DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1926 str. 6     <-- 6 -->        PDF

......... . ........... ..... ............... .. 0


.... ..... ......... (........:


......... . ........... ..... ...............
...... ........


...... .. ....... ...... ....... .....: ..... ... 620.000


.... .......


........... ..... ....... ......... je .. ...... .... .. 8


.... 1871. ....; a ...... . ........... y .... .... ce .. ......


...... .. 15. .... 1873´, .. 11. .... 1881-, .. .. ...... ........


A-, .. . .. ...... .. 6. .... 1881 ......, ..... .. ...... ......


....... ... 40 . .... ......


... ........ ....... ...... ....... .. ........., ......


... . ........... ....... ...., .. .... ce ..... .......


. ....., .... .. ........ ...... .. ...... ....... ......,


.... .. ......... . ......... ....... ..... .......... ....,


.. .. ... ...... .... ........ . ....... .......... ....., y


.... .. .......


.... y .. ..... .... je y ......., ... .... ........... ..


.......... .... ce ....-..... y ..... .... ..............


......., .. ....... ........ .... ...... na .. ....., ......
.. ce ........ ......... . ........... ....... ....... . i.....,
... . ......... . ........ ....... ..... ...........


....... je ....... ... ........ ....., .. .. ce .. .......
......... ..... ... ....... ....... ....... ... .... ....
je .. .... ......... ........., .... .. ... ....... .. ...... .......,
a .... ....... ........, ...... .... .........


Te .. ......... ......... ....... .. ......, a .. ...... ......
........ je .. ... ».......... ........«, .. . . ....... ..
.......... ........ ..... ......-....... .......... Ta .......
..... je ....., .. ce y ......., ... ....... ... .........
........., ...... .. ...... (........) ........ .. ....... ......
. ...... ...... ......., a .......... . .. ...... .......
.... .. ..............


..... ......... .... .. .. ....... ........ ..... ... .....
........, na je .... .... .. ......... ......... ... ......., .......
.......... ........... ...... .. .... ...... .......
........ .. ..... .........
ŠUMARSKI LIST 8-9/1926 str. 7     <-- 7 -->        PDF

hKOHOMCKO . ........... ..... ............... .. 0.


......, .. ....... ........ ...... .. ...... ....... na
.. ....., ...... .. ce ........ ......... ....... ..... ...........


.......... ......, a . ........ ......... y ........ ....,
.. ......... y .... .... .. ........... ......., ...... ..
ce y ........ ..... ........ ....... ......... ....... y ..hoj
.... ...... .. ..... ....... ........


....... y ...... ....... A- ...... .. 6. .... 1881. ......,
.......... ...... .. .... ..... ............ ..... ....... .......,
... .... .... .... ...... ............., na ..... ........
........ ..............


......... ........ ........ ce .... ....... .......... ..


............. .. ......... . ....... ......, a .... je ......


..... ... ...., ... .... ... .... .......... ....... ... .... ..


..... .. .......... ........., .... ce ....... ....... ...


i\hi\Va .. ........ .........


.......... .. ... .. . ...... ..... ........., ........ ..


........, .. je ......... ........ .... ..... .. ........ .


..... ......., .... .. .......... ... .......... ....... ..


...., ...... .. ........ ........ ..... ....... ....... .......


...... ....... ...... ...... .. ........ ...... ....... ...


.... ce ... .... ....... y ..... ......... ..........


...... .. .... A. ....... ..... je y 9., 10- . 11. ..... .....


.... ..... .. ...... 1925. .... ..... . ..... ..... . ........


...... ...... . ........... ... ......... ....... ........


.... ............. ........ ........, ........ je ......
......., .. .. ........ ..... ..... . ...... . ..... ......
.. ...... ........


...... ......... .... ....... ......., ... . ...........
....... ......., ..... .. y .. ..... ... ........, .....
y ..... ........, a ..... y ........


