DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1926 str. 43     <-- 43 -->        PDF

............. ........ ........ 603


Od IV. sekcije: Upcraba šuma, trgovina i industrija,


.Jugoslovensko šumarsko Udruženje sa žalošću konstatira teško stanje općih
prilika glede unovčenja šumskih predukata i osobito teško stanje šumske industrije
i trgovine.


Uzrok leži u tome što su naši produkti na svjetskim tržištima preskupi, jer
su preopterećeni prevelikim pfledukcijonim troškovima i poteškoćama, koje se
odnose na: kapital, promet, carinsku i trgovinsku medjunarodnu politiku i visoku
režiju.


U svrhu nužne pomoći se zahtjeva:


1. U pogledu kapitala: uredjenje i stabilizacija valutarnih i finansijskih prilika
u državi; kreditiranje preveznine surove robe na pilane kao i omogućivanje
davanja izravnih kredita šumskoj industriji od strane korporacija šumovlasnika.
2. U pogledu prometa: revizija tarifalnih stavki obzirom na vrijednost i uporabivost
gotove robe (n. pr. drveni ugljen i razni manje vrijedni materijal); prilagodjenje
prometne politike našim državnm potrebama i pravodobna dostava potrebnih
prevoznih sredstava našoj šumskoj indusfaiji, jer u tom pogledu vlada danas
veliko pomanjkanje; valja omogućiti našim eksporterima direktne tarife za reekspediciju
iz skladišta.
3. U pogledu carine i carinske politike: da se prilikom sastavljanja medjudržavnih
trgovinskih ugovora posveti sva pažnja našim zaštitnim carinama tako, da
se omogući izvoz naših konačnih produkata, jer je danas izvoz gotove robe u većoj
mjeri nemoguć.
4. U pogledu režije: revizija socijalnog zakonodavstva osobito obzirom na osiguranje
radnika; sniženje općinskih nameta; bezearinski uvoz za potrebštine šumske
industrije; pospješenje i pojeftinjenje carinske manipulacije; prilagodjenje i
valorizacija šumskih taksa obzirom na kupnju«.
Od VI. sekcije; Prosvjeta.
a) »Da spoznaja koristi i važnosti šumarstva uhvati što dubljeg korijena .
najširim narodnim slojevima valja:


1. Držati pučka predavanja po gradovima i selima. Svotu od 10-000 Dinara
za trošak putovanja moralo bi Udruženje unašati u svoj redovni godišnji budžet.
2. Valjalo bi sastaviti poučne članke iz šumarstva za čitanke osnovnih i šegrtskih
škola.
3. Valjalo bi »Bcrošićevu Literarnu Zakladu« dotirati s izvjesnom svotom
iz društvenih sredstava, da ona bude mogla sa svojim kamatima honorirati vrijedna
brošure i knjige iz šumarstva«.
b) »Jugioslovensko šumarsko udruženje sabrano na proslavi svoje pedesetgodišnjice
u Zagrebu, sa zadovoljstvom i veseljem konstatira, da je uspjelo u pitanju
ustanovljenja niže šumarske Škole u Mariboru odstraniti sve
osnove tehničke zapreke. Time je dana mogućnost, da se zadovolji dugogodišnjim
potrebama i željama maloga i srednjega šumarskog posjednika čitave države.


No iz nerazumljivih razloga ispao je kredit za ustanovljenje te škole iz ovogodišnjeg
budžeta, koji je već od god. 1921-22. bio predvidjen u budžetima, a nije
se mogao radi navedenih tehničkih zapreka privesti svrsi.


Jugoslovensko Šumarsko Udruženje naglasuje veliku narodnogospodarsku
važnost te škole za opstanak našeg malog i srednjeg šumoposjednika i naših šuma,
naročito za vreme gospodarskih kriza kakova je današnja.


Jugoslovensko Šumarsko Udruženje moli obzirom na. to, mjerodavne faktore,
da se bezuvjetno unese u budući budžet za gcd. 1927.-28- potreban kredit i da