DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1926 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Jugoslovensko Šumarsko Udruženje


....... ! . ..... .... ....... ......... a y ......
.. . p. M . . . . . . a .. ...... ........ ce .... ........ ... .........
..... .... ce .. .... .......... .... .... ...........


..... .. .... 224 .. ...... „............ ...... 1899. (.°... 7.) —
.. ...... „..... ........." (..... 32.) ..... ......... .. .... 226. ...
...... „.... 1898. ...... ........" (..... 3.). .......... .


LJugoslovensko Šumarsko Udruženje
POZIV ČLANOVIMA.


Kako smo već u prošlom broju Šumarskog Lista u izvadku iz


zapisnika V. (50-te) glavne skupštine J. Š. U. spomenuli, obavljena


je reorganizacija odsjeka rađa sa svrhom, da bi rad J. Š. U. bio što


intenzivniji i opširniji, a prema tomu i korisniji po našu šumarsku


nauku i struku, a i za članove Udruženja.


Reorganizacija je obavljena na taj način, da su neki odsjeci rada


spojeni, a neki pregrupisani.


Od prijašnjih deset odsjeka, nastalo je osam, a ti su slijedeći:


I. odsjek: Šumska politika, zakonodavstvo i uprava.
Predsjednik: Ing. Jovo Metlaš, direktor u m., Zagreb,
Dalmatinska ul. 13.
II. odsjek: Po d i za n j e i čuvanje šuma. Predsjednik:
Dr. (..... Ne n ad i ć, sveučilišni profesor, Zagreb, Šumarski
fakultet.
III. odsjek : Agrarna reforma. Predsjednik : Ing. Pero
R o h r, vlast. šum. savjetnik, Našice.
IV. odsjek : Uporaba šuma, trgovina i i n d u s t r i-,
j a. Predsjednik: Ing. Josi p L e n a r č i ć, Vrhnika kod Ljubljane.
V. odsjek : Šumarska terminologija. Predsjednik dr.
Andrij a Petračić , sveučilišni profesor, Zagreb, Šumarski fakultet.
VI. odsjek: Prosvjeta. Predsjednik dr. Andrija Petračić
, sveučilišni profesor, Zagreb, Šumarski fakultet.
VII. odsjek : Propaganda i f i n a n s i j e. Predsjednik :
Ing. Srećko M a d j a r e v i ć, kr. šumarski nadzornik u ni.. Zagreb,
Palmotićeva ul. 68 II. kat.
.