DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1926 str. 21     <-- 21 -->        PDF

............ ....... ......


.... ..... ........ [.........]:


............ ....... ......


........ .. ..... . ............ — ...... ....... ......
. . ........... ...., .... je y ..... .... .. ... ....... .. ............
....... ......... ...... ........ . ro y .... ........
....., .. je ......... ...... ......., ;.. ... ......, -....
ce ........... .... . y ............ ........ . ........
....... ..... ......... — ..... . ...... ......... .......
..........


Te ..... ...... .. ........ y ........ ........ y .........
. ........ .......... ........ y ......... . ..............
.......... y ............ ............... y ..........
. ... .... ... ........ ... ..........


....... ..... ............ — ........ — ........ ........
...... ... . ........... .... ... ......... ...... .....
....... . .... ... ..... y ............... ............. —
........ ......, ..... ......, .... ... .... ....... . ........
....... ............ . ............. ....... .......... Ta
...... . ......... ...... y ..... ......... .... .... ......
......... .. ........ ....... . ....., ... je ..... .........
.......... ........ ..... ....... ...... ... ...., ....
ce no ....... ...... .......... ........... ....... . .........
..... ..... ...... ...... ....... .............


Albert Schâfîle ....: »....... je ......, ....... .... .......,
......, ...., ........ . ............ ..... . ...... ce ....
......., .. je ......... ........ . ........ y ........ ........
....... ....... ......... .. ........... ........ .
......., .... .... je ...... . ..... ........ ........., .. ....
......... ..... ....... . ....... ........ ..............
.............


....... ..... .. ........ ...... ...... ce y ...... .........
. ...... .... y ....... ...... ...... . ....... ...........
.. ...... .........., ..... ........ .. ... .....
........, .... .. ..... ......... ......... . .......... y
.... ............. ........... ............. ..... .. ..


2
ŠUMARSKI LIST 12/1926 str. 22     <-- 22 -->        PDF

............ ....... ......


... ... ..... ........... .... .. ........... . .... ......


... ......, . .. ...... y .... ... ..... ........ ..........


...... ......., a ..... y .... .... .......... ............


.........


.... . ......... ........ ...... . ...... .... .... ce


. .........., ... ...... ... ce .... ........ ........ .....


... ......... .... ........ ...... ....... ........, .....


.., a .. ce .. ..... y ..... ........, ....... ........ .


..... ........ .....; .... ce .... ....... .. ....... .....


... .... . ...... ........... ..... .......... ........


....... ...... na . ..... ....... .......... ......


........ ...... ... ..........., .... .. .... ....... ..


....... .. .... . .......... .......... ..... ... ce ...^


.......... ...., ....... ce ..... ......... ........ y ....,


... ... ........ ..... y ......... .... ... .... .... ...


.... ........, .... .. .... .... ..... ...... ...., .. ... ..


.... ... .... ... .. ....... ........ ......, ...... ........


... ..... ...... ........... .... .. ....... ....... .. ..


........ ...... .... .. ...... ...... post festum ..... ce ..


.. ...... ........., na ... .... y ..... ......... ...... ce


..... ...... .. ....... .... ......... ......., ... ..... ..


.... ......... .......... y ...... . ...... .. ....... .. y


...... .......... .. ......... ......... ......


...... je ........., .. je .. ..... ....... ........ ...


1000 ....... .. ........ ........ .... ........, .. .. ce ..


... ..... ..... y .... .... ........., .. .... ........ .. ..


...... ........ ..... Ha ......, y ......... ......... ....


...., ..... ... y ....... ........... .... ........ .........


....., a ......... je ........ ..., ... je .... . ......


.......... ...... ....., ..... ........ ....... .........
....... ......, ....... .. ..... ......... ......... ....
y ........ . ........, ......... ..... y ........ . .. ...
a .... ce ... .........., ... ........ ........., .........
.......... . ..... ......, na .... y ........., .... ce .......
.. ............., ..... .... ...... ......... .. ...... .....
.......... . ...... ...... ....... ce ocel.i .............
..... ....... ..... .......... . y .... ..........., y ......
.. ...... .......... .... ...... ......... .........., . ....
......., . ... .... .......... ............ ..... ........ .....
....... ....... ...... ...........
ŠUMARSKI LIST 12/1926 str. 23     <-- 23 -->        PDF

............ ....... ......


