DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1926 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Obči zbor Podružnice Ljubljana
Stanje članstva :


Usta-Redni Pomožni Naročniki


Predmet


novniki član i člani Šum. Lista


Stanje 1. VIII. 1925. 10 253 21


Novo pristopilo . . 1 10 1


lzstopilo oz. crtanih 6


Umrli


Stanje 80. IV. 1926 11 259 22


Denarno poslovanje leta 1925.


A. Podružnica.
D o h o d k i :


Preostanek koncem leta 1924 5.563-98
Vplačana članarina in pristopnina . . 11.382-—
Naročnina za Šumarski List 2-110.—
Ostali prejemki 113.81
Glavna uprava refundira stroške 145.—
Razno 9000.—


HSkupaj I i .~2...0


I z d a t k i :


Upravni stroški 8-129.80
Oddano glavni upravi . 6.139.--
Glavni upravni predujmovni stroški 140-75
Razno 15-220 —


~skupaj ; : : 29.629.55


Primanjkljaj koncem leta 1925. . . . 2.314.76


Ražen tega dolguje podružnica Glavni upravi koncem leta 1925.
na */ članarini, vpisnini, članarini ustanovnikov, prispevku pomožnih
članov . 9.115.60
in na naročnini za Šumarski list 2.110.60


.i = \&\ ilh-il^ii´iSi^s-iilskupaj : : ; 10.225^60
manj glavni upravi predujmovanih stroškov v znesku . . . . 140.75
torej znesek . 10.084.85


S tem se poveća zgoraj izkazani primanjkljaj na 12.399 Din 60 p.


Ta primanjkljaj mora glavna uprava kriti in sicer se bo kritje za zneske


10.225 Din 60 p in 140 Din 75 p računsko izvedlo s potrdili dn protipotrdili in le
znesek 2-314 Din 76 p v obračunu izkazanega primanjkljaja bo Glavna uprava podružnici
nakazala.