DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1927 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Debla in hlodi.


Debla in hlode imenujemo okrogel les v naravnem stanju, če ni izrecno
pogojeno drugače, od 2 m dolžine in 25 cm premera navzgor.
Glede manjše dolžine ali debeline je treba posebnega dogovora, prav
tako tudi glede dolžine, ki bi presezala vagonško dolžino v izmeri 6.30 m.


Kakovost . Prvovrstno blago imenujemo popolnoma zdrave kose
brez grč, dobro in lepo zrasle v valjasti obliki z ravnimi vlakni. Toleriraju
se male enostranske krivine ne čez 5 cm višine v loku na 1 m dolžine,
na vsem kosu krivina največ do 15 cm višine loka. Vsi hrastovi
hlodi, ki ne spadajo zaradi zgoraj imenovanih hib v prvo vrsto, pa so
drugače zdravi in prikladni za nadaljnjo izdelavo ali obdelavo, spadajo
v drugo vrsto.


Mera. Meri se vzdolž od 10 do 10 cm, za premer od cm do cm
polno: pri tem je treba rabiti merske klešče, ki se postavijo na sredo dolžine,
in lub se odstrani do beljave. Ce je na tem mestu grča, se vzame
premer tik za grčo proti vrhu.


C e n a se določa za kubični meter.


Obtesana, obeljena hrastovina.


Semkaj spada:


a) ladijski stavbni les,


b) stavbni les za različne svrhe.


L a d i j ´S k i e t ia v b n i 1 e s se deli zopet na navadni ravni in ukrivljeni
les.


1. Navadni ravni in ukrivljeni kosi so obtesan les od 22 do 22 cm
in od 40 do 40 cm širine in od 4 do 10 m dolžine in čez.
Ti kosi morajo biti, razen pri posebnih naročilih, merkantilno obtesani.
Obličasti robovi so dopustni do ene desetine širine na vsakem
robu kosa.


2. Krivulje so iste kakor prejšnji, obtesani hlodi od 14 cm debeline
navzgor in od 1.50 m dolžine navzgor. Pri teh se obličasti rob trpi.
Stavbni les (Werkholz) za različne svrhe. Tu morajo
biti vedno ostri robovi in popolnoma ravni od 2.30 m dolžine navzgor
in debeline 25/25 cm in več, razen pri pravih tramih, gredicah, ki se
proizvajajo v debelini od 16 do 25 cm.


Kakovost . Kot škartni se izločajo kosi, ki imajo gnilobo, gnile
grče, trohljivost, teletivost in črva (velikega ali malega) ; izključen je
vegasti les, močne razpoke in omelje. Ladijski stavbni les pa izključuje
zlasti grčno gnilobo, odmrle ali gnile grče. Vendar so kosi, ki so do
dveh tretjin brez teh hib in morajo služiti v določeno svrho, sprejemljivi
proti ustreznemu popustu.


Dopustne hibe so: razpoke spričo osušenosti lesa, če ne presegajo
pol metra dolžine, malo rdečeliisasti, beljava s posameznimi malimi grčami,
če ne sezajo globlje nego v eno šestinsko debelino, kakor tudi posamezni
rovi velikega črva.


Mera . Kosi pod a) in b) se merijo tako, da se ugotovi dolžina in
potem na sredi debelina, pri čemer je treba odšteti eno desetino širine za
vsak obličasti rob. Ce gre za les na živ rob. je obličast rob nedopusten.


28