DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1926 str. 28     <-- 28 -->        PDF

552 Lične vijesti


.... ........., .. .. ... ....... ........... ....... .. ..... ......
... 18. ...........


........ ce ........... .... .... ..... ..... ........, ............
........ .... ..... .......... ........ ...... .... y ........ .... .........
......... .......


... .. ........ ..... ......, .. .... .. y ... ....... .... .... ..
... .......


Ko .... ..... .. .... ....... y ..... .... .. ...... ....... ... 15.
.......... a ....... .. y .... .. ...... i ..... .. .... ....... y ......,
.... ..... .. ....... ......, ... ... .. ........ .. .... ........ y .....
.......... ......... ........ ..........


... ...::.. ........ ce ......., .. .. ....... ......... . .... ....
........ ...........


.. ... ...... .......... y ....... ........ ......, .... ce .........
........ .. ......... ....... ........ .. ...... .........., ..........
......... ......... .... y .........


Lične vijesti


f ANTE RENNER


(1849.—1926.)


I ionako već jako prcredjeni redovi naših šumarskih veterana izgubili su opet
jednog člana. U Zagrebu, kod svoga zeta prof. dra A. Ugrenovića umro je naglo
dana 14. sept. o. g. An´e Renner, nadšumarnik i upravnik II. Banske Imovne Općine
u penziji. Vazda zdrav i krepak do poslednjih časova doživeo je lepu starost
od 77 godina.


Pokojni Renner spadao je u onu staru generaciju naših šumara, koja je pod
najtežim prilikama imala da probija led i utire puteve razumnom i naprednom
šumskom gospodarstvu kod Imovnih Općina.


Rtadjen g. 1849. u Moravskoj, pokojni je Renner svršio šumarsku školu u
Eulenburgu, a od g. 1869. do 1877. bio je u praksi na velikim priv. šum. dobrima
Batthyania, Belcredia i Thurn-Taxisa. Početkom god. 1877. došao je u
službu II, Banske Imovne Općine i to godinu dana kao upravnik Šumarije u Dvoru,
za tim kroz 20 godina kao upravnik šumarije u Dubici, 13 godina kao taksator
i najzad 8 godina kao upravnik iste Im. Općine u Petrinji, gde je g. 1919., navršivši
kod nje punih 42 g. službe otišao i u penziju.


Na upravu Šumarije u Dubici, došao je pok. Renner u najteže vreme. Kada je
ukinuta Vcjna Krajina i osnovane Imovne Općine, dama je ovima zakonom od g.
1873- najšira autonomija, ali nije istovremeno provedena valjana organizacija šumarske
službe i šumskog gospodarstva. Stručnog osoblja bilo je u to vreme u
opste vrlo malo, a pored toga u stručnim pitanjima šum. gospodarstva imali su
glavnu reč nestručni ekonomni organi. Tu poteškoću šumskog gospodarstva potencirala
je još opšta raspojasanost u pogledu šuma, koja je kao reakcija na voj
ŠUMARSKI LIST 10/1926 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Lične vijesti 553


ne stege za vreme Vojne Krajine nastupila posle njezinog ukidanja. Na teritoriji


II. B. I. 0. bila je u to vreme u punom jeku nepovlaštena seča i kricmčarenje hrastovog
drveta, a i povlaštena seča u kraju, u kome su sve seoske gradjevine iz
drveta bila je upravo rasipna. Pored vrlo labavog čuvanja šuma zabrani su satirani
nemilice, šumsko zemljište uzurpirano itd., jednom reci, sve nevolje; koje
mogu snaći šumsko gospodarstvo. U takim prilikama bio je položaj šumara vrlo
težak i u takim prilikama došao je pok. Renner g. 1878. na upravu u onako jako
eksponirane Šumarije u Dubici, koja je obuhvatala najvrednije šume II. B. I. 0.
Svojim taktičnim postupkom i ustrajnim radom on je u toku prvih godina
uspeP, da svrši prvi i najvažniji deo posla, da u toj šumariji zavede red, koliko je ´
to prema tadanjim prilikama u opšte bilo mogućne. A kada je zakonom od god.
1881. provedena bolja organizacija Im. Općina^ on je pored očuvanja vredno radio
i na zavadjanju ? unepredjenju samog šumskog gospodarstva. Raspolažući obilnim
praktičnim šumarskim iskustvom, naročitu je brigu posvetio pcšumljenju, po
je osnovao i uzgojio vrlo lepih branjevina. Isto je tako vrlo lepw provadjao prorede,
a u prioiceni i izradjivanju starih hrastovih šuma bio je osobito dobro verziran.
Mi, koji smo kao vežbenici bili kod njega u praksi, imali smo prilike da vidimo i
od njega čujemo i naučimo mnogu praktičnu stručnu stvar, koja nam posle vrlo
dobro d´ošla.