...... ce, .. .... ... .... .... ...........
..... ce ..... .... .... . ........ ...... ...... .. ......
......., ....... . ja .... ...... ........... . .............
..... ............... ...... ....... .. ....., ..
...... ...... ..... y .... . ...... ......... . ...........
....., na .. ..... y .... ..... .... ........, .... .. .... .. .......
. ................, a ... ..... . ...... ....... ..........
ŠUMARSKI LIST 8-9/1926 str. 8     <-- 8 -->        PDF

......... . ........... ..... ............... .. ..


.... ..... ........ ..... .. ... ...... .... ... ................
.- .., ... .... ... ...... ... ..... ..... 22 .......


... ........... ........ .... .. ........ 9. ...............
........ ......... ...... ...... . ............ ...............
...... ....... ...... je:


I. ......:
27.409 .... .... y ......... .. 20,254-691 ....... .......;
II. ............... ...... .......:
64>967 .... ...... y ......... .. 20,254.692 ...... ........
..., .... je ...... ......, ..... .......... ........ ....
......... .......... ........, y ...... je ............. ... ....
........; ... je ....... ....... .. .... ......... ..........
........, . .. ....... .. ........., .......:


...... .... -..-... . 3.095 .... ..:.
...... ...... ............. 403 .... ....
...... .......... ........ . . . . 15.436 .... ....


...... . . 18.934 .... ..........
. . . 2.177 ...- ....
........ . . . 2-832 .... ...


..... . . . 23-943 .... ....
.. ...... ..... .. 3,774.802 ." y ......... .. 12,249.859 .......
........


...... ..., .... je ...... ............... ...... .......,
.... ..... ....... .... ....... .. ........., . ..:


...... .... . . 18-579 ...- ....
...... ...... 5-888 .... ....
...... . .;..-.....
8.507 .... ....
...... . 32.974 .... ..........
. ...-.... 2-112 .... ....
........ 5-937 .... ....
..... 41.023 .... ....


.. ...... ..... .. 3,000.146 .8 y ......... .. 8,004.833. 92 .......
.......


...., ............ ....... ................ ....... On.....,
........ ce y ....... ......, ....... .. ..... ...... na
.. ..... ..... .......


Te .... no ..... ...... ......, no ........, ....... . .........
.... ce y ... ........, .. ..... ..... ........ .... .......
ŠUMARSKI LIST 8-9/1926 str. 9     <-- 9 -->        PDF

......... . ........... ..... ............... .. ..


.. ........., .... ........ . ......... ........, y .......
.. 22.936 .... ......; a ..... .... ....... .. ........., ....
........, ......., ........ . ......... ........ y ........ ..


39.540 ...- .......
. ..... ..... ...... ce ........ ........., ....... .. ......,
.... .. no ...... ........... . ......... ...... .......


.......... ...... .. ......
. ...... ..... .... ...... ce ........., ....... ....... .......
.. ...., ..... .... . ............ ...... ........ ......
je ..... .... ... .... ......


... ...., .... ce ...... ....... .. ........., .........
........ ».... ...... ........«; a .... ..... ... .........
».... ..... ........«.


..... ce ..... .... ...... . ..... ........ ..... .........,
...... je ........, .. .. ce .. ..... ... .... ......
......... ....... ........... .......


.. .... ...... ........ .......... je ........... ......
1902. .......


Te .. .... ......... y 13 ............ ......... ... je
....... ......., . ...... ... .. .... ....... .... .... .........


..... ......: ..... ...... ....... . ......., ......., ......
. ........


....... je 140 .......


.... ...... ....... ..... je .. ......., ... ........ ......


y ... ........ .... ....... ......... y ....... .. 80 ..., .. ..
........ .. ....... .........
... ........ ........... ...... ..... ...... .......
.... je .......:


I. ..... ...... 1-— 20 ...... .. 5.871 ...- ... .
II. ..... ...... 21— 40 ...... .. 2.952 .... ....
III. ..... ...... 41— 60 ...... .. 1.828 .... ....
IV. ..... ..&... 61— 80 ...... .. 1.166 ...- ....
V. ..... ...... 81—100 ...... .. 2 .... ....


