DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1926 str. 39     <-- 39 -->        PDF

............. ........ ........
599


Nakon što je d´ovršen ovaj dio svečanog otvorenja kongresa dobio je riječ
ing. Petar Manojlović direktor iz Čačka, koji je u vanredno lijepom predavanju izložio
posljedice i uzroke sušenja naših hrastika. Njegovo predavanje saslušano
)e veoma pažlj´vo, a po dovršetku bio je predavač od kongresa burno pozdravljen.


Ovim predavanjem završen je svečani dio kongresa, pak se poslije podne istoga
dana prešlo na dnevni red t. j . na rješavanje predmeta i poslova odredjenih
za ovaj kongres.


Izvještaj glavne uprave o društvenom radu u godini 1925-26., stanje društvene
imovine i fondova, zatim izvještaj nadzornog odbora primio je kongres jednoglasno
na znanje i podijelio je razrešnicu upravnom i nadzornom odboru.


Učesnici kongresa uvidjajući ogroman rad oko uredjenja Spomen-knjige, njezinog
štampanja, organizatornog rada, kojeg su u razmjerno kratkom vremenu savladali
urednik, prof. Dr. Aleksandar Ugrenović, ing Ivan Čeović izrazili su
obojici svoje priznanje i pohvalu.


Kako su sekcije rada već 9. oktobra većim dijelom posvršavale svoje radove
i donijele rezolucije, to se je prešlo odmah na izvještaje tih sekcija i na rasprave


o rezolucijama.
Ponajprije se je riješilo pitanje reorganizacije sekcija, koja je obavljena u slijedećem
pravcu:


I. Sekcija: Šumska politika, zakonodavstvo i uprava, ostaje i nadalje kao
takova;
li. Sekcija: Pošumljenje krasa i yoleti, III. Sekcija: Gojenje i čuvanje šuma
i šumska produkcija; IV. Sekcija: Prikaz, opis i ocjena šuma spajaju se u jednu
sekciju pod naslovom II. Sekcija; Podizanje i čuvanje šuma;
V. Sekcija: Agrarna reforma; postaje III. Sekcijom, pod istim naslovom.
VI. Sekcija: Promet industrija i trgovina, postaje IV. sekcijom pod naslovom:
Uporaba šuma, trgovina i industrija. Ovoj sekciji priključen je iz III. sekcije odio:
za šumsku produkciju.
VII. Sekcija: Šumarska terminologija — postaje V. sekcijom pod istim naslovom.
VIII. Sekcija: Prosvjeta postaje VI. sekcijom pod istim naslovom.
IX. Sekcija: Propaganda i finansije — postaje VII. sekcijom pod istim naslovom.
X. Sekcija Lov — postaje VIII. sekcijom pod istim naslovom.
Nadalje je usvojeno, da u svaku sekciju udje najvše deset članova) od kojih


je svaki moralno obvezan, da godišnje izradi jedan obrazložen prijedlog obzirom


na prilike u svom kraju i da ga podnese Udruženju na daljnji rad tijekom godine,


a najkasnije barem dva mjeseca prije skupštine.


Sjedište predsjednika i tajnika sekcije je neobvezatno.


Prijedlog dostavlja glavna uprava predsjedniku sekcije, koji će voditi brigu o


razradi
predmeta.
Jedno lice ne može biti članom više sekcija.
Za predsjednike sekcije izabrao je kongres slijedeće članove i to za:


I. Sekciju: Ing. Jovu Metlaša, direktora u m., Zagreb.
II. Sekciju: Dr. Gjuru Nenadića, sveuč. profesora, Zagreb.
.. Sekciju: Ing. Peru Rohra, vlast. šum. savjetnika, Našice.
IV. Sekciju: Ing. Josipa Lenarčića, industrijalca, Vrhnika, kod Ljubljane.
V. Sekciju: Dr. Andriju Petračića, sveuč. profesora, Zagreb.
3