DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1927 str. 22     <-- 22 -->        PDF

LJUBLJANSKE UZANCE ZA TRGOVANJE
Z LESOM*


Na podstavi člena 1. zatona o javnih borzah in člena 11 uredbe o
ustroju Ministrstva za trgovino in industrijo odobrujem in potrjujem
nastopne Obče uzance ljubljanske borze za blago in vrednote za trgovanje
z lesom.


§ 1. V naši lesni trgovini velja metrska mera in cena v valuti kraljevine
Srbov, Hrvatov in Slovencev. Trguje se s takojšnjim plačilom
brez popustov


§ 2. Nezdrav ali poškodovan je les, ki kaže na deblu rdečo ali belo
gnilobo, nadalje gnilobo v jedru ali v grčah, kakor tudi les, katerega
viakna so zaradi starosti in usehlosti trhljiva ali zadušena, naposled
les z dvojnim jedrom in črvivimi rovi.


Nedostaten je oni les, ki kaže teletivost, (vegasto) krivuljasto
rast, izpadajoče grče.


§ 3. Če se je sklenila pogodba za merkantilen les in se zbog višje
sile ne more izvršiti docela in deloma, veljajo v sporih določila § 43.
splošnih uzanc ljubljanske borze.


O pogodbah za les nemerkantilnih dimenzij in kakovosti, ki se izdelujejo
samo po posebnem naročilu, odloča v sporih borzno razsodišče.


§ 4. Če se označi množina s »približno« (»circa«), sme dobaviti
dobavitelj 5% več ali manj celotne količine. Če se določi prodana množina
z nedoločenim »od—do«, jer prodajalec zavezan, dobaviti le najnižjo
množino, kupec pa je zavezan, sprejeti najvišjo množino po pogojeni
ceni.


§ 5. če se določi ob sklepanju naročil množina le na vagone, je
razumeti pri tem železniške vagone z 10.000 kg tovora.


Pri prodajah »prevoza prosto ali franko vagon do predajne postaje
« gredo prevoznina ii vse pristojbine, najsi se imenujejo kakorkoli
in najsi so vračunjene na tovornem (spremnem) listu direktno ali pa
kot dostavek ali popravek, na račun prodajalčev, z izjemo ležnine in
vozovnih pristojbin na predajni postaji.


Pri prodajah »franko vagon nakladalne postaje« zadevajo vsi zgoraj
navedeni stroški kupca.
Pri prodajah »franko meja« trpi prodajalec vse stroške samo do
meje.


* Ponatisk iz 37. kosa »Uradnega lista ljubljanske in mariborske oblasti« z dne
21. aprila 1925. štev. 125 in 126.
20