VI. ..... ...... 101—120 ...... .. — .... ....
VII. ..... ...... 121—140 ...... .. — ...- ...\
VIII. ..... ...... ........... .. 8.626 ........
...... 20.445 .... ....
....... 800.99 .... ....
........ 1.689.97 .... ...


..... 22.936.06 .... )VT.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1926 str. 10     <-- 10 -->        PDF

......... . ........... ..... ............... .. ..


Kao ... ce .. ...... ....... ...., .... je ... ........ ...........
...... ...... . ......... ........., ..... ............
......... .... .....


......... VIII. ...... ....... .... ....... ......... ........,
.. ..... ... 200 .......


..... .. .. ......... VIII. ...... ....... .. .... .... pehu
........ ...., .... ce ..... .... ....... ......., .... .. ce ..........
no ....... ......... ......... ....., ... .. ce ......
... ......, na ce y .... ....... ...... .......... .. ... »........
....«.


To ........ .... .. ..... ......... ..... je 50 ......, ............
1900- ....... ..... ........ .... .... ce ..... .....
.. ......., ... ..... .... ....... .. .. .. .. ..... ...
...., ... .. .......... ..... ...... .. ...... ......... ... ..
.... ........


..... ce ča .... ............ ....... ...... ......
.... . .... ............ ...... ......., .. .... .. ..... ...........
........ no ........ ..... . ....... .... ..........
....... ..... ......... ...... .. ..... ......., ... ..
.. ce ..... .............. . ...... .... .... ... ...........,
.......... .. ... ..... ......... ......: ..... .. .... ........,
a ..... .. .... ......... ........, . .. .... .. ........
...., .. . . .. 1950. .......


..... .......... .... ..... .. ce ......... .... .....
......... ......, a .......... ..... .......... ......... .
..... .... ........... .......


... ........ ........... ...... ......... .. ... ......


VIII. ....... ......., .. je ...........
.. ... ........ . 181.495 ......
.... 29.841 ......
..... 211.336 .......
............ ....... .......... je, .. ......... VIO.


...... ....... ..... .... ...... ...... ......., . .. ...., .. ce
....... ........ ...., a ...... .... ...... .. ....... ................


.... . .... .. ...... ........ ...... .......... .. .. .......
................


............ je .......... ..... ....... ........ . ..
.... y .... ........, ... ce .... ...... ......-...... ..
..........; . ..... ......... ......., ........ ......
ŠUMARSKI LIST 8-9/1926 str. 11     <-- 11 -->        PDF

......... . ........... ..... ............... .. 0.


..... ....... .......... je ........ . ...... ..... .......
........ ..... ...... .......... je no .......:
Riz, u.
Vn 2
3 = nonp-i´iHn ...... ....... .... je .. — 2.57 .3;


V„ = 20.445-10 X 2-57 X 140 =* 3,678.080 .3


..... .... ......:


...... ..... ...... .. ..... ....... I—V. .......... je
...... ..... . .... ....... ...... ....... . .......... .......
........: 3 = 2 57 .5. .. ......:


1,223.368 .,;
...... ..... ...... VIII. ....... ....... ....../.... je .. .....
...... ......., 211.336, . ........ ........ ......, 7.80 :.. ......: 1,648.410 .... ., ...:


Vw =- 1,223,368 i 1,648.410 = 2,871.778 .\
.......... .. ... ..... ......, ......, .. je ...... .....
...... .... .. ........ .. 806-202 ."´.


..... .... y .... ...... .. .... .... .......... .......


