DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1927 str. 49     <-- 49 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


Odličan dar Udruženju Povodom pedesetogodišnjice uručen je jedan primjerak
spomenice Pola Stoljeća Šumarstva gospodinu Milanu Turkoviću, počasnom predsjedniku
našeg Udruženja. Predsjedništvo je ovih dana primilo od pomenutoga gospodina
pismo ovog sadržaja. Ugledno J ugoslo vensko Šumarsko Udruženje, Zagreb.
Ugodno dirnut počasnim darom sponien-knjige pedesetgodišnjice šumarstva, častim
ee izraziti moju usrdnu zahvalu vrlo poštovanom upravnom odboru na prijatnoj pazljivosti.
Prilikom ove rijetke slave stavljam ovime odličnom upravnom odboru na
raspoloženje iznos od Din 6.000.— čekom br. 4957. Milan Turković, začasni predsjednik.
Predsjedništvo Udruženja usrdno blagodari na ovom daru i ovim putem odličnom
darovatelju i zaslužnom počasnom predsjedniku našeg Udruženja.


Savez Jugoslavenskih Studenata Tehnike. Savez Jugoslavenskih Studenata
Tehnike održao je 12. i 13. decembra 1926. svoju I. godišnju skupštinu u Ljubljani. Da
bi se šumarska javnost donekle upoznala sa idejom Saveza, potrebno je ovo nekoliko
reči:


Savez je centralna organizacija svih studentskih udruženja na Tehničkim i Šumansko-
Poljoprivrednim Fakultetima u zemlji, koja je obrazovana godine 1926. meseca
aprila na komstitucijonoj skupštini u Zagrebu. Ideja Saveza je mogla jedino nići kao
rezultat rada, koji je po svojoj snazi i opsežnosti zahvatio i šire dimenzije nego što
se je moglo predvideti. Po svojoj sadržini i značenju on nije bio natrunjen ničim, što
bi bilo na štetu Savezu kao jednoj čisto kulturnoj instituciji. To je bio rad, koji u
svome djelokrugu nije okrnjio ničije interese. On je bio isključivo vodjen interesima
onih, u čiji je djelokrug ulazio. Mislim da je u ove dve rečenice sve kazano, što bi se
odnosilo na >Savez« odnosno na ideju, koju je Savez sebi za cilj uzeo.


Prva skupština, koja je održana u Ljubljani uz ogromno učešće studenata iz Zagreba,
Beograda i Ljubljane, imala je na dnevnom redu vrlo važne tačke. One su važne
ne samo po predmetu, o kojemu se govorilo, nego i po tome, što se je time prvi put
pokazalo, da se sva dela i pothvati Saveza trebaju tretirati kao dela korisne i napredne
institucije, koju moramo čuvati i pomagati. Skupštini je učestvovao veliki broj
profesora iz Zagreba i Ljubljane kao i dekan Zagrebačkog i Ljubljanskog Tehničkog
Fakulteta, te zamenik predsednika Ljubljanske Opštine i predsednici Ljubljanske i
Zagrebačke sekcije Udruženja Jugoslavenskih Inžinjera i Arhitekata.* Time je ova
skupština dobila mnogo kako u svome značenju tako i u samome rezultatu, koji je
trebao da ispane što bolji i pozitivniji.


Najvažnije tačke dnevnoga reda bile su Urodjenje Tehničkih i Šumarsko-Poljoprivređnih
Fakulteta u zemlji i osnivanje »Fonda za Izdavanje Knjiga«. O pitanju
Uređjenja Tehničkih i Poljoprivrednih Fakulteta povela se vrlo živa diskusija i sa
strane Profesora, koji su manifestovali jednodušnost u svima zajedničkim pothvatima


* Koliko mi znamo na skupštinu nisu bili pozvani prestavnici našeg Udruženja,
a čini nam se ni naših šumarskih fakulteta. Uredništvo
47