.... ...., ...... ..... ...... .......... .... ......


...>...... ........., ..... ... ...., .... y ....... .........
.. .... .......... .........., .. .... .... ...... . ...>
....<> .. .... ........., ..... .... .... . ...... ........,
.... .. je .... ......, .......... . .......... ..........
..... je ... ....... ..... ........., .. .. . ..... ..............
............ .... ..... . ........ ...... ........
.. .......... . ....... .........., ... . .. .......... ..;
.... ........ ........., .. ..... ..... ......., .. .......,
.... ..... ...... ..... ... ...... ....., y ....... ...., ..


........ ........., a ... .... .......... .........; ... je
...... ........... ............ .... y .., .. ... .... .
..... ......... ... .... ......, .... ce ....... .... .... .......
.. ..... ............... ........ . ..... ........, ...
....... .. ........... ........ ....... .... .......... .......
. ......... .. ..... ..... .... .. ... ....., .. .. .....
y ...... ......... ...... ....... ...., ... ce ....... ..
..... ... ............; .... ce ....... ...... ......... ............-
.......... y ............ ......., .. ........ ..
......... ........ ....... ...., ...., .. .. ....... ...... ....
....... ...... ............ ....., ... .. ........... .......
........ ...... .... ..... . .. .... ......... .........
.. ....... .... ...............
..... ..... ...., ..... ..... ....... . ......, . ..... ....
........ ........ . ......... ....... ....... .. ......
............, ...... .. ...... ........... ....... . ..........,
.... ..... ..... ..... ......... ...... .................., ....,
....... .. ..... ...... ......... no .... ......., ... ....,
... ....., .... ce .. ...... .......... ...... . .... ... ....
......... y ... ...., .. ... ............. ...... .. ..... 100
...... ........ ........., .. ..... ....... .. .... .. .....
......., ......., ........., ... y ........ ....., 200. ......,


........ ........., .... .... .... .... .... .. ce ...., ....
.... .. ........, ... y .... ..... ....... ......
... ....... .. .. ...... ........, ... ........ .. .... ..
«... ..... ....., .. .... ....... .... ..... ...... ..... . .........
.....


........... ..... .......... ........, ......... ce .........
......, ..... je .........: .... .... ....... ...., .......
.... .......... ....., .... ....... y ......., ....
........, ...... . ........


*
ŠUMARSKI LIST 12/1926 str. 24     <-- 24 -->        PDF

............ ....... ......


....... ....... .......... . ......., a ......, ..... .......
.... ......., ..... ........... ......... ......... .....
......., .... ce y ...... ....., ... .. ......... .. ce ....
.. ........ y ......... ...... ... ........ ......... .......
... ........... ..... .......... ..... ........ ......!


.. .. ......... ...... ..... ....... ......., ..... ......
........., a .. ... ........ .. .. ....... ..... .......
y ......, . .. .. ...... .... ......... .... .... ..............
..... ... ..... ..... y ...... ....., .... ..... ............
— ..... ......, .... ce . .. ...., ... .. .......
......... ....... ..... .... .. ........, ... . .... .....
......, .. je y ......... .... ...... ...^..


..... .. ......... ...., ........ ............ .... ....,
........... .... .... ...., ... je .. .......... .....
........ ......... ......... ...... ........., . ... ce ...
......... ........ ..... ....... ......... .... . ....... ..
ce .......... ...... ..... .. .....


.... ...... .. ..... ......., ... .... ..... ..... ............
..........., .... ....... ........, a ....... .....
..... .. ......, .......... ...... ...... ....... — .........


.......... ce ....... y .... ............. ............>.
y ...., .... ......, ... ce .. ....... ..... ...... y .....&
...... .. .... ........ ...., . .... .. .... .. ...., ......
.. ... ... .... ..... . ...... .. ... ........ ....... .......
....., ....., ........... . ....., a .... ce ...... ......,
...... ce .. .... .... ..........