..... ...... .......... ...... ............. je .. ....:


. I. .... (20 ....), 5.271 .... .... .. 116.812 ......., .. 1,025.335 .5


. II. „ (20 ....), 2.277 „ „ „ 68.772 „ „ 592.308 .3


. III. „ (20 i-...), 1.078 ,. „ ,. 25.752 . 1,824.784 MS_


..... 8.626 .... .... .. 211.336 ......., .. 1.824.784 .3


.. ....... ce ...., .. ce y I. ....... ... .... .... .. ........
......., . .. ...., ... ........... ..... ....... ....
........... .. .... ...... .. .... y IL, ....... y III. ........


..... je y I. ....... .......... .. ce .... ...., .... ... cv
....... ...... ......., .. je ....... .........., .. ce .. ......
.. ...... ....... y ..... ......., . .. y ..... ........
4842%, a y ...... ........ 19.62% ...... ... »........ .......«
.. .- ... ».......... ......«, .... .. ...... I. ....... .....
........ ... 5,000.000 ....... ......


......., .... je ...... ........., .......... ....... y
.... ...... .. .... .... .. ......., ... je ...... ..... ......
.... .. ........ ..... ......, na ce .. ...... ... ........ ...
........, a .. ... ........ .......


.. ........ .. .. ........ .......... je, .. ce ....... ........
...... . ...... .. .. ..... .... .... ....... Vili. ......
........
ŠUMARSKI LIST 8-9/1926 str. 12     <-- 12 -->        PDF

......... . ........... ..... ............... .. 0.


To .. .... y ........ ........, no ...... je .......... ...........
...... .. .... ...... .........


.... ..... ........ ........ ce y ....... ...... .......
.. ......... na ... .. ..... ..... ......, — .... ..... ...........
........ ........., .... ce ...... .. ....... ......
.... ... ..... ............


........ ... .... ......:
..... ....... ........ ..-.-.. . 31.763 .... .....
....... 3.088 .... .....
........ . . . . 4.689 .... ......


..... 39.540 .... .......
.. ...... ........ ... .... ........ je ... 13.000 ....
...... ....... .... .......
je ....... ...... ....... ....... . .. ...... ............
.... ........, y ...... ....... .... .........
.. ..... ........ ...... ... .... .... ...... je .......
.. .....
.. ........ .. ....... ........... ........., .. .........
......... ...... ...........
.. ..... ...... ...... je ......... ..... ......, . .. ...
..... ... ........ .. ....., ........, ......., ....... . .......
. ..... .......... .......... ...., a y ........ .........
.......... .....
... ce .... no ........, no ........ . no ......... .....
......... .. .... ...... ........, na je .... .. ... ......
1905. .......... ........... ......, .... ce ..... .........
.. ...... .. .... ...... .........
.... ..... ........ ......... .. y 23 ........... ........,
.. ..... ce y 18 ........ ......... ......., a y 3 ........
...... ........., ..... .. 2 .............. ........ ....
.......... ........... ....... ......... ...... .... 1902.
....... 1903. ..
...... ....... .....:
»........... .. .......... ....... .........«
....... je, .. ce ... ...... ....... .... ........... ........
y .... ..........., .... ce .... .... sa .... .... »..
....... ........... ......- Taj ...... ... je ... ...............
...... ....... ... ........ ........... ...... ..
.... ..... .........
ŠUMARSKI LIST 8-9/1926 str. 13     <-- 13 -->        PDF

......... ii ........... ..... ............... .. 0.


....., .. ce ....... ........... ...... ..... ..........,
.... ......... ....... .. ...... .. 6. .... 1881. ...., ......
.. ce ........ ....... ...... ...., ........ . ....... .........,
.. .... .. ..... ....... ..... ........


....... .. ce ... ..... ....., ....... .... ...., a .... je
.... ...... ....., .. ce .. .... ..... ........ ....... ...........
.......


.... je ........ ... ...... ....... ...., ... ... .... no......
je ..... ......... ........ — ... ce .... .. ..........
..... .......... — . ....... .........; na ... .........
......... ........, ... ... je .... ......, ........ .......
........ ce ........ ...........


