. .......... .. ........... ........
..... y ........
....... ......... ......... I. .... 6. rp. .. ...... .. .......... ........ .....
y .........
......... ....., ........ I. .... 4. rp. .. ........ .. ......... ......... ....


II. ...... .. 0. y ........
.... ........, ..... ........ I. KAT. 5. rp. iro ........ ............ ........ y .......
..... ....., ........ I. .... 5. .., .. ....... .. .... ............ ... [.................
....... y .........
.......... ....., ..... ........ I. .... 6. rp. .. .... .... .. .... .... ...... y
.......
...... ......., .... ........ .. .... 6. rp. .. ...... .. .... .... ...... y
........
......... ....., ......... II. .... 5. rp. 1.. ...... .. .... .... ...... y .....
..........
... ......., ..... .......... I. .... 7. rp. .. ....... .. .... ..... ...... y
.......
..... ........, itr.v.vr. .......... I. .... 7. rp. .. ....... .. .... ..... ......... y
......


.......... ..:
..... ....., ..... .. .... 3. rp. ... .... ...... y .....-.......
.......... ......., ......... II. .... 2. rp. ... .... .... .... y .........
..... ......, ...... ........ ... .... ...... y ..........


HA ...... CE ........:
......... ........., .... .... ........ I. .... 9. rp. ... .... ...... ........
(.... .... .....).


.. ....... ...... ......... ..:
...... ....., .... .......... ... ....... ......... y .... H OBOJI.
......... ......., ...... ..., III, ..., .. rp. ... .... .... nryuia y .........
........ ......., .... .... ....... II. .... 4. rp. ... .... .... y ........
.......... ......., ....... .... .. .... 4. rp. ... .... ...... y .......
........ ......, ...... .... II. .... 3. rp. ... ..... ...... y .........


...... .. ...... ...........


Ha ...... ...... ...... ............... ......... ... 2460 .. 29. .... 1926.
...., ......... ce ...... .. ...... .......... (....... . ........ ......... . .......)
.. ............. ......... ............ y ........ .. .......:


1. .. ..... »........... ....« (........, ...... . ....... ....);
2. .. ..... »......... .........« (....... ...., ............ ......... ....
.. .......... ...-...... IB ..............); .
3. .. ...... ».:..... ....« (...... ...., .............®. . ............., ........
........ m ......... ....... . ..........).
....... ...... ....... ...>..........;. ......... .. 10. ....... . .. .
...... . ........*
.. ....... ..... ..... ......... .. ....... ........., ^...... . ...... ......
. curriculum vitae.
... 2355. .. ........... ........., ............ y ........ 12. ........ 1926.
.......


* ...........´, .. ... .... ...... ....... 10. ........ 1926. .. ........., ..
.. ce ....... ....... . ..... .......... pioiKa.. ..........
52