DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1926 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Kralju i Pokrovitelju


Šuma nam je rodila, snažila i održala misao oslobodjenja.
Ni kopito konja Arpadova, ni Mletački Lav, ni krvavi
Polumjesec, ni crni Dvoglavi Orao, vijekovima nisu mogli da
uguše snagu te misli. Ona je vodila hrabre, pridizala slabe
i oslobadjala zarobljene. Ta misao se rodila i održala u onoj
česti naše otadžbine, kojoj ime od obilja šume-rodila se u
Šumadiji. Sa pjesnikom Mičemo i mi:


„Mi imamo Rudnik p ono sit i,


Štit i bedem slavne Šumadije,


Izvorišta narodne slobode,


I kolevke dvaju velikana:


Oba slavna, oba podjednaka :


Kat adjor dj a i knjaza Mi loša!"


(Vojislav /. Ilić ml.)


Naša šuma i planina čuvala nam je slobodu ne samo
hiljadu godina, već je baš ona i posljednju našu borbu za
oslobodjenje okrunila vijencem krvi i slave — vijencemCrnog vrha, Cera, Rudnika i Kajmakčalana. Tim je završen
najslavniji period naše istorije. Šuma, drevna čuvarica naše
slobode, izdržala je do kraja. Bila je dostojna hrabrosti, izdržljivosti
i junaštva njenih sinova.


Sad je red da otpočine i narod i šuma i planina. Sad
je red da se krene novJživot. Osvećeno Kosovo treba da
rodi pšenicom bjelicom. Šuma, mučenica stoljetna, treba da
postane nepresušno vrelo našeg blagostanja. Oko nje treba
da se saviju marne ruke, topla srca i hladni razbor. Nijedosta iz šume uzimati stare dogorjele živote. Šumi treba i
davati novih živola. I primati i davati treba sa ljubavlju i
razborom. Samo takvim radom sačuvat ćemo šumu našem
potomstvu. Jer šuma nije samo naša. Ona je dobro sviju
pokoljenja, i današnjeg i onih, koja će doći iza nas.


Nas, šumare, pozvao je život da izvršimo taj veliki
zadatak, da podižemo, gajimo i čuvamo šumu, vodeći
računa i o sadašnjici i o budućnosti. Kao pravi sinovi svoga
naroda pristupamo radu oko šume sa najdubljom svijesti
dužnosti i sa Ijubavvlju za narod, kralja, otadžbinu — i šumu.


Tebi, Kralju i Pokrovitelju, u kojega je beskrajna
ljubav za narod, otadžbinu i šumu, evo mi šumari, slaveći
pedesetogodišnjicu svoga Udruženja, upravljamo svoj