....... .. ...... .... ..... ........ ..... je .. 140, 120
. 100 ......, .. ......... ........ .. 20, 30, 60, 80 . 100 ro....;
.. ..... .... ..... je ....... 30 . 40 ......^.


........ ....... ..... je .. ......., ...: ... .. .........
....... .. ...., a ..... .. .......... y ...... ....; ... ..
......... ..........., ......., .. .. .... ....... ......., na ce
.. ..... .. .... ...... .. ..... .......; ... .. ......... ....
... ..........., na je .... ..... y .... ... ....... ...... .........


..... ....... . ......... ....... ........ .. ...........
........ .... ..... ........ .... .....:


I. ..... ........... ........ .. ........ .. 140 ^.....
. ......... ........ .. 20 ......;
II. ... .......... ........ .. ........ .. 140 ......
. ......... ........ .. 60 ......;
III. ..... ........... ........ .. ........ .. 140 ......
. ......... ........ .. 80 ......;
IV. ... ........... ........ .. ........ .. 140 ......;
V. ... ........... ........ .. ........ .. 140 ......
. ......... ........ .. 100 ...... . ...., .. y .... ... .......
.... ....;
VI- ... ............ ........ .. ........ .. 120 ......;


VII. ..... ........... ........ .. ........ .. 100 ......
. ......... ........ .. 80 ......;
VIII. ..... ........... ........ .. ........ .. 100 ......
. .. ......... ........ .. 30 ......;
IX. ..... ........... ........ .. ........ .. 100 ro....;
X. ... ........... ........ .. ........ .. 30 ......;


ŠUMARSKI LIST 8-9/1926 str. 14     <-- 14 -->        PDF

......... . ........... ..... ............... .. ..


XI. ..... ........... ........ .. ........ .. 40 ......;
XII- ..... ........... ........ ... ........... .......,
a .. ......... ........ .. 40 ......;


XIII. ... ........... ........ ... .......... ...........
......;
.. ... ........... ........ .... .......... ...........
...... .. ......., jep je y ...... ... ........ .... I. .....
......, a y ...... .... ... .... ..... ............. ..... ......,
na ce ...... .. ........ ..........


..... ...... ....... ......... ... .... ............ ........,
......... ... I. .. XIII. ....... .....:


I. ..... ...... 7.206 .... ...II.
..... ...... . . . . 2.917 .... ....
III. ..... ...... . . . . 4.333 .... ...IV.
..... ...... 11.855 .... ....
V. ..... ...... . ........ . 4.483 .... ....
VI. ..... ...... 621 .... ....
VII. ..... ...... . 309 .... ....
..... ....... ........ 31.724 .... ....
....... -, , . 3.088 .... ...
......... ......... 4.689 .... ....


... ............ ........ ... ....... ...... IV., VI.,
VII- . IX. ..... ....... ........ ...... ...... 20.491 ....
.....; ..... ...... .......... ........ .. .... ........ .......
....... .. .... ........ ........ ...... 24.549 .... ......,
— ..... .... ce .... 4.057 .... .......


Ta je ....... ....... ..... ...., ... je ... ........ .......
........... .. ... ......... ..........., .. . . ...... ........
........ .. .. .... . y ..... . y ...... .......


To .. .... y ........ ........, no ...... je .......... ...........
...... .. .... ..... .........
... ... ........... ...... .. .... ...... . ..... ;i:y......
.... y ......, . ..... ..... ..........


.... ..... .... ...... ........ y ...... ...... ........
....... ..... ........ .. 30 ......, .... ..... ....... .. 140
...... .. .. ..... y ... ...... ........ ....... ........


............ ....... .. .... ...... ........ ..........
je y .. ..... ........ ........ ...... .... .. .............,
. .......... ....... ....... ......... .. .... ........,
ŠUMARSKI LIST 8-9/1926 str. 15     <-- 15 -->        PDF

......... . ............ ..... ............... .. ..


