DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1926 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Organizacija šumarskih pokusa u Poljskoj


4. Odjeljenje za zaštitu šuma: tamanjenje štetočina, principi za
gos pod a r en je rezervatima.
">. Odjeljenje za iskorištavanje šuma: istraživanje na području
tehnologije drveta, upliv vremena sječe na tehnička svojstva drveta,
konzerviranje drveta itd.
Na osnovu ovog općeg programa izradjen je radni program za
najbližu budućnost. Podjedno je članovima komisije povjereno rukovodjenje
i istraživačkih radova.


Zadatak, koji je stavljen u dužnost prvome odjeljenju — utvr


djivanje granica biljno-geografskih oblasti Poljske — već je riješen
po podkomisiji.
Sabiranje materijala za izradjivanje prihodnih tabela, koje je
zavelo Ministarstvo Poljoprivrede još pred tri godine, nastavlja se
pod rukovodjenjem jednog profesora visoke škole za kulturu tla u
Varšavi pri čemu pomažu studenti, koji su specijalno angažovani u
tu svrhu.


Proveden je čitav niz pokusa na području gajenja šuma pod rukovodstvom
jednog profesora univerziteta u Poznanju i apsolvenata
te visoke škole. Provedeni su pokusi o tamanjenju štetnika Panolie
flammea iz avijona, a pomoću kemijskih sredstava te su polučeni odlični
rezultati. Ekspediciju, koja je rukovodila te radove, sačinjavali
su entomolozi, kemičari i piloti.


Ovi primjeri o organizaciji rada karakterišu stanje i način provodjenja
radova oko šumarskih pokusa. Ovako zamišljeni organizacijom
aparat moći će da zadovoljava samo dotle, dok rad oko šumarskih
pokusa ne dosegne izvjesni stepen intenziteta.


Za budućnost zamišljeno je podizanje mreže stanica za pokuse i
»nadšumarija za pokuse« u tipičnim kompleksima šuma raznih sumarsko-
geografskih oblasti. Posve razumljivo, ove će ustanove izvoditi
samostalna istraživanja i zapažanja u šumi, te pokuse iz područja
gospodarskih mjera (pomladjivanje, iskorišćavanja), i služit će kao
objekti za demonstraciju onih mjera, što će ih predložiti uprava pokusa.
Rezultati opažanja u pojedinim nadšumarijama, odredjenima
za pokuse, bit će razradjeni od česti po samoj upravi, od česti po profesorima,
koji rukovode rad, a eventualno po centralnoj stanici za
pokuse. Funkciju centralne stanice preuzet će šumarsko
odjelenje poljoprivrednog naučnog
instituta u P u 1 j a v i. Ono će rezultate istraživanja i zapažanja
nabrati i publikovati.