DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1927 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Pri kosih, oibtesanih y eni ali več stopnjah, se mora meriti, kakor bi
bilo več kosov.


Cen a se določa za kubični meter.


Hrastov rezani les.


Razločujemo :
a) fini hrastov rezani les,
b) navadni hrastov merkantihio rezani les.
S rp 1 o š n i p o g o j . Hrastov rezani les mora biti rezan v debelini


toliko čez mero, da ima v suhem stanju zahtevano debelino.


a) Fini hrastov rezani les.
Fini rezani les se izdeluje vedno iz najboljšega hrasta nevegastih
debel in hlodov. Reže se vedno na stroj.
Razločujemo :


1. Neo br obijene deske in plohe (boules) iz izbranega,
zdravega, nevegastega, negrčastega lesa določene dolžine in debeline,
kakor je pogojeno.
Navadne debeline so: 27, 34, 41, 54, 60 in 70 mm, malokdaj 80 mm.
Vsi kosi, narezani iz enega debla, morajo biti zaznamenovani z isto številko,
da se lahko z lože v obliki prvotnega debla.


Kakovost . Brezpogojno se lahko odklanjajo: crvivi, rdecelisasti,
in črnolisasti kosi, grčasti aH kosi z drugimi hibami, vidnimi že na površju
hloda.


Mera . Dolžina se jemlje od 10 do 10 cm, predpisana debelina na
mm, širina pa na najožjem mestu vsakega kosa med beljavo in beljavo.


2. Fini hrastov, takozvani pariški rezani les. To
so deščice, deske in plohi, ki se režejo iz najboljše hrastovine na stroj v
vsaki smeri popolnoma vzporedno in brez srca. Beljava je izključena.
Dolžina se giblje, kakoršen je pač dogovor, med 1.75 do 4 m in čez.
Isto velja o širini, ki se začenja navadno pri 20 cm in gre do 40 cm in čez.
Običajna debelina je 10, 15. 20, 27. 34, 41, 54, 60, 70, 80, m
100 mm, malokdaj več.


Mer a. Dolžina se meri od 10 do 10 cm.
Kako v o s t. Proizvajata se navadno dve vrsti.
Za prvo vrsto je smatrati blago, Id je na vseh straneh brez nedo


statka, brez srca in beljave.


Pod drugo vrsto spadajo kosi z manjšimi hibami, ki pa ne smejo biti
vzdržema, z zdravimi grčami, ki nimajo več nego 3 cm premera, z lahkimi
razzeblinami in malimi napokami, z rahlimi sledovi srca, s posameznimi
malimi rdečimi in črnimi lisami, z beljavo ne širšo od 2 cm na eni
strani.


S. B o i s sur quart! e r. To so deščice, deske in plohi iz najboljših
hrastovih debel velikega premera, rezani iz četrtink na srce. Običajne
mere in zahteve glede kakovosti prvovrstnega in drugovrstnega
blaga so iste kakor pri pariškem blagu.
Isto velja o meri.
Med bots sur quartier spadajo tudi opazne deščice (Wainscot-logs
—Wagenschusspfosten). To so iz najbolj izbranih debel na srce rezani


24