DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1926 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Občl zbor Podružnice Ljubljana 593


so nas počastili in kojih odlično službeno stališče nam daje upanje, da naše strem.
ljenje po ustanovitvi gozdarske škole v Mariboru tuđi prospe. Opravičil je načelnika
podružnice Slov. lovskega društva v Ptuju g. dr. Franjo Šalamuna.


Nato preide k točki radi ustanovitve gozdarske sole in prosi vse navzoče, da
z delcm in nasvetom pripomorejo, da dosežemo že dolgo zasledovani cilj. Proračun
gozdarske sole se je sicer vposlal centralni vladi, a dosegli nismo pravzaprav
ničesar, v proračunu navedeni zneski so se razgubili. Omenja, kako velevažnega
pomena je ta zavod za vzgojo gozdarskega naraščaja, da povzdignemo naše gozdove,
jih napravimo pristopeim za trgovino. Toda brez centralne pornoči ne bo
šio, treba je dati vladi sliko o razmerah in potrebi sole in v tem oziru se obrača
s prošnjo osobito do Velikega župana.


G. Veliki župan se zahvali za iskren sprejem, omenja, da je sam, kakor vsi
uverjen o velikem pomenu, ki ga ima gozdarska panoga za dobro gospodarstvo v
v državi in naši ožji domovini. Rad se odzove prošnji da pripomore do ustanovitve
gozdarske sole, obstojajo pa težkoće v vprašanju nastanitve in prosi navzoče,
da se izrazijo s kakimi predlogi ter zaključi svoj govor s pozdravom šutoarstvu.
G. župan mesta Ptuja, dr. Senčar izreka zborovalcem dobrodošlico na zgodovinskih
tleh mesta Ptuja ter želi obilo uspeha.
G. oblastni agrarni komisar dr. Spiller-Muvs pozdravi iskreno zborovalce in
želi da agronomija in šumarstvo vzajemno delujeta in si ne nasprotujeta.
G. ckr. sodnik in načelnik Muzejskega društva dr. Vladimir Trauner pozdravi
istotako navzoče na zgodovinsko tako pomernbnih tleh Ptuja, se ´Oprošča, da
vsled zaposlenosti ni mogel v predpoldanskih urah služiti zborovalcem kot cicérone
ter obljublja, da bo po zborovanju po svoji možnosti vse storil. Omenja, kako
so se pred stoletji razprostirali v okolici Ptuja obsežni gozdovi, kj so se pa
polagcma spremenili v rodovitna polja ter sklepa svoj govor s pozdravom in željo,
da doprinese zborovanje vsem obilo pouka in zabave.
Prehajajoč k točki 2. oficijelnega dela zborovanja je sledilo predavanje inž.
Šivica »O vztrajnem gospodarstvu v gozdih«, (To predavanje je bilo objavljeno v
7- številki »Šumarskega lista« 1926).


Predsednik inž. Lenarčič se zahvali predavatelju za njegovo temeljito in jasno
delo.


K vprašanju gozdarske sole želi g. Veliki župan, da se sestavi delegacija, ki
bi stancvanjsko vprašanje za gozdarsko solo v Mariboru proučila in mu stavila
predloge. da povabi na to vse zainteresovane kroge k anketi, ker mariborska
oibčina sama ne more dosti pripomoći, ker je preobložena z delom in bi to perece
vprašanje lahko ostalo predolgo nerešeno.


Inž. Lenarčič ml. toplo pozdravlja predlog vel. župana in inž. Ružić stavi
konkretni predlog, da naj tvorijo to delegacijo inž. Pahernik, inž. Lenarčič ml.
n svetnik Urbas, kar se soglasno sprejme.
Dvorni svetnik Rustia prečita na to spomenico v zadevi gozdarske sole in
preda 1 izvod g. Vel, županu.
Predsednik inž. Lenarčič zaključi nato oficijelni del zborovanja> ker je dnevni
red izčrpan in izreka vsem navzočim še enkrat zahvalo.


*


Po sklepu oficielnega dela občega zbora so si zborovalci ogledali pod vodstvom
g. okr. sodnika dr. Vlad. Traunerja zgodovinske znamenitosti na mestnem tr.