DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 1/1927 str. 24     <-- 24 -->        PDF

_ Ukinitev pogodbe, če je ta izpolnjiva v razni h dobah, pa ne more
vplivati ne na prej ustrezne izpolnjene in ne na še nezapadle obveznosti.


Kakovosti.


Prva . la je les, katerega struktura je pravilno zrasla in ravna;
biti mora brez grč; dopuščene so samo posamezne male bele grče. Les
mora biti bel, brez razpok; razpoke na koncih, povzročene zaradi sušenja,
ne smejo imeti preko 5 cm. Za vzporeden in na živ rob rezan les, ni
dopustna nobena oblica. Izdelava mora biti popolna in pogojene debeline
polne.


D r u g a. Ha je les, ki zaradi lahke napake v izdelavi ne spada več
v prvo vrsto; nadalje les, katerega struktura ne dopušča struženja, potem
les z zdravimi in neizpadajočimi grčami, katerih premer ne preseza
5 cm. Prečna grča je dopustna na vsak meter samo ena. Napoke so dopustne
na obeh koncih; vendar posamezne ne smejo presezati 10 cm.
Zdrav, lahkordee les je dovoljen. Za blago, rezano na živ rob in vzporedno,
pa velja isto, kar pri I. vrsti. Trpi se lahko obličasti rob.


Tretja. lila je ves les, ki ne spada zaradi napak v izdelavi ali v
kakovosti v Ha vrsto, zdrav, rdeč, črno lisast, rjav les, les z izpadajočimi,
prečnimi, stranskimi črnimi grčami, slabo žagan in slabo obrobljen les.
Dopuščene so razpoke in napoke na vsakem koncu do širine deske.


Tombante . Za »padajoče od žage« se razumeva ves rezan les,
kakršen prihaja iz žage, razen gnilega in razbitega.
Monte. »Monte« je množina že obdelanega lesa L, II. in L, II.
in III. vrste brez percentualne določitve gotove vrste.


V Beogradu, dne 22. januarja 1925.


Minister za trgovino in industrijo:


dr. Šurmin s. r.


Na podstavi člena 1. zakona o javnih borzah in člena 11. uredbe o
ustroju Ministrstva za trgovino in industrijo odobrujem in potrjujem
nastopne


SPLOŠNE UZANCE
ljubljanske borze za blago in vrednote za trgovanje z lesom.


HRAST (DOB).


Hrastovino imenujemo proizvod iz vseh vrst hrasta, razen cera, ki
se rabi le za drva in oglje.


Okrogli les.


Pilot i so okrogla debla v naravnem stanju, če ni pogojeno drugače
od 2 m dolžine in od 15 cm srednjega premera navzgor.


Kakovost . Kot slabo, škartno blago se izločajo kosi, ki so gnili
v strženu, trohljivi in črvivi, nadalje taki, katerih središči končnih odsečnih
ploskev se ne dasta zvezati s premo črto v obsegu predpisane mere.


Mera . Meri se vzdolž od 10 do 10 cm. Dejanski premer ali obseg
se jemlje na sredi dolžine od cm do cm, odštevši lub, in sicer po običajnih
razpredelnicah, veljavnih za valjasta telesa.


Cen a se ugotavlja za kubični meter.


22