DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1926 str. 10     <-- 10 -->        PDF

....... ..... . .....


.......... ......... [......]:


....... ..... . ......


..... ................. ..... ........ ...... je. ....
.... ...... je. ... ... ce ... ....... ..... ..........., .......
........... ........, ... je ........ ..... ........, .........
...... ........ ...... . .... — ... ce ... .... .....
.. .......... . ..... .... ...... .. ..... . ...... ... ce ...
.... .. ....... ......... ..... ....... .... ..... ..........
.. ....... ...... ..... ..... . ......... ..... .... To
he ....... ...... ......... .. .... y ... ........ ......
........ ..... ........... ....... .. ..... . ..... ...... ....
.. — ... ...... .. .... — ... ........., .... .... ..... .........
........ . ...... .... .. .... ..... .. ........ ........
. ..........


..... je ... 3 a . . . . ....... .. ........ .................?
....... je ..... ...... ........ .. .. .. ..... .........
........ .... ... .... ... je ........ .........., .......
........, ..... ....... ......., ..... .....-........, .......
....... .........., a .... ....... ........ .... je ........
..... .... ».........«, .... je ........ ...... ...... 1921., ..
...... je y ....... ........ ........ 1............. .........
......... ...., y ....... ce .... ....... ...... ......
........-......... ........ ......., ...... ........ .....
......... ......., y ....... ce .... ......... .... ......
.......... ........ ........ .. .......... ..... ..... . .......
......... . ....... ........ ......... .. y ..... .....,
.. ce ..... ................ ..... y ........ .... .. ce .......
........ ....., .. ce ........ ......... .. .... .........
........ ... . ........ ..... ......... ..... y .......
. ......... ..... ........, ........ je .. .... ...... . ..........
...... ....... ...... ......... .......


.... ........ .. ..... ..... .... ... ...... ......
.. je ..... ....... 400 ....... .. .... ........ ....... 250.
AKO ........ ... ...... .. ...... ........ .. ....... .........,
........ .. ........ .. ........ .. ...... .. .........
.. ...... .... ..... ........ .... . ........ .......... ......
....... .......... ............ .... ....... ..........
...... ...... . .......... To je .... ...... ....... .....
ŠUMARSKI LIST 11/1926 str. 11     <-- 11 -->        PDF

....... ..... . .....


...... ....... .... ce .. ..... .......... ......., .... ce .......
........ no ....... ..... ...... ......, ..... ......
.. ........ .... ....... .. ......, .... ........ .........
.. ...... .. ......., ........ ..... ..... . ....... ........,
.. .... ce ....... ..... ........... .... ce ...., .. ce
.... ..... ................. ... ......... .. ....... ........
.... .... .....


.... je y ..., .. ...... . . . . . a . . . . . . . a . A . ..
. a . . a ., ...... .......... ..... ........, .... je ......
..... ......... ..... ... .........., .... .. ..... ... .........
... je ........ .. .... .. ........, ... ce ..... ..., .. je Harne
........ ..... .. ........ ........ ........, .... .... ......
.... . ......... ........... ........ ... ..... ........
... .. ......., ... je . .......... ... ........, .........,
.... ......... ....... ........... ...... ..... je .........
......, .. ..... ...... .. ..... ....... je ..... .. .... .. .....
.. ....... ......... .........


Ha ..... ..... .... je ...... ...... .... ...........
a ......... ......... ........ .... no ......
.......... (............ . ......) .... no ...... .........
........... (........, ......., ........, ......, ..........,
........, .......). Te .... . ..... .. ..... .. ........ .........,
.. ce .... ......... ...... .. ....... ..........,
........ .... ......... ...... ...... a ........... .......
....... .. .. ..... .. ..... je . ........ ........, ... ..
.... ......... ....... y ........ ....... . ...... ...... ..
........ ............ ....... je ......... ........, ......
...., ...... ...... . .... ....... ......., .... .. .. .... ...........


To ..... .... ce ........., .... ....., .......... y .......
A ... je ... ......., ...., ...... ..... ce ...... ......
......... ........ ........., ....... ... ......... . ... .....


........, .. .. .. ..... .... ......... ............
......, ....... . . .. . ., ........, ....... ........
. ..... ........., ........ ... y ....., ..
je ..... ...... ... ....... y ......... ....... a ...... y .........
........ ...... ........ ........


.. ....... y ........... ...... ..... ........ ...... .....,
............, .. ... ...... ..... ..... . a . . . . . . . . .
. .-. . . . . . y . a . . . .-. . . . . . . . . . a. ... ... ..., ...
je ........ y ... .... ....... ...... ...., ....... je .......
ŠUMARSKI LIST 11/1926 str. 12     <-- 12 -->        PDF

....... ..... . .....