.... ...... .. .. ..... .... ...... ...... .......; a ....... he


..... ........ ..... ......... ...., na .. ce y .... ....../ ..


.. ........ ..... ........ ........


.. ....... ........ ......, ......, ........... . .< ..
.......... .. .. .. ..... ............ ....... .. .... ......
........ ...... .. ».......... ........«.


.. .>. y ro ..... .. .. .... ..... ......... ......., .........
.. ...... ......., .......... je ............ ....... ..
.... ..... ........, .. ce y .. ..... ...... ... ...........
........ (...... .... V.).


.... .... .......... je ........... ....... .. ....
..... ........ y ..... ............ ........ ...... - ......
............, .... .. .. .. ........ ... 20.000 ... .... .....
......... ........


..... .......... Han. A. ...... .. 6. .... 1881. ...... ........
je .- .. .. .... ...... ............... ........ . ......
...., . .. ........., ... .. ......^..... ......... . ...........
....... .. .., a y ......... ....... .. ....... ....... ......
......


...... ............... ......... .......... .. ......
..... .. .... . ....., .... .. ........... .......... ..........,
na .... ............... .. .. y ..... ..... y ...... ..
......... ........ ....... .... ...... ............... .......
y ......


.. .. ............. .... ........ ..... ..... ........
........ ipai;y .. ..... ..... ......., ....... .. .. ...... ...
............ ..... ......, . .. y ...... ...... ........ ........
..... .. ......, a y ...... ..... ........ ........ .....
.. ....... ..... ......... .. .... no ......; na .... .............
.. .. ..... ....... ....... . ......., ........ .. ....
....... .. .. .. ....... y ......


............... .. .- .... ...... ............... .........
...... ....; .. .............. ........ ....... .......
y .....; na .... .... .... .. .. .. ...... .... ...... .......
........ .. ......, ....., ........... . .. ..


......... ..... ........ ......... ......, .... ...... ..
....... y ........ ........ ...., .... ce .... .. .... .. .......
........., na .... je ... ........ ............ ...... .....
y ..... ............ .......... ........ ...... .........
ŠUMARSKI LIST 8-9/1926 str. 16     <-- 16 -->        PDF

......... . ........... ..... ............... .. 0.


... ........ ............ ...... ........ je .......
.. .. .. ....... ...... 72-000 .3.


............ ....... .......... je, .. ce .. .......
.... ........ y I. ....... .. .... .. ..; y ......... . y .....
........ III. ....... .......... je, .. ce .. ....... .... .........
..... .. .... .. .. . .. ....... ....... ........, a .....
.... .....; ..... .... ......., .. . . ..... 1950. ......,
.......... je, .. ce ...... .... ...... ..... .. .... .. .., a
..... ....., ..... .. ce ........ ...... . ...... ...... .......
....... ........ .. ».......... ........«.


.... .. ......, .... .. ce . ...... y .... ........ ..........
...... ....... ...... ....... y .... ......., . ...... ..
....... ...... ....... ........ ....... .. ....... .......


. ...... ...... ........ ........ je ....... ...... .......
(20 ......) 109-850 ...... ......... . .... ......., ..


348.463 .3 ..... . 400.319 .8 ......; ... .......: ..... 17.423 .8,
...... 20.000 .3.
.. ........... ...... 20.000 .3 75% ........ .. .......
...... ............... ...... 15.000 .8 ........
....... .. 25% ... 5000 .3 ...... .. .... . .......
....... ...... ... ».......... ........« ..... ...... ..