Posle službe u Dubici pokojni je Renner postao, taksater i enda upravnik II.


\ i. O. Takovi su položaji kod Imovnih Općina u opšte vrlo teški, a naročito su
teški kod pasivnih, kao što je II. B. I. O. Na tim. mestima išao je on zatim, da
gospodarstvo unapredi i da praktično iskoristi razne momente, koji mogu poslužiti
interesima !. n Tako je n. pr. sa upravom državnih šuma zaključio ugovor po
kome je I. 0. uz povoljne cene kupovala od države proredni materijal za svoje
pravoužitnike i time makar i privremeno otklonio jednu oskudicu. Ali je on imao
vazda pred očima i dva vrlo važna pitanja od krajne vrednesti: da Se što bolie
uzgoje mlade šume, a od unovčenja starih hrastovih šuma u vreme vrlo dobrih konjuktura,
da se sačuva što veći fond, od čijeg bi se interesa mogli podmirivati budžetski
izdaci I. 0. u ono vreme, kada ne bude za prodaju starih šuma. Po prvoj
stvari imao je cn ´pp uspeh, a imao bi ga i po drugoj, da nije viša sila sveiski
rat, za sobom privredni haos u cekim svetu, pa je prirednci da je ta oluja, porušila
i male lokalne stvari, koje su joj bile na putu.


Pored stručnog šumarskog rada bio je pok. Renner lovac u potpunom smislu
te reci. Po prirodi svojoj zdrav, krepak i uzdržljiv, on se lovom mnogo bavio
i mnogo ga negovao i uspeo je da ga kod II. B. I. O. podigne na visok stepen. !
ako penzioner negovao je taj sport, pa je i kao starac od 72 é-u teškbm terenu
planine Psunj ubio jelena,
ćemo ga s toga svi mi sačuvati u prijatnoj uspomeni.


Kao starešina bio je prema mladjim drugovima taktičan i kolegijalan, pa


Jovan Metlaš.


f Sakib Delić, slušač VII. semestra zagrebačkog šumarskog fakulteta, preminuo
je dne 2. septembra o. g. Pokojnik je bio marljiv djak, dobar drug i iskren
prijatelj.


Laka mu bila zemljica !
ŠUMARSKI LIST 10/1926 str. 30     <-- 30 -->        PDF

554 Lične vijesti


Dušan Lapaine, apsolvent zagrebačkog šumarskog fakulteta, dobio je od
Ministarstva Prosvete Francuske Republike potporu za nastavak studija šumarskih
nauka na Visokoj Šumarskoj Školi u Nancy-u.


Ing. Dr. Vîa-limir Škorić, docenat na zagrebačkom šumarskom fakultetu
otputovao je u Ameriku u svrhu usavršenja naučnog obrazovanja u „College of
Agriculture, Laboratory for Plant Pathology, University of Wisconsin Madison
U S. A. .Studij de trajati jtdnu godinu dana. Put i nastavak obrazovanja omogućio
je „International Education Board" u New-York-u, koji j ; u takove svrhe
mladim naučnim radnicima daje specijalne potpore.


POSTAVLJENI SU:


Baretić Barto, za kr. šum. rač. nadsavjetnika II. kat. 1. gr. pri Dir. Šuma u


Zagrebu.
Oršanin Josip, za admin, čin. III. kat. 4. gr.
Herman Matija, za šum. in. asistenta I. kat, i šefa šum. upr. u Bjelovaru.
Lindner Gabrijelo, za admin. čin. III. kat. 3. gr. pri Dir. šuma u Ljubljani.
Čirić Danilo, za admin. čin. III. kat. 2. gr. pri Šum. upravi u Djevdjeliji.
Sekula Stjepan, za šum. akcezistu III. kat. 4. gr. pri Dir. šuma otočke I. 0. u


Otočcu.
Ilić Slavoljub, za načelnika I. kat. 3. gr. pri gen. dir. šuma
Munih Franjo, za šum. ini. asistenta I. kat. 9 gr. pri šum. upravi u Podgorici.
Vodopivec Josip, za kontraktualnog šum. činovnika I. kat. 8- gr. pri direkciji


šuma u Ljubljani.
Kereškenji Velimir, za direktora I kat. 4. gr. direkcije šuma u Zagrebu.
Radošević Venceslav, za vršioca dužnosti direktora I. kat, 6. gr. dir. šuma otočke


I. 0. u Otočcu.
Kosović Muhamed, za podšumara .. kat. 2. gr. pri poglavaru sreza u Splitu.
Novak Lujo, za pomoćnika Ministra šumia i rudnika I. kat. 2. gr.
Ljubinković Ranko, za sekretara II. kat. 2. gr. pri gen. dir. šuma.
UNAPREDJENI SU:


Jurčić Andrija, za šum, rač. savjetnika II. kat. 1. gr. pri dir. šum. brodske I. 0.


