DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1926 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Obči zbor Podružnice Ljubljana


gu, ki so «hranjene iz rimske dobe in si nato še ogledali znameniti muzej sam. Ža-libog
se je mogel ogled izvršiti le površno, ker se je začelo že mračiti.


Drugo jutro ob 6h so se zborovalci udeležili ekskurzije v gozde pri Vurberški
graščini, ki je last grofa Herbersteina in ki se je tuđi osebno udeležil pohoda.
Pred pohodom skozi vzorno urejene sestojine je g. oblastni šum. referent inž. Ur-
bas na mestu sestanka podal kratek oris uprave, kakor sledi:


Veleposestvo Jožefa grofa Herbersteina, s sedežem uprave v Ptuju, sestoji
iz 4 krajevno ločenih domen: Ptuj, Vurberk, Hrastovec in Ravnopolje.


Prvotno te domene nišo bile združene v rokah ene rodbine. Tako je prišla
Ptujska domena po izumrlem rodu Leslie leta 1802. v posest knezov Dietrichsteinov
in je postala po smrti zadnjega moškega potomca iz te knežje rodbine dne


10. julija 1858. z ostalimi zemljišči vred alod. L. 1873. je iz alodne mase pridobila
ćelo posestvo za 300000 kron dražbenim potom iz pijetete do svojega očeta, Terezija
grofica Herberstein, najstarejša hči poslednjega kneza Dietrichstein-a. Po
njeni smrti 12. III. 1895. je prešla ta domena skupno z domenami na Češkem in
Moravskem na sedanjega lastnika.
Domena Vurberk je bila do leta 1885. v posesti grofa Attemsa. Tega leta
je kupil to graščino Leibenfrost-Troll za 240-000 kron ter jo povečal z nakupom
nekterih zemljišč. Pa že leta 1907. je ta prodal ćelo posest za 520.000 kron sedanjemu
lastniku, kateri je leta 1915. kupil domeno Ravnopolje tako; da so sele od
tega leta naprej vse zgoraj navedene domene v posesti sedanjega lastnika.


Zanimivo je zgodovinsko poročilo iz sredine 17. stoletja o sporu med tokralnem
mogočnim lastnikom graščine Vurberške z grofom Jurijem Herbersteinom iz
roda Hrastovec in lastnikom graščine Ravnopolje — Sv. Janž na Dravskom polju,
iz plemenite rodbine Gallerjeve. Med tema dvema je od 1661. naprej obstoial
spor radi ribarske pravice ter radi lovenja bobrov v Dravi in njenih pritokih na
desnem bregu. Grof Jurij si je sikušal prisvojiti te pravice z nasiljem teir je postopal
pri tem tako kruto proti podložnikom graščine Ravnopolje, katerim je s
svojimi hlapci uničeval polja in razdiral vodne nasipe, da so 1677. leta pri enem teh pohodov napadli in ubili. Navedeni spor med obema graščinama
pa se je poravnal sele leta 1689.


Kakšno zgodovinsko vlogo je igralo mesto Ptuj, rimski Petovium, je splošno
znano. Sedanji lastnik je dal leta 1909- na zapadni strani grajskega hriba kopatij
da bi dognal lego rimskega kaštela. Pri tem najdene iskopine so doprinesle jasen
dekaz, da je na tem mestu obstojala nekdaj slovanska naselbina. (Viktor
:Škrabar: »Das fruhmittelalterliche Graeberleld auf Schloss Gberpettau«).


Veleposôstvo Herbersteinovo obstoja iz 3, krajevno ločenih gozdnih revirj
e v:


revir Vurberk-Ptuj 652.21 ha
revir Hrastovec 130-63 ha
revir Ravnopolje 118-71 ha


skupaj . . 901.55 ha


Vsi ti gozdni reviri so na novo urejeni tako, da tvori vsak revir posebno
gospodarsko en>oto z lastno gozdno-gospodarsko osnovo za tekočo gospodarsko
dobo od 1921. do 1930.