... je ......... ....... .. ........ ......... .........
......, .... ce ... ......, .... .. ....... .. .... ....... ............
.......


. ....... .... ce .... .... . ........, .... .. ...... ......
........ .... ...., . .... .. .......... .... ... ..
....... ........... ..... ...... ..... ..... . ..........,
...... . ......, y .... . ...... ........ ...... .. ....., ...
... .. ..... .. ....... .. .. ..... ....... .. ........ .........
je ........ ......... ......., . ..... ... .. .... .......,
... ......, ... .. ce .... ........, ... ....... ... .. ...........
..... .. ...... ...... ........, . ........ ..
..... ........
ŠUMARSKI LIST 12/1926 str. 25     <-- 25 -->        PDF

............ ....... ......


.... ce ........ ..... ......., .... ..... y ..........
..... ce ..... ........, ........ ..... ..........., ......
.. ......... .......... ce, .... . ...... ......... .... .....
........., ..... ...... ... ...... — .... ce ......... ..........
.. ....... ..... ........... ........ . .........
.......


.. ..... ........ ......... .. ce ...., ... ...... .........,
...... ......., .. .... .... y ...... ....... .... .... je
. ........ .. ..... ......... ........ ......, .. .......
...... ........ ..... ............, ... ...... .. .........
´..... ....... ...... .........


......... .. ...., .... .. ....... ......... . ...........,
.. ce ............ ...... ...... . ........, y ..... ....
. ....... .. ......... . .......... ........... ...., ....
.. ce ... ..... ..... .. ... .... ............. .........
...... . ...... .. ....... ...., ... . .......... . ........
....... .... ......, ................, .. je ........ ir>......
.... ........ ........... ...... .. ....... .. ........
....... ....... .. .. ......, ..... ....... .............
...., ..... ........ ...., .. ce .... y ...., .... ......^...
........ ........ .... ........., ... ce ....., .... np,i....
....... ...., .. .. ..... .... ... .......... ........
.........., . .. .... ...... ......... ..... ........ ..........
.....


......, y .... ......... .... ce ....., .... .. ....... .....,
......... ... ........., ... ce ....... ...........
.......... . ........ ........... ......... ............
......... ........... — ......... ....... ....... .. ......
....... ..., ... ...., ..... ......... ......., ....... y .......
.... ... .... .... .... .. .......... . ............
..........., a .. ....... ....... ....... .. ...... .... ....
....... ......, .... .. ........ ............ ....... ......
... ........ .. .......... ..... ..... ......... .... .......
......... y ............. . ................ ......,
.... .... ...... ....... ......... ....... y ..... ....: ..
...... .......... ........ ...... ... ..... y .................;
.. .. .......... ...... ............ ...... ......;
.. ...... ...... ..... .... .............. ........., .... ce
....... .... ............. ......... .. ....., . .. ce ........
......, .. ...... . ........ ..... ....... ........ ..
«........ ............ .. ........... . ..... .......
ŠUMARSKI LIST 12/1926 str. 26     <-- 26 -->        PDF

............ ....... ......


.... ...., ....... .. ... ...... ......... .. ..... ......


.......... y ....... ....... .............. ............ ..


...... .......... ....., a y ....... ......., .. ce .. .... ..


.. . ............ — ...... ...... ....., .. ce ..... . ....


........ .......... ......, .......... .. .. ........... ...


....... ........ y .... ......, .. ce ... ........ .... .....


...., ... ..... ....... ..... ........, .. ............ ..


..... ............ ..... .... .......... ....., .........., ..


.. ........ ............. ......., .... .......... ....... ..


.........


..... ...., ..... .. .. ........ .... ..... ........ . ..


... ......... .. ........ ....... — . ............., . .. ce


..... ... ............ ... .......... . ........ ..........


...... . ...... . ........, .... .. ce ...... ...... ......,


.... je ..... ......... ...... ........... . .... ce ......
....... y ..... .. ....... ....... . .......... .........:
......., .. ce ........ ... ......... ...., ... . ....... no.......,
.... .... ..... . .... .... ......., ... ..., ... ce
.. ..... ........ ..... . ...... ..........., . no ... ....
.... ce ... post festum .............