..... .......... .... je ....., ... je .. ..... .... . .....
... ........., .... .. ...... .. ...... .. . .... ...... ........,
.... je ....... ........ ...... .. ......, .... .... ..
....... ........ ... .. .. ....... y ..... .......... . ... ce
..... .... ......... . .... ..... ........, .... .. .... ...
.. ........, na ... .. ... .... ...... . .............. .....
...., .... .. .... .... .... ....


...... ce ........, .. .... ..... .. ..... .. .... ....
........ . ..........., .. ... ........ ....... .... .. —
......... . . ........ ... .... ...... .... ... ..........
..... . . . a . . . . . . a . y . a . . . . a .. .. .... ....
....... ........ .....-........ .... .. ........, .. .... ro......
. ...., .... je y ...... ..... ...... .. ........ ce .. y
.... ... ...., .... ...... ..... ........... ........ ........,
na ...... .. .. ........ ........, ... ... .. ........ ..
.......... .......... .. .... . ... ....... . ...., .... je y
.. ........ ...... .... ... .... .... ............. ...... ....,
... je ....... ..... ........ ... y ........ 1925. — ..
....... ........ — ..... ........ . ........ ........., ......
...., ... je ... ... .......... ........., ...... ...........
. ........., ......... ........ .... ...... . ...... .....
.. ........ ... .. ........ ......... (30. .... 1926.), .....
ce .... ..........., .... .. ce ........, .. ..... .... ....
.. ....... ....... . ... .......... ....... ce ..., .. ce . ....
..... ....... .. ....... ..... ........ je .. ........ ..
.... ....... ........, ... ....... ...... ......., ........ ..
........ ..... ..... .... ce .. .... ........ .. .............
... ......... y ..... .... ..... ... .. .... ... ce .... ... ce
..... ...... je ..... y .... ..... . ...... — ......... ....


......
.... je ...... ....., .. ce . ................. ...... ....
.... ......... ..... .. .............. ...... ..... .........
.....: ...... .......... ......... ...... ......
........ .... .... .. ........ ........ no ......... .....
...., ... je ... ........ . ....... ....... ....... ........
...... ...... .... je — ..... ......... — ..... ....., ....
je ...... .... ........ y .... ...... ....... ....... . ......
.. ..... ............... ........ ..... .... y ...., ... .. ....
......... ..... ......... ..... ..........., ..... .. .......,
.... je ..... ... .......... ........, ... je ..... .. ......
........ . .......... .......... ...... .... .... .. ce .....
ŠUMARSKI LIST 11/1926 str. 13     <-- 13 -->        PDF

....... ..... . .....


.. ......... ... ...., ... ce ....... ..... ...... y .........
. ...... ...... ......., .... .. . ...... ...... ...... .....
........ ........ ....., .. ......... ....... ........, ..
je ..... ........ .......... .... ..... ........., .... je .....
........ . ...... ........ ... ....... ... ....... je ......
.... ........ . ........ ....... .. ...... . ...... ..........
.. ...... ....... ......... je ....... ..... .. ........,
.. ..... ....... ....... ...... ..... .... .. .... ........
........... ........... ................ ....... . .......,
......, ....... . ...... .... ....... ..... .. .... ....
........ na ....... — . ..... je .......


..... je ........ .. ......... ............ ...... ..........
.. .... .. ..... ....., ........ . ......... — ... .....
....... ..... ......... . .. je ... ..., ..... ... ..... .........
........... ...... ...... .... ..... ......, .. je ........
...... . .. ....... ..... .. .... ...., ...... ...., ...
je »y ........ ......« .......... .. ........, ..... .. .......,
. ..... .... . ..... .. y ... .... ..... .. .... .........
....... ..... ......... . ...............


.... ......... ......... ......... y ......., .. je .......
........ ........ ....... ........ je ..... ...... .....
....... ........ y ...... ....... .. .. ........ .. .....
.. ........ .... ..... ............ .. ..., .. je ........ ......
y ... (......) .. ... . ........... (........., ........,
......) .. ... . ....... (........, .........). ........ —
....... ce . ...... ......... — ..... .. ........ .. je .........
........ ......... .... .... ..... .. ....... y ........
...... ..... ......... ......... To je ..... ...., .... .........
........ ........ .. ce .... ......... .........., ..
... ce ..... ...... .... ...... ......, a .. .. ce . .... ..
...... ........ ..... .... ...... ........ ........... ....
...... ........, ... .. ......... ..... ...... . ...... ..........
.... y ........... ....... ........... ........ ....
.. .. ...... .... ..........., .. je .. ..... ....... .............
........ ........., .... je .... y ........ .. ce . y
...... ....... y ......... .. ............ ....... .. .. .........
........ ........ .......


