DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1927 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Kvaliteta mora biti zdrava; vendar so dovoljeni v svežnjih tudi posamezni
zlomljeni in naknadeni kosi, to pa le od 15 do 20% celotne
količine.


Letve se dobavljajo v svežnjih po 10 in po 20 kosov, letvice v svežnjih
po 50 kosov.


Cen a se določa za 100 kosov ali za kubični meter.


II. Okrogli les.
a) J a m b o r n i k i (antenne).


Jamboraike (alberatura) za ladje imenujemo debla v sirovem stanju
s skorjo ali brez skorje; njih spodnji del je v dolžini od 2.25 m do 2.50
v osmerokotni obliki obtesan.


Dimenzij e se določajo po dolžini in debelini neposredno nad tesanjem,
na sredi dolžine in na vrhu.


Kvaliteta . Jamborniki morajo biti popolnoma zdravi, kot škart
se izločajo oni iz sušic, nadalje kosi, ki kažejo gnilobo, natrohlino, nastavke
omelja, gnile in medsebojne zrasle grče, v les zajeden lub kakor
tudi krivi ali na transportu poškodovani kosi.


Merjenje . Dolžina se meri na polne metre s trakovno mero. Premer
se določa na sredi dolžine debla, če ni posebnega dogovora.


b) Jadrniki (antinelle).


Za te se ne zahteva nikaka obtesava.


Mera. Dolžina se meri na polne metre.


Eesnični premer se jemlje na sredi dolžine; za skorjo se odšteva
1 cm.
Kakovost in cena: kakor pri jambornikih.


c) Piloti.
Piloti so debla v sirovem stanju z lubom ali brez njega.
Kak o vo s t. Kakovost mora biti zdrava; kot škart se izločajo kosi
iz sušic, z gnilobo, črvivi in krivi kosi.
Mer a. Meri se vzdolž s trakovno mero, pri čemer se deli pod 10 cm
ne vpoštevajo.
Resnični premer se ugotavlja od cm do cm na sredi dolžine; za skorjo
se odbija po dogovoru.
Cena . Piloti se prodajajo po kosih ali na kubični meter.


d) Brzojavni drogovi.
Proizvajajo se iz mladikovine in omajeni; uporabljajo se ali v naravnem
stanju ali pa impregnirani. Pri vrhu in pri tleh morajo biti ravno
odžagani, če ni posebe dogovorjeno, da se vrh odteše.
Dimenzije se gibljejo navzgor od 5 m dolžine in od 10 cm premera
na vrhu.
K a k o v o s t. Ce ni bilo (pogojeno drugače, gre samo za smrekove
ali jelove drogove. Brzojavni drogovi morajo biti zdravi; kot škart


33