.. ......... .......... .......... ....., y ... ...... .....
.. ce ...........:


1. . ..... ...., .... ce ........ ....... ....... .......
..... ........ ......... .......... . ......... ...., .. ..
...., .. .......... .. .... .... .... .... y .... ..... .......,
.. .... ..... ..... ........
2. .. ce ...., .... ....... ........ ..... ...... ... ..........
........ ... .... ......
3. ....., .. .... ce ... .. ... ......, .. ......... .....
......, .. ..... ......... .. ....... .... ....... .... ...
......... .... .... ...... .. .... ....... .........; a ..ha
........ .. ....... .... ce ........ ....... ... ce .......
..... .........
4. ... ......... .. ...... .......... .... ... .... .....
..........., .. .... ce .... ........ .. ........ ... ......
......., .... .... ........ ... ...... ..........
5. ......... ....... ......... ........ .. ...........
..... y ......
. .. ..... ........ je ..... ....., ..... .... .., ...........
....... . ..... ......, ..... .... .. ........... ...
ŠUMARSKI LIST 12/1926 str. 27     <-- 27 -->        PDF

............ ....... ......


......... .... ... ... ......... ....., ..... ........ ....
no ........ ......... ...... .. ...... ..... .. ............
.. ........ ...... .. ........ ........... ....... ... ...
her ...... ........ je ......... ....... .............. ........
....... ....... ............ To ........ ........
...... ..... .. .... ...... .. ..... ....


6. ......... . ............ ........ .... ........., ....
........... . ........... ... .... ............ ..........
7. ....... . .......... ...... .. ......... ....... ....
.. .. ...^..... ....... .
8. ......... ......... .......... ...., ... je . ... ........,
. ........ ...... . ....... .......... ...., ... .. ........
9. ......... .. .......... y ...... ....... ..... ..............
......... . ....... ............., ........ ... ...
.. ..., .. y .... ....... ...... ...... ......
10. ...... .......... . .......... . .... ........., ....
.. y .... .. .... ......., ........ . ....... ........ .........,
. ........ ......., ......... ....... . .. je .....; . ........
....... . .......... ...........; . ......... ..............
......... ........... y .... ... y .......; .
...... ....... .... . ..... ...... . .. ..
......., .. .. ce ..... ........., .. .. ........... ........
.... ............ .... ............. .............
...... .... ...... ..........., ... .. ...... ...... ........
.... ....... .. ..... ........ . ......... .... ...... .......
.. ... .......... .. ........ ...... ... .... ..... y
........ .. ....... 3 ......., .... .. .. .... ....... ..........
... ......, .. .... .... .. ..... ......... ...... .....
....... .... y ...... .... upe, .... ... ..... ... ...... no
........ ..... y ....... ..... y ............


..... ........ ....... ..... ..... ........ .. ce ... ........,
. ....... .. ..... ...... ........ .... ......... y .......
......., ....... .. ............ ... ........ ..... ..
...... ........ .... ... y ....... ......... ........
.. ...... ........ ....... . ... ce .... .....
.... ....... ......., ... je .... ... ..... ... ... ... je......
... ..... ......... ......... ...... ..... .......
........... ...., .... .. ce .... ........ ............ . .............
....... ........ ......, ... .. ......... ..
ŠUMARSKI LIST 12/1926 str. 28     <-- 28 -->        PDF

............ ....... ......


pao ..... . ...... ........ .. ..........., na .. .... .........
...... ....... ........ ........ ....., — ..... ..
.. ..... .... .... .. .......... ..... ......, ... ....... .......
....... ... ..... ..... ....... ......... ......... .....
...... ... .. ce .... ........, ... .. ce ........ ...
........ .. 3 .. ... ....... .......... ......... ....... ......
...... ...... .. ... ... .. .. ...... .. ...... ....
.........., ... ....... ...... ...... ....... .. . ...... ......
...... y ....... . ...... ............


. ........, .... .. ce ..... ........ ........ ............
......... y .... .......... ............ ........ ...
.., ... ... ce .... ....... . ....... ........ ....... .........
y ... ...... ....... .. .. ...... .. ..... ..........
.. .. ....: .. je ........... ......... y ......
y ...... ........, y ...... .. .. rattrapa
..... ........ ......, ......... . .
...... ...., ....... y .... ......... ...
.... . ....... ......


