DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1926 str. 18     <-- 18 -->        PDF

f Profesor Ivan Partaš


Madžari, koji po zakonu nagodbe izmedju Ugarske i Hrvatske nijesu
na to imali ni prava. šum. nastava na sveučilištu u Zagrebu nije bila
tada primljena onako kako je bilo za očekivati i kako su to tražili politički
interesi našega naroda spram Madžara i akoprem je šumarska
nastava kod drugih naprednih naroda u to doba bila visoko uvažavana
i njoj već davno bila otvorena vrata »Almae matris«.


U takovim prilikama bio je zaista težak položaj svih profesora šumarstva
pa i prof. Partaša, jer kod naučnih krugova sveučilišta naši
su predšasnici bili više trpljeni nego voljeni. Tu podredjenost nisu
samo teško osjećali profesori šumarstva, nego i njihovi djaci, koji su ispunjavali
sve dužnosti akademičara. Prof. Ivan Partaš živo je nastojao,
da se to popravi i da se šum. nastava na sveučilištu definitivno
uredi, kako je uredjena kod drugih naroda na univerzitetima. To njegovo
prvo nastojanje za uredjenje šum. nastave kao i druga njegova
živa težnja, da njegovi učenici kao apsolventi šum. akademije dobiju
namještenje u đrž. službi, nije se žalibože za njegovog aktivnog
službovanja ostvarila, nego su mnogo kasnije rezultati svjetskoga rata
i naše narodno oslobodjenje i ujedinjenje donesli oživotvorenje tih
njegovih želja.


Dugi niz godina bio je član povjerenstva za polaganje praktičnog
drž. šum. ispita. Kao član upravnog odbora Hrv.-Slav. Šum. društva
mnogo je radio na unapredjenju društvenih interesa, te je veliki dio
zasluge prof. Ivana Partaša, da je to društvo god. 1897. podiglo u Zagrebu
lijepu palaču, svoj »Šumarski dom«.


Uz savjesno vršenje nastavničkih dužnosti na Šum, akademiji u
Zagrebu uredjivao je prof. Ivan Partaš od god. 1899. do 1904. »šum.
list« i »Lugarski vijesnik«, dok je godište 1905. uredjivao zajedno sa
pok. profesorom F. Kesterčanekom. U tom napornom r;du zatekla ga
je teška živčana bolest, koja je dulji niz godina polagano podgrizala
njegovo inače jako tijelo, dok ga napokon nije smrt oslobodila ovog
mukotrpnog života. On se smiri, ostavi medju nama lijepu uspomenu
svoga nesebičnog i patriotskog rada za dobro i sreću svoga naroda i
narodnog šumarstva.


Slava profesoru Ivanu Partašu!


Prof. Gi. Nenadić.