DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1927 str. 42     <-- 42 -->        PDF

starosti in odmrloeti trhla in zadušena. Lee, ki je gnil v jedru ali na
grčah, in preveč vejnati vrhači se morajo od prevzema izključiti.
Brusni ali celulozni les mora imeti na sredini premer 10 cm in vobče
ne čez 24 cm.
Po navadi se zahteva o ma jen ali olupljen in v dolžini od 2 m navgor.
Dolžina se meri od V2 do % m.
Prodajalec ima pravico, če ni pogojena samo smreka, primešati dobavi
do 15% jelke.
Cen a se računi za kubični meter.


Les za kurivo.


Razločujemo naplavi jen les in nenaplavljen les za kurivo.
a) Polena, eepanice dobre kakovosti, morajo biti zdrava, v poklanih
ali trirobih kosih najmanj 8 cm širine. Toleranca do 10% o kroglic.
Za škartna polena se smatra vse, kar ne ustreza zgornjim pogojem,
osobito preperelo blago.
b) Okroglice (krepelca) obsezajo mala polena pod 8 cm.
Glede vrste lesa razločujemo trdi, srednjetrdi in mehki les za kurivo.
Za trd les smatramo bukev, hrastov, jesenov, brestov, javorov, kostanjev
les in les sadnih dreves. Za srednjetrd velja jelšev, brezov in
akacijev les; za mehak les pa se smatrajo vse iglovine, topoli, vrbe, divji
kostanj in lipa.
Zgoraj navedene vrste se izdelujejo po navadi merkantilno v dolžinah
30, 50, 60, 80 in 100 cm. Biti morajo na obeh straneh odrezane z
žago in le na posameznih koncih smejo biti odsekane. Zaračunavajo se
vedno le po prostorini drv, zloženih ravno, brez križa. Nadmera do 10
cm v višini sklada je mogoča le pri sirov;h, sveže zloženih drveh, ne
pa pri posušenem lesu. Prodajajo se tudi na težo. Ce ni posebnega dogovora
glede tehtanja, velja teža, uradno ugotovljena na oddajni postaji.


Oglje.


V promet prihaja po navadi trdo, mehko in mešano oglje iz debel.
Trdo oglje iz debel se proizvaja iz bukovine in gabrovine, mehko iz
smrekovine, borovca, jelke, mecesna, jelše, breze in topola. Mešano oglje
je iz trdega in mehkega lesa.


Oglje mora biti vilano, enakomerno in celo žgano, ne sme imeti nažgankov
niti mrtvo žganih kosov in mora biti prosto prahu in prstenih
primesi.


Oglje mora kazati oetrorobe, rjavočrne in bleščeče prelome, na katerih
je sestava lesa še razločno vidna. Ne sme se ob srednjem pritisku
zdrobiti in imeti mora pri udarcu zvonek glas.


Braska je le za mali ogenj uporabno oglje, ki se smatra za manj


vredno.


Oglje mora biti popolnoma suho in ne sme imeti 15% vlage.


Oglje se dobavlja naloženo v vagone ali v vreče.


Prodaja se na uradno ugotovljeno težo predajne železnice. Teža se


računi brutto za netto, vreče se računijo posebe.


Smrekovo lubje.


Smrekovo lubje je v prometu omajeno na surovem lesu ob mezgi;
prodaja in kupuje se v suhem stanju v svaljkih. stolčeno ali zmleto, do


40