DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1926 str. 48     <-- 48 -->        PDF

608 ......... .........


Ta ....... ........ ........ ..... ............ .... ..... je ..


..... ..... ............ y ............ . ... .. ce ... .... ..........


.. ........ .... ...., ... .... .... ....... .. .. .. ...... ... .........,


.... ce .... .......... ... .... .........


........... .... ..... ..... ...... je ........., .. ce ....... .........
........... ...... .. ............ .... . ..... .. .. ...... y
....... ..... y .... .. ...... .. ....... ......... ....... ........ ..
........ ...., a ........ ..... ........ ...., na ce ..... .. ....... y
....... ........., .... .. ....., .... je .. ...... ..... ........ ...., ..
ce ..... ........ .......... .... ....... . ..... .......::.. ......
.... .....


........., ....... . ....... ..... ......... ....... ...... ..
........ .. .......... ........... ........ ........ .... .. .......
....... ...... ........, y .... je ............ ......... ............
.... ........ ......... . ........ ........ . ........... ...., .. ..
.......... .......... ....... . .........., .... .. ...-i ...... .....
...... .. .. ... ... ....... ....... .. ...... ..... ......., ... .. je ...
...... ........ ....... .... ..... ........... .... .. ...... ............
..... To ........ ..... je ..... ........ . y ...., ... .. ........
......... ...... .. ........ .. .. ... ...... ..... ..... ........... ..
......... ......, .... .. ..... ...... ...... no ......... ........, a ........
..... ......... ..... .......... ....... . ..... .. ......... ..
......, ........... . ...... ......... ....... ....... ........., .. ce
...... ...... . .........., .... .. ...... .. ..... ....... ........ je
.. je . ..... ........ .. ............ .... .. ....... ...... ......., ..
ce .. ...... y ............ „.... .......... ........." .. .... ......
.......... .. ... ..., ... ce ......, ... .. ....... .... ..... .......
......, .... ........... .. ..... ..... ......... ........ . ..... je ...
............ .... .. ...... ....... ...... .. ..... .......... .......
. ..... .. ................. ......, ...... je .. ..... .... ............
...... .......... .. ........... ........ .. .. ..


.......... ...... . TROMBIDIIDAE.


Ha ........... ..... .............. ......... ........ y ........
.. ....... ..... ... A. ........., ....... je ........, .. ce y ... .....,
........ .......... ........ ...... ......... ......., ... ..... ......
...... ..... ......... .....


....... ..., .. .. ...., y ......, .. .... ...... ..... ... ...., y
......... ........... je ......... .... ... .. 16. ....... .. .. ..... y
...... ..... .... II. ...... ...... ....... ... „...... raj" ...... .....
......... ........, .. ce ......, y ........., ......... .. .... .. .....
. . 15 . . . . . . ., .... . .. ..... ..... ........ ........ . .. ... .......
y ....... . .. 10—15 .. ... ....... ........., .......... ........
....... ......... ....... ........ je.


...... Î925. ........... je .......... ......... ........ y ....
........ ....... ...... ......., a ... ......, y ...... ......... ...
. .........., II. ...... ...... ......., .. ...... .. .... .. y ......
........
ŠUMARSKI LIST 11/1926 str. 49     <-- 49 -->        PDF

......... .........


.......... .... ........ ..... .......... .......
....... je, .... y .......... ........... ...... ........ .......... ......
........ .......... . ........ A ......., ... .. ......., ........ ce ......
..... .......... ......, .... je .. ........ ..... ........ ..........
. ......., .... .. ....... ...... ... ........ ......, a ......... y ........
... ... ..... .........., .... ...., .... y ......... .. .......... .......
....., ........ .... ...... ...... ....... y ..^..., ......., ... .. ......
....... .......


......... je ... ......, .. je .... ....... ...., ........ . .. ce ..
.. ..... ......... Ha 15. ....... .. ., ... cam y .... ......... .... .......
..... .... ....... .. je ....., .. je ........ y ....... .........
....... ....... .... ...... „......", ...... ......, a .... y ..........,
...... ........ — ... je .. .......... ......, ....... .. .... ...... .. . .
.........


.............. y ... ..... ..... .... ..... ........, ......... je, ..
.. ..., .... . .... ........ ..... ...... . .... .. .. ..... ........., ......
.. ce .... ..... ........, ....., ....... ...... ......... ...... .....
........., ......>..., .......... .. ...... ..... ..... ... ......... ..
..... ....... ...... ........... ........... .. ......., ..... ce .. ...
..... .. ....... ........, .... .........., ....... ...... ..... ......
.. je ... ...... ........ y ......., ...... y .. u ......... ........


..... y ........, ....... ... ce ........ .......... ..... ... .........
........, ......... ........., .. ce ........, ...... je .. ...........
. ....... je ..... ..... ......, .. je .......... .... .........
..... ......... ......., .. .... je .... .... ....., ....., ....... ....
......... .... je ...... .......... .... .. ..... ....... .........., ........
... ........., ..... je . ....... ......, .1 ..... y Tromb
i d i i d a . — r p . .> e.


....., ca ......... ........., ........ ce ....., .... y .... .........
..., .... . .... .......... ... ..... je ....., .. .. ....... .....
......, .. .... ..... ....., .. ..... .. ........ ......, a .... ........ .
..... ..... ...... .. .... ......... ...... ..... ..... ........ .... .....,
... .. ...., a .... ........, ..... ......... ... . ... .........., a .........
ce .... ...... ........ .. . no ..... .... ....., .... .. ....... ........
.. ..... .......... y ...... .... je ... ........., .......... ce
...... .. ... ...... .


....... ..., .. ce . ... ....... ........ .... .........., .. ce ......
... .... .........., ... u .... ....... ..... .. .......... .........
........, .... .. ... .... ..... .. ............ ......... ........... .....
.......


. ....... .......... . Trombidiidama ...... ce ...., .. .... .. .....
y ....., a .. ...... ... ........ .. ........ ......., .. ..... .......


.. ..........