DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1926 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Organizacija šumarskih pokusa u Poljskoj


Izloženi osnovi — praktični cilj i naučna osnovica — uvaženi su
kako treba i kod organizacije šumarskih pokusa u Poljskoj.


Godine 1925. oživotvorena je u krilu Ministarstva Poljoprivrede
šumarska komisija, čija djelatnost počiva na tijesnoj saradnji profesora
šumarskih fakulteta i šumarske — prije svega državne — administracije.


Ovu komisiju sačinjavaju delegati šumarskog fakulteta visoke
škole za kulturu tla u Varsavi, poljoprivredno-šumarskog fakulteta
univerziteta u Poznanju i politehnike u Lavovu, Poljoprivrednog fakulteta
.Jagelonskog univerziteta u Krakovu, državnog poljoprivredno
naučnog instituta u Puljavi, zatim direktor šumarskog departmana,
šef šumarsko-političke sekcije i sekcije za uredjivanje šuma u
šumarskom departmanu, upravnik odjeljenja za šumarske pokuse u
šumarskom departmanu, te jedan direktor šuma. (Direkcija šuma jesi
administrativna jedinica drugog stepena državne šumske uprave).
Njen je zadatak, da izradjuje prethodne predloge, izvršuje organizaciju,
nadzor i prosudjivanje rezultata šumarskih pokusa, koji se mogu
provoditi jednako u državnim kao i privatnim šumama. U posljednjem
slučaju uz privolu privatnog vlasnika šume.


Kad je komisija bila konstituisana prvi je njen rad bio utvrdi ivanje
općeg programa rada oko šumarskih pokusa na osnovu nacrta,
izradjenoga u Ministarstvu Poljoprivrede. Ovaj je nacrt izradjen
uz pomoć predloga, što su ih predložili šumarski fakulteti, kao i predloga
pojedinih direkcija šuma iz oblasti onih praktičnih pitanja, za
koja je potrebno da se rješavaju putem pokusa.


Opći osnovi programa i podjele rada komisije izgledaju ovako:


1. Opće odjeljenje: utvrdjivanje granica šumarsko-geografske oblasti
Poljske i općili njenih osobina staništa, utvrdjivanje granica
rasprostranjenosti pojedinih vrsti grmlja i drveća, tipovi staništa i
sastcjina te razvoj posljednjih u pojedinim oblastima Poljske itd.
2. Odjeljenje za gajenje šuma: istraživanje mogućnosti pomladjivanja
raznih vrsti drveta pod raznim prilikama staništa, uzgajanje
sastojina različnih tipova, prilike priraštaja i gospodarsko značenje
egzota, upliv podrasta na stanište, istraživanja u rasadnicima,
vještačko pomladjivanje itd.
3. Odjeljenje za uredjivanje šuma: razradjivanje tabela o prihodima,
o masama i oblikovnim brojevima za pojedine vrsti drvefa,
utvrdjivanje faktora redukcije.