DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1927 str. 23     <-- 23 -->        PDF

V vseh primerih trpi kupec stroške ob razkladanju, uvozno carino
in druge stroške.


Pri nakupu lesa, ki je »v ležnini«, trpi kupec stroške za ležnino,
nastalo od dne po sklenjeni kupčiji. Merjenje izvrši prodajalec, kupec
pa lahko vtisne svoj žig (znak) zaradi kontrole. Izdatke, združene z
merjenjem, trpi prodajalec.


Če mora oskrbeti prodajalec še prevoz do postaje ali skladišča, jamči
za blago do prodajnega mesta, ne pa do namembnega kraja; obenem mora
poskrbeti za običajno ponjavo in podstavke blaga zoper močo (vlago).
Nedostatki se morajo ugotoviti v treh dneh po sprejemu uradnega obvestila,
da je blago dospelo na prodajni kraj.


Za posle, pri katerih je pogojeno plačilo ob prejemanju blaga, preide
lastninska pravica do prevzetega blaga po izvršenem plačilu.


§ 6. Prodajalec ni po izvršeni oddaji (predaji) nikakor odgovoren
za notranje hibe, ki bi se pokazale med obdelovanjem; prav tako ni dolžan,
poskrbeti za nadomestek.


§ 7. Ce kupec s plačilom kupne cene zaostane ali ga zavlačuje, a se
je predaja blaga že izvršila, preostane prodajalcu le tožba za plačilo kupnine
in zamudne obresti.


Ce je kupec s pogojenim plačilom kupne cene v zamudi, a ni bilo
blago še oddano, ima prodajalec pravico :


a) aH stornirati pogodbo, kakor ne bi bila sklenjena;


b) ali se držati pogodbe, in zahtevati poravnavo škode zaradi zapoznele
izpolnitve;


c) ali pa namesto izpolnitve pogodbe prodati blago na račun kupčev
in obdržati kupnino v znesku svoje zahteve po odškodnini; v danem primeru
zahteva še nadaljnjo odškodnino. Ta samopomočna prodaja pa se
sme ukreniti šele po preteku izpolnitvenega roka in po dodatnem roku.
omenjenem v § 9.


§ 8. Ce je prodajalec s predajo blaga v zamudi ali jo zavlačuje, ima


kupec vedno pravico:


a) ali zahtevati izpolnitev pogodbe in odškodnino zaradi tega, ker


je nastopila v izpolnitvi zamuda;


b) ali pa namesto izpolnitve zahtevati odškodnino ali kupiti na svoj


račun in nevarnost blago drugje ter zahtevati od zamudnega prodajalca


diferenco med dogovorjeno ceno in kupno ceno »pokritega nakupa«. Po


kritni nakup se sme skleniti šele po preteku izpolnitvenega roka in do


datnega roka, navedenega v naslednjem paragrafu.


§ 9. Ona stranka, ki zahteva po §§ 7. in 8. a) izpolnitev pogodbe,


mora obvestiti drugega pogodnika v 10 dneh po mesecu zapadlosti, ker


se smatra sicer kupčija po tem roku za razveljavljeno.


Ona stranka, ki hoče uveljaviti svojo pravico po §§ 7. a), c) in 8. b).


mora obvestiti o tem drugega pogodnika raikasneie v 30 dneh po mesecu


zapadlosti ter obenem in v vsakem primeru dovoliti primeren dodatni rok


za izpolnitev pogodbe.


V vseh teh navedenih primerih se mora izvršiti obvestilo drugemu


pogodniku s priporočenim pismom, naslovljenim na pogodnika, ali s pri


zivom (protestom) pri sodišču. Pismeno obvestilo postane pravomoćno z


dnem prejema, priziv pa takoj, ko je bil vložen.


Ce se pogodba ukine, se mora brez zavlačevanja (odloga) povrniti


prejeti zadavek (kapara) ali izvršeno plačilo z 10%nimi obrestmi.


21