u Vinkovcima.
Balvanović Ivan, za šum. nadsavjetnika II. kat. 1. gr. pri dir. šuma u Sarajevu.
Vlah Lovro, za šum. rač. nadsavjetnika II. kat. 1. gr. pri dir. šuma u Sarajevu.
Gršković Dušan, za šum, savjetnika I. kat. 6. gr. i upravitelja šum. uprave u


Han-Pijesku.
Rolinger Rudolf) za šum. savjetnika I. kat. 6. gr. i šum. izvjestitelja kod poglavara
sreza u Tuzli.
Gorić Sulejman, za šum. savjetnika I. kat. 6. gr. i šum. izvjestitelja kod poglavara
sreza u Virju.
Freškura Dragutin, za šum. savjetnika I. kat. 6. gr. i upravitelja šum. uprave u
Han-Kumpaniji.
Nedimović Svetozar, za šum, savjetnika I. kat, 6. gr. i upravitelja šum. uprave u
Drvaru.
Javor Milan, za šum. savjetnika I. kat. 6. gr. i taksatora kod idir. šuma u Sarajevu.
ŠUMARSKI LIST 10/1926 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Lične vijesti 555


Divjak Tihomir, za šum. savjetnika I. kat. 6. gr. i upravitelja šum. uprave u Vr


banji kod Banja-Luke.
Begić Juro, za vladinog tajnika I. kat. 6. gr. kod dir, šum. u Ljubljani.
Solarić Todor, za direktora I. kat. 4. gr. dir. šum. Križevačke I. 0. u Bjelovaru.
Belanovic Sava, za šum. nadsavjetnika I. kat. 5. /gr. kod, Dir. šuma petrovara


dinske I. 0. u Srem. Mitrovici.
Rossi Alfred, za kot. šumara .. kat. I. gr. kod šum. nadzornika u Kotoru.
Marković Ljubomir, za šum. nadinžinjera I. kat. 7. gr. i šefa šum. uprave u Mc


roviću.
Žurić Ante, za šumara II. kat. 3. gr. pri šum. upravi u Olovu.
Grgić Ivan, za šumara II, kat. 3 gr. pri poglavaru sreza u Jajcu.
Salver Karlo, za šumara II, kat. 3. gr, pri šum. upravi u Teslicu.
Sokolić Antun, za šumara II. kat. 3. gr. pri šum. upravi u Teslicu,
Mrkonjić Gjuro, za šumara II. kat. 3. gr. pri šum. upravi u Drvaru.
Dolinšek Alojz? za šumara II. kat. 3- gr. pri šum. upravi u Fojnici.
Eogosavljević Zaharija, za šum. II. kat. 3. gr. pri dir. šuma u Sarajevu.
Metz Albert, za šum. inž. I, kat. 8. gr. i šum. izvjestitelja kod poglavara sreza


u Bos. Krupi.
Balić Melimed, za šum. inženjera I. kat. 8. gr. i šum. izvjestitelja- kod poglavara
sreza u Prijedoru.
Štimec Josip, za šum. inženjera I. kat. 8. gr. i šum. izvjestitelja kod poglavara
sreza u B. Gradišci.
Ravnik Franjo, za šum. inženjera I. kat. 8. gr. i šum. izvjestitelja sreza i u Prnjavoru.
Ostojić Fetar, za šum. inženjera, I. kat. 8. gr. i dir. šuma Brodske I. 0. u VinMikšić
Stjepan, za šum. inženjera I. kat. 8, gr, pri dir. šuma Ogulinske I. 0. u
Ogulinu.
Marković Radovan, za šum. inženjera I. kat. 8. gr. kod šum. uprave u Olovu.
Haramija Viktor, za pisara I. kat. 8. gr. pri dir. šuma u Šabcu.
Komljenović Branko, za šum. kancelistu III. kat. 4- gr. pri´dir. šuma u Sarajevu.
Stančić Milan, za rač. kancelistu III. kat. 2- gr. kri dir. šumi u Sarajevu.
Piksa ivan, za knjigovodju JI. kat. 3. gr .pri dir. šuma u Sarajevu.
Simić Nikola^ za podšumara II. kat, 3, gr, pri šum, upravi u Kragujeivcu.
Gjugjić Tti.idor, za šum. radinženjera I. kat. 7. gr. i šefa šum. uprave u Kičevu.
Pečen!.3vsky Dragutin, za šum. akcesistu III. kat. 3. gr. pri Dir. šuma u Vinkovcima
Vavra Emil, za šumara II. kat. 2. gr. i sres. šum. referenta u Visokom.
Rokić Milutin, za šum. akcesistu III. kat. 1. gr. pri dir. šuma Gradiške I. 0. u
Novoj Gradiški.
PREMJEŠTENI SU:


Miklavžić Josip, šum. asistent I,, kat. 9. gr. sa Sušaka za šum. referenta kod poglavara
sreza u Delnicama sa sjedištem u Fužinama.
Radišević Milan, šum. inž. pristav I. kat. 9. gr. iz Gospića za šum. referenta kod
poglavara sreza u Gospiću.
Travirka Vinko, šum. nadsavjetnik I. kat, 5- gr. od Mariborske oblasti za šum.
referenta kod poglavara sreza u Celju.
Kafaderović Fehim, šum. savjetnik I. kat. 6, gr. iz Nemile za taksatora dir.
šuma u Sarajevu.
ŠUMARSKI LIST 10/1926 str. 32     <-- 32 -->        PDF

556 Lične vijesti


Bambuiović Petar, šum. savjetnik I. kat. 6. gr. sa Trebinja za šum. izvjestitelja kod


poglavara sreza u Banjaluci.


Am>džić VukaSin, šum. savjetnik I. kat. 6. gr. iz Prozora za šum. izvjestitelja kod


poglavara sreza u Trebinju.


Nikolić Borislav, inspektor I. kat. 6. gr. iz Vranje dir. šuma u Skoplje.


Dr. Zublović Jovo, šum. nadinž. iz Sarajeva za upravitelja šum. uprave u Ne


miloj,


Čeisrlija Ristc;; SUH?, izvjestitelja I. kat. 7. gr. iz Travnika poglavaru sreza u Bos.


Gradišci.


Štimec Josip, šum. inž. I. kat. 8. gr. iz Bos. Gradiške poglavaru sreza u Travnik


Kuvz Josip, šum. rač. oficijal II. kat. 4. gr. iz Sarajeva šum. upravi u Han-Kum


paniji.


Jovičić Dimitrije, šum. inž. asistent I. kat. 9. gr. iz Sarajeva za šum. izvjestitelja


kod poglavara sreza u Prozoru.


Savić Jijvan, šum, inž. asistent I. kait. 9. gr. iz Sarajeva za šum. izvjestitelja kod


poglavara sreaa u Rogatici.


Oblak Franjo šum. inž. pristav I. kat. 9. gr. iz Modruša za šefa šum. uprave u


Plaški.


Rajičković Mitar, admin. čin. III. kat, 3. gr. iz Skoplja šum. upravi u Berane.


Stojanović Gjorgje, admin. čin. III. kat. 4. gr. iz Berana dir. šuma u Skoplje.


Dereta Branko, šum. nadinž. I. kat. 7. gr. iz Nemaca za taksatora dir. šuma u


Vinkovcima.


Hajde Jiosip, šum. nadsavjetnik I. kat. 5. gr. iz.Bos. Dubice dir šuma u Sarajevo.


Miljuš Nikola, šum. nadsavjetnik I. kat. 5. gr. iz Sarajeva šum. upravi u ...


Dubici.


Gjurgjić Teodor, šum. nadinžinjer I. kat. 7. gr. iz Jamine u Kičevo.


Nedok Čedomir, podšumar I. kat. 9- gr. iz Skoplja šum. upravi u Vranju.


Srećković Ljubomir, podšumar I. kat. 9- gr. iz Gor. Milanovca u Pirot.


Veselić Anton, rač. pripravnik II. kat. 5. gr. iz Aleksinca na Sušak.


Adžić Simo, šumar III. kat. i srez. šum. referent iz Prijedora u Visoko.


STALNOST SU DOBILI:


Krekić MihajItO| šum. inž. I. kat. 8. gr. pri dir. šuma u Zagrebu.
Veljčković firagosav, podšumar II. kat. 4. gr. pri šum, upravi u Nišu.
Šverkla Ivo, šum. inž. I. kat. 8. gr. pri šum. upravi u Vranovini.
Babić Zaharija, šum, inž. I. kat. 8. gr. pri šum. upravi u Vrginmostu.
Kostelić Oskar, šum. inž. I. kat. 8. gr. pri dir. šuma Otočke I. 0. u Otočcu.
Majstorović Vladimir, šum. inž. I. kat. 8. gr. pri dir. šuma Gradiške I. O. u Novoj


Gradišci.
Boneiačić Bozo, knjigovodja II. kat. 4. gr. pri dir. šuma u Čačku.


UMIROVLJENI SU:


Asman Ferdinand, šumar II. kat. 3. gr. u Sanskom Mfoistu.
Odlasek Andrej, viši šum. komesar I kat. 6. gr. u Ljubljani.
Saiđl Josip, oficijal III. kat. 3. gr. u Apatinu.
Valter Stjepan, nadoficijal III. kat. I. gr. u Apatinu.
Vainer Omer, direktor pomoć, ureda II. kat. 1, gr. u Sarajevu.
Ružička Kamilo, šumar II. kat. 1. gr. u Sarajevu.