DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1926 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Broj 11. „Šumarski List" Godina 50.


JCralju i pokrovitelju/


Uisioriji našega naroda šuma i planina tijesno su povezane
o sav naš život. Još u najmračnijoj prošlosti promalja se
kroz veo davnine šuma kao osnovni uslov života čovjekova. Ona
ga hrani i zaštićuje. Ona mu je najstarije svetište Peruna i
Lađe. U njoj se pale krijesovi u spomen izginulih junaka. Iz
nje se o sunčevu obrtu nose badnjaci, simboli mladosti,
snage i vječnosti.


Kad je počelo kretanje i takmičenje naroda, šuma nam
postaje čuvaricom slobode. Plodne nizine zauzima neprijatelj
a naši se pradjedovi primiču šumi. Tek što se o Djur
djevu danu zelen-list hvati gore i zvekne kopito haračlije, ona
postaje skroviste junaka, spremište oružja i džebane. Za
neprijatelja našega roda šuma postaje kula neosvojna. Zato
gnjev nemoćnih Turaka i satire šumu ognjem, kad je ne može
da osvoji mačem.


Šuma nam je kolijevka velikoga našega blaga narodne
pjesme. Živa uobrazilja narodna rasijala je po šumi vile i
junake te opjevala njihov život i djela. Iz krupnih konaca
istorije i svilenih niti fantazije duša narodna satkala je oko
šume najdivnije pjesmotvore. U šumi i planini gleda narod
jedine nijeme svjedoke slavne i krvave naše prošlosti. Iz njih
crpe on i svu vjeru u svijetlu budućnost svoga roda. Šuma i
planina nadahnjuje pjesnika bogodanoga, kad pjeva:


„Miimamo Jastrebac-planinu Zaštitnici sužnjih i nejakih:
Na dogledu slavnoga Kruševca Krajišnici-ljuti osvetnici,
I vekovne crkve Lazarice . . . Gde je turske glave odrubljivo
On je gledo brižnog Car-Lazara, Mlad delija, Senkoviću Ivo.
Kada s vojskom podje na Kosovo. „Miimamo Triglav ispolinski,
On je slušo s orlovskih visina Što, ko čuvar zemlje Slovenačke,
Silovitu zveku od oružja, Nadknljuje jedan narod krasan
Grom i topot konja i junaka... I, mrgodno, već bezbroj stoleća
„Mi imamo Velebit-planinu Snežnim vrhom razdire nebesa
Gde su nekad Turke konabilt I tudjincu zadivljenom priča


Slavnu povest Kralja Mafijaša!11
ŠUMARSKI LIST 11/1926 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Kralju i Pokrovitelju


Šuma nam je rodila, snažila i održala misao oslobodjenja.
Ni kopito konja Arpadova, ni Mletački Lav, ni krvavi
Polumjesec, ni crni Dvoglavi Orao, vijekovima nisu mogli da
uguše snagu te misli. Ona je vodila hrabre, pridizala slabe
i oslobadjala zarobljene. Ta misao se rodila i održala u onoj
česti naše otadžbine, kojoj ime od obilja šume-rodila se u
Šumadiji. Sa pjesnikom Mičemo i mi:


„Mi imamo Rudnik p ono sit i,


Štit i bedem slavne Šumadije,


Izvorišta narodne slobode,


I kolevke dvaju velikana:


Oba slavna, oba podjednaka :


Kat adjor dj a i knjaza Mi loša!"


(Vojislav /. Ilić ml.)


Naša šuma i planina čuvala nam je slobodu ne samo
hiljadu godina, već je baš ona i posljednju našu borbu za
oslobodjenje okrunila vijencem krvi i slave — vijencemCrnog vrha, Cera, Rudnika i Kajmakčalana. Tim je završen
najslavniji period naše istorije. Šuma, drevna čuvarica naše
slobode, izdržala je do kraja. Bila je dostojna hrabrosti, izdržljivosti
i junaštva njenih sinova.


Sad je red da otpočine i narod i šuma i planina. Sad
je red da se krene novJživot. Osvećeno Kosovo treba da
rodi pšenicom bjelicom. Šuma, mučenica stoljetna, treba da
postane nepresušno vrelo našeg blagostanja. Oko nje treba
da se saviju marne ruke, topla srca i hladni razbor. Nijedosta iz šume uzimati stare dogorjele živote. Šumi treba i
davati novih živola. I primati i davati treba sa ljubavlju i
razborom. Samo takvim radom sačuvat ćemo šumu našem
potomstvu. Jer šuma nije samo naša. Ona je dobro sviju
pokoljenja, i današnjeg i onih, koja će doći iza nas.


Nas, šumare, pozvao je život da izvršimo taj veliki
zadatak, da podižemo, gajimo i čuvamo šumu, vodeći
računa i o sadašnjici i o budućnosti. Kao pravi sinovi svoga
naroda pristupamo radu oko šume sa najdubljom svijesti
dužnosti i sa Ijubavvlju za narod, kralja, otadžbinu — i šumu.


Tebi, Kralju i Pokrovitelju, u kojega je beskrajna
ljubav za narod, otadžbinu i šumu, evo mi šumari, slaveći
pedesetogodišnjicu svoga Udruženja, upravljamo svoj
ŠUMARSKI LIST 11/1926 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Kralju i Pokrovitelju 569


pogled, dižemo svoju misao i uznosimo svoja srca. Gledajući
u Tebi slavnog potomka Karadjordjevića, zatočnika
slobode i ljubitelja šume, vjerujemo da ćeš tu ljubav
presaditi i u srce Prijestolonasljednika Petra,
pokrovitelja jedne grane našega zelenoga stabla. Tebi, kralju
i gospodaru, stavljamo evo na raspoloženje sve svoje snage,
kako bi pod mudrom Tvojom desnicom u istinu postala trajno
i neiscrpno vrelo blagostanja naroda i otadžbine,
naša davna i draga čuvarica slobode, Tvoja
i naša miljenica — Šuma.


JUGOSLOVENSKO ŠUMARSKO
UDRUŽENJE


Povodom pozdrava i izražaja odanosti Njegovom Veličanstvu
Kralju Aleksandru I. sa proslave pedesetogodišnjice
i zbora, primilo je Predsjedništvo Udruženja ovo saopćenje
dvorske kancelarije :


Beograd 12. X, 1926.


predsedni/cu šumarskog udruženja


Zagreb.


Prijatno dirnut izrazima odanosti podnesenim prilikom
proslave pedesetgodišnjice opstanka Šumarskog Udruženja u
Zagrebu, Njegovo Veličanstvo Kralj blagovoleo je narediti da
se izjavi srdačna zahvalnost.


Ministar Dvora:


JANKOVIĆ


Iz djela „Pola Stoljeća Šumarstva", Izdanoga o pedesetogodišnjici Jugoslovenskog
Šumarskog Udruženja i posvećenoga Njegovom Veličanstvu Kralju Aleksandru
Prvom, pokrovitelju, Udruženja. Autor Ugrenović.