...... .........., .... .. ..... ......... .......... .........
....... ..... .. ....... . ......... .........., .....
........ .... ......... .......... ....... . ........
. .. ... ....... .........


.. ......, .. .... ....... ........... ....... »........«
..... .... .. .........., .... .... .......... ........ cî .........
........ ......, .... ......, .. je .. ........, ..
....... ...... . ...... .... ... ........ . .. ........ ...
........ ....... ....., ... . ..., .... ...., ... . ..........
........... ..... ...... ....., .... .. ......., ... .. ......
.. ... ..... .......... ......... ....... .... ........
je . . ....... .. .......... y ...... .........., ....
ce ..... ..... ........... ..... .... y .......>. ..... . .. ..
... ..........; ........ je .... ....... .... y ........ ......
...... y ....... ......, ..... ............ y ... .........
....... .......... ....., ....... .. ........ ...........
...., .. .. ce ......... ........., .... ce ........ y ............
...... ......, ... .... .. ...... ..... ...... ........
. ...... ....... ......, ...., .. ...... .... ....., a ....
ce ....... ........ .. ........


.. .. ce ... .... ..... ..... y ....... ....... ..... ..
.. ............ . .. ...... ........... ...., Koje .... ........
... ... ..... ..... .. ce ...........:
ŠUMARSKI LIST 12/1926 str. 29     <-- 29 -->        PDF

............ ....... ......


1. AKO .... ............. ......., .... ce .... .........
.. ........ ....... .... ... ....... .. .... ..... .......
....., .... y ..... ..., ... ...... ......, ..... je y .... ..
S .... no ......... ......., .. .. ....... ......... ........
. ........... ...... y ..... ce ..... ....... ..... ....... Ta
....... ..... .. ......:
.) ...... ..... ....... ....... ...., y .... ce .... ......
no .......... ........... ........ ......., ... . ........;


.) ..., ........ . ....... .......... . ....... ........
.....;
.) .. .. je .... ....... ....... ....... .. ......... ...
... .......


2. AKO ............. ......., .... ce .... ......... .
........ ........ ........ ......, ...... .... ..... .....,
na .... on ... ...., .... je ........., ... ...., y .... je ...
....., .. .. ....... .... ......, ... ......... ......, ... je
.... .... .. ......., .... je .. .... ........ ........ ..
........ . .......... ....... ...... ce .... y ...... .......,
.... .. ........ ..... ........ ........ ....... ........
...... .........., .... ce .... .. .... ........, a .. ce
..... y .... .. ........
..... .... y ..... ...... .... ce ......... .... ...., ...
je ......... ............, .... ......... ... .........
........


. ...... ........... ....... ...., ... ce .... .. ....
.... ... ......., ..... .. ... ... 75 no ... ......., .... ..
........ y ...... ...... ... 12 ...


3. ......., ......... y .... 1. . 2. ..... . ...., ... .......
...... .... ..... .... ... .........
4. Ko .. ..... y .... .... 1., 2. . 3. ....... ...... ......
..... .... ....... .........
5. Ko y ..... ...., y ...... ... ........., ...... .....
...., ... je .... .... ......., .. ... .... ........ y .... ....
..... ........, ..... je .. ....... y .... .. 5 ......, a ...
.. .. ....., ....... ...... .. ..... ......, ..... .........
.......... .. ...... ...... .......
......... ......, .. ...... .... ...... .......... .......
........ .. ...... ... ....... .......... ...... . ......,
ŠUMARSKI LIST 12/1926 str. 30     <-- 30 -->        PDF

............ ....... ......


.... ...... ........ .. ............ . ........ ......, ...
. ... .... ...... . ........ .. »......... ......« (.........).


........ je, .. .... ....... .... ....... ........ ....
....... . ......... .. ...... .... ........., .... .. .. .. .......,
.. ce ....... y ..... ...... ........ ......... .....


V émietteraent de la petite propriété forestiere en Serbie.


L´ auteur expose ses causes et propose les remedes relatifs.


Rédaction.


sxs