DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1927 str. 30     <-- 30 -->        PDF

36 ool doga za celo dogo,


30 ool doga za petšestinsko dogo,


24 col doga za dvotretjinsko dogo,


18 ool doga za polovično dogo;


glede širine:


za moto velja širina od 4 do 6 col. Doge od 3 do 4 col se izračunavajo
kot dvotretjinske doge.


Glede debeline in jakosti se izračunava:


doga od 5 do 7 črt kot polovična doga,
doga od 7 do 9 črt kot dvotretjinska doga,
doga od 9 do 11 črt kot petšesrinska doga,
doga od 1 cole fcot cela doga,
doga od 1% cole kot eno in enočetrtinska doga,
doga od l1/« cole kot poldruga doga.


Doge od 2 do 3 col širine se označujejo navadno glede kvalitete kot
»vergini«, t. j . monte in škarton skupaj, vendar z izključitvijo tako zvanega
ognjenega škartona. Tudi označba glede debeline se poenostavlja
tako, da štejejo doge


od 5 do 9 črt debeline za doge polovičarke,
od 9 do 14 črt debeline za cele doge,
več nego 14 črt debeline za 1 in enočetrtinske doge.


Cena se določa za tisoč kosov 36, 9—14, 2—3 kot enoto, glede drugih
dolžin in debelin sorazmerno.
Za tako zvani ognjeni škarton velja ista kvalifikacija kakor za vergine;
le širinska enota je med 3—6 coli.
Cena se določa za tisoč kosov 36, 9—14, 3—6 kot enoto; ostale dolžine
in debeline se izračunavajo sorazmerno.
če gre za posamezne vrste dog, se ugotavlja cena za vsakih tisoč ali
100 dog vsake vrste posebe.


če pridejo ne po prostovoljni pomoti, ko se škartira ena ali druga
partija, doge škarton med monte blago, ali če so splošno med monte blagom
ali škartonom doge z neustrezno mero, mora kupec take po kvaliteti
in meri najznainejše doge sprejeti, ako ne preseza diferenca v kvaliteti
in meri skupaj 5%.


Pri večjih razlikah isme zahtevati kupec, če se ni sporazumel s prodajalcem
glede primernega popusta v ceni, da se blago preškartira.


če se garantira pri taki dobavi povprečna širina, je to umeti tako,
da mora vsaka dimenzijska vrsta zase doseči to širino in da ne more zadostne
dolžine ene vrste nadomestiti preostanek širine druge vrste. Garantirana
širina mora biti efektivno dosežena. Izključena je pri tem
vsaka izravnava v denarju; prodajalec je brezpogojno zavezan, dobaviti
pogojeno povprečno širino.


Če ni posebnega dogovora, se ugotovi povprečna širina z merjenjem
v sredini dog ob zadostnem številu poizkusnih primerov, pri čemer se izbere
za vsako dogo enako število skladov ali tako zvanih krad (chebe).


Če se označi pogojena kvantiteta (količina) pri sklepanju s »circa«,
je razumeti pri tem i-zpregled 5% več ali manj v prid prodajalcu.


Če ni posebnih dogovorov, je razumeti plačilo per cassa brez skonta
pri prevzemu.


28