DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1927 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Za prvo vrsto se zahteva popolnoma zdravo in dobro rezano blago;
trpe se lahke napote v koncih, posamezne rdečkaste pege, od vlage izvirajoče
neznatne črne maroge in manjše grče.


V drugo vrsto spadajo kosi, ki imajo hibe, dopustne v prvi vrsti,
izraziteje, kakor tudi kosi z vprečnimi grčami in rahlimi napokami.
V tretji vrsti se tolerirajo vse zgoraj navedene hibe, ki so že močneje
izražene, kakor tudi slabo žagane in obrobljene deske.
S k a r t. Tako se označuje močno počena, nalomljena, očmela, mišićava,
trhljena in nagnita žaganica.


Merjenj e izvršuje prodajalec, če ni drugega dogovora.


Dimenzije:


Dolži n a. Za vse zgoraj označene vrste znaša dolžina 4 m, sme
pa biti tudi za 5 do 10 cm večja.


Debelina: 10, 13, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 mm. Reducirane
mere se izdelujejo le po dogovoru, in sicer po 9, 12, 14, 18, 24.
29, 33, 38, 43, 48, 58 mm.


Tako kupec kakor tudi prodajalec morata priznati nastopne tolerance:
2 mm pri plohih (40 do 60 mm), 1 mm pri deskah (18 do 38 mm),
V2 mm pri skuretah (9 do 15 mm) na več ali manj. Vendar pa ne sme
presezati količina toleriranih kosov 25% celotnega kvantuma.


Širina . Po širini razločujemo dve kategoriji: konično1 in paralelno.
Obe pa: 1. pod mero, 2. nad mero; 1. žaganice pod mero do vštetih
15 cm, 2. žaganice nad mero od 16 cm navzgor.


Meri se lokalno na polni cm, pri eksportu pol cm za celega. Merjenje
se vrši na sredi dolžine deske, in sicer z mero, razdeljeno na cm
in pol cm, ki se postavi v pravokotni smeri na stranico deske. Oba
konca deske morata bit ravno odčeljena.


Cena , Cena žaganicam se računi po kubičnem metru. Vselej je
pogojena srednja širina (media) obvezna. Vedno pa se tolerira prekoračitev
pogojene medie navzgor, a navzdol le do polovice cm.


»Madriers«.


To so na popoln živ rob paralelno rezani plohi z ravno odrezanimi
glavami v kakovosti, kakor prihajajo od žage, z izključitvijo gnilega,
razbitega, mušičavega in rdečelisastega. Paralelno na živ rob žagani.


Dimenzije: debelina: 70 do 100 mm, širina: po dogovoru,
dolžina : 4 do 8 m v polnih, polovičnih ali tretjinskih metrih.
Pri naročilu se morajo mere vedno točno določiti. Ce ni posebnega dogovora,
se smatra za madriere zgornje kakovosti 75X225X4 s 15%,


4.33 do 6 m dolgimi kosi v polovičnih ali tretjinskih metrih.
»Bastings«.


Kakovost kakor pri madrierih.
Dimenzije: debelina: 65 mm, širina: od 150 mm navzgor,
d o lž i n a 4 do 8 m v polovičnih ali tretjinskih metrih.


»Chevrons«.


To so remeljni 6—8, 8—8, 8—10 cm v dolžinah do 8 m; kvaliteta
enaka kvaliteti madrierov.
Tako pri madrieri, kakor tudi pri bastingih se tolerirajo razpoke, ki
niso daljše od širine kosov; izključeno je izpadajoče srce.


31