.. ...... je ........... ... . ....... ..... ..... ... .........,
.... ....... . ....... ........ .......
. y . a, ... ........ .......... ...... je .....
....... .... ....., .. ce ....... ......... Picea Omorica,
ŠUMARSKI LIST 11/1926 str. 14     <-- 14 -->        PDF

....... ..... . .....


Pančić . ........ .... .......... ......... ..... ..... ....


... ........... .... je ....., .. ce ........ ........ .....


...... ......... ......... . .... .... .........


Ha ....... ..... ..... ... ........ .......... je .........
.........., ..... ce ..... .. ............ ...., .. ce .......
....... ....... .. ....., ...... ce y ......
....... .......... ..... Ha .... ... ce ...... ........ .........
........ .. ...... ...... ...... ..... ......... .......,
UITO .. je .. ..... .... ... ..... .........., .. je y ......
........ ........, ... je ... ...... .. ..... .........
. ... je .... ..... ...... .......... .. ce ...... . ... ........,
......... .. ... .. . .... ...... ...... ........ ...,
... ce ..... ...... .. ..... ....... .. ..... ...... ........
.... .... .... ....... .......... . .......... ............
...... ....... ........., .. .. ce ... ........... ...........
...... To .. ....... UITO y ... ... ........ ........, ....
...... ........ ......... (.......... ......., ..........
...... .... y ....., ........ ....... ....... .. ....... ...........
....) ..... .... ...... .............. ..., ........
......... . ........... .......... A ... ... ..... ........,
.... ..... .... ce .......... ....... ......... ....... . ....
ce ...... .. ....... ...... ......... je ... ....... ...-....
..... .......... .... je y .... .. ce . ... ..... ...... .. .........
.......... Ho y ... .... ......... ... . ...... ..........,
.... ..... ...... ......, ... .... ......... ... .....,
.. .. ce .... ..... .......... ... ..... ........, .. je ... y
... ...... ..... ............ na .. ..... ....... . .........
....... .. ... .... ..... ....., .... .. ..... .. .. ......... To
je ... ......, .... ....... .... ..... ..... ........... .. ..
.... .. ce ... ..... ........ ... .. ......... ... ...... .........
.. ...... ........ ..... .. .. ..... .... ..... .. .... ..
..... ......., .... .. .... ..... — »... .. ..... ... ce«.


.... ..... ...... ..... ... je ...... ........, ....... .
y ..... ..... .. ......., .. ce .. ......, ... ........., .. je
. ..... . ..... ...... .... ..... ..... .
...... .........., .... .. ce ...... ...... y .....
....... ......... .... ce ...., .. je ...... ........ ...... ......
y ........ ..... .... .... ....... . ........ ..... .. ...
.. .. ..... ..... .. ........ . .. .... ... je .. . ..... ...
.... ce ......, .. ... ........ .... ..... ...... no ..... ......
A .... ce, ....... ... .... .. ........ ........, .... ..
ŠUMARSKI LIST 11/1926 str. 15     <-- 15 -->        PDF

....... ..... » .....


.... .. ..... ......... .... ........ ...... ........ .......
.. .. .... ...... ........ .... ... ......., .... .. ......
......... .......... .......... ........... ... ......:
»........ ....... . ja, .... .........«. ........ .. ... .........
......, ...... .... ......... ........ .. .........,........
..........., .... ..... ..... .. ..... ... ........ .....:
»........ ja, .... .......... ... ...... ...., y .... je ......«
... ........ .. ce ..... na .. ...... ...... ....... ....., ........
. .......... ...... ........., ........., ........ ........:
».. ....... ...., a .. .... ... ...« .. ...... ce ....,
...... .. .......... . .... .... . .... ....., ...... .......
ce ...., .... ce ....... ... ....... ....., .. .. ...... . .. ..


...
.... ... ce .. .. ......... .... ......... ..... ..
......:
...... je ... .. ....... .........
. . . . . . . a .. a . . . . . . . . — . a... ....!
. . a . . . .
A . .
. a . .
. .
. ..
. . y . . . y . . . a !


Apres la fete du cinquantenaire et la réunion. Un aperçu général.
Rédaction.