DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1927 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Dopustne so tudi zdrave zarasle grče, ki nimajo v premeru nad 3
cm, nadalje male, ravne razpokline in napoke, navpično sezajoce proti
koncu, eden ali dva rova velikega črva, če se ne vleče čez eno tretjino debeline
kosa. Če ni določen maksimalni odstotek za kose s srcem, je kupec
zavezan, vzeti take do ene tretjine partije. V tem primeru mera biti srce
popolnoma zdravo in zaprto.


Škartni so teletivi kosi, kosi z močnimi, gnilimi, grčami, z razzeblinami,
z rovi velikega črva, če gredo vzdržema in prodirajo čez navedeno
mero, črvivi, trhljivi in od vlage nagniti kosi.


Dopustne so grče na robovih, če so zdrave in zaprte.


Neobdelani hrastovi frizi.


Ti so dolgi od 20 cm do 4 m, vedno rezani s strojem; če ni dogovorjeno
drugače, se merijo od 5 do 5 cm v dolžini. Pri frizih, pri katerih se
dogovori dolžina 1 m in več, mora znašati povprečna dolžina najmanj 2


m. Debelina znaša med 0.027 m in 0.029 m in se računi na 0.027. Širina
je, če ni posebne pogodbe, 6, 8, 9, 10, 11 ali 12 cm popolno, pri čemer se
deli cm ne vpoštevajo.
Kakovost . Prvovrstno blago imenujemo zdrave, na živ rob žagane,
ravno rezane in vsaj na eni strani brezhibne frize.


Za drugovrstno blago smatramo kose s hibami na obeh straneh;
vendar ne smejo biti te hibe take, da bi bil kos zaradi njih neporaben. —
Gnil les, gnile grče, močne razpoke, rovi velikega črva in podobna črvivost
— vse to je v obeh vrstah izključeno. Enostranska beljava na robovih
je dopustna.


Mera: na najkrajšem, najožjem in najtanjšem mestu.
Cena : za kubični ali kvadratni meter.


Hrastove doge.


Ko se sklepa nakup hrastovih dog, je, — če ni posebnih dogovorov
— cer izključen. Za hrastove doge je smatrati vedno klane in nežagane
doge.


Ime »meree vergine« služi izključno za označitev neobdelanega produkta,
kakršen prihaja iz gozda, samo po dimenzijah asortiran, glede
kvalitete pa še nedoločen.


Stvar posebnega dogovora je, ali naj se vštejejo v »meree vergine«
tudi najslabši kosi, ali pa naj se odbijejo. To so tako zvani ognjeni
škartoni.


Merjenj e se vrši na stari pariški čevelj, ki še vedno prevladuje
v rabi na tržiščih (ancien pied du roi), t. j . 0.3248 m in na njegove dele,
izražene v dvanajstinah, namreč cola in črta. Meri pa se lahko na metrsko
mero.


Doge se merijo na najskrajnejši, najožji in najtanjši strani.
a) Dolžina . Običajne dolgostne vrste pod označbo 54, 48, 42, 36,
30, 24 in 18 ool, doge 36 col in čez se imenujejo dolge doge, od 30 col
navzdol pa kratke. Izdelujejo se tudi doge samo od 14 do 17 col, ki so
najnižja rnera dolžine in katerih cena se določa posebe:
od 54 ool 52 ool 1.40 m do 60 col 1.62 m
od 48 col 46 ool 1.25 m do 52 ool 1.41 m
od 42 col 40 ool 1.08 m do 46 ool 1.25 m


26