..... ........ je ..... 8,153.389.98 ......
. ...... ..... ........ ........ je ....... ...... .......:


..... 90.362 .3
......, .... ....... ..... ... . 135.543 »
....... ...... 1,082.147 «
... ...... ...... ....... ... . 54.107 «


....... ....... ...... .. ....... ...... y ...... ......
. ..... ........, ...... .. .... ......:


15.000 .3 + 54.107 .3 = 69.107 .3.
...... ... ........., .. je .. ..... ........ ...........
...... ....... .. ....... ...... .. ............. ......
....... ........: 72.000 .\
.......... .. ...... . ....... .. ....... ......, ........
ce ........... .. 3.000 .3 ......., .... je .. .. ...... .....
.........
..... ........ ........ ............. ...... 1909. ........
je ....... .. ´....... ...... .. ............. .. 72.000 .?
ŠUMARSKI LIST 8-9/1926 str. 17     <-- 17 -->        PDF

......... . ........... ..... ............... .. ..


.. 85.000 .3; .. . .. je ........... .. ....... ...... .......
...... ....... ..... ............ ..... ce .... ..........
.......... -....... ...... ....... ...... ........, .... .. ie
..... ......... 48.42% ....... 19.61% .. ».......... ........
«, . ..... ......... ....... ....... .. .., ... ...........
..... .. ...... ...... .......: .. .. .. ... ..... ....... ..
.... ....... .............. ...., .... ce ........ .. ..... y
...... ..... ........ ...., .. je ...... ........ ....... y
.... ...... .... ...... .. ........ . ...... .....


...... ... ......... ....... .. ....... ...... .. .............,
. ...... je ....... ...... ....... ........ y ......
.. ..


.... ..... .. ......... ....... . ...... .. ....... .
....... ...... .. ............. . ...... .. ......... ...... ..
...... ......., .... je .. .......... ............ .......
y 2., 3., 4., 5., 6. . 7. ........


..... ........... .............. ........... .. .......
...... ...... ....... .. ....... ...... .. .............


90.000 .3 ......., na .... ..... .. .. ....... ...... ..........
.. ..... 7.
........
.... ...... ........ .. 2. ...... ..... ....... ..... ...


.... . ........:
1. ..... ...... 1— 20 .... .. ...... .. 4.459 ... ....
II. ..... ...... 21— 40 .... .. ...... .. 5.307 » »
III. ..... ...... 41— 60 .... .. ...... .. 3.288 » »
IV. ..... ...... 61— 80 .... .. ...... .. 1-594 » »
V. ..... ...... 81—100 .... .. ...... .. 404 » »
VI. ..... ...... 101—120 .... .. ...... .. 4 » »
VII. ..... ...... 121—140 .... .. .......
VIII. ..... ...... 141 .- . .... .. ..... .. 3.836 » »
...... . . 18.894 .... ....
....... . . . 1.986 .... ....
........ . . 2.051 .... ....
..... . . . 22.931 .... ....


....... .......... je ....... .... y 1. ........ .......
....... 3.200 ......... . .... ....... .. 13.161 .3 ..... .


14.238 .3 .......
.. .......... ...... 75% .. ....... ...... ...............
...... 10.675 .3.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1926 str. 18     <-- 18 -->        PDF

......... . ........... ..... ............... .. ..


.. 2. ....... ....... ....... .......... je ....... .......
.... 3.890 ......... . .... ....... .. 14-519 .3 .....
. 14.519 .8 .......


.. .......... ...... 75% .. ....... ............... ......
10.889 ..
..... ........ ....... ...... .. ....... ...... y ......
....... .. .... ...... ........ ...... 10.782 .3.
.. ....... ......... je y .... ...... ....... ....... .......
....... .... .. 3.000 .
...... ....... .... .. ....... ...... .. .... ...... ........
.. ..... ...... ...... 10.782+3.000=13.782 .3....
..... ........ .. ..... ...... ..... ....... .....
....... . ........:


I. ...... .....
1. ..... ...... 1— 20 .... .. ......... .. 5411 .... ....
2. ..... ...... 21— 40 .... .. ......... .. 5.421 » »
3. ..... ...... 41— 60 .... .. ......... .. 1.698 » »
4. ..... ...... 61— 80 .... .. ......... .. 1.589 » »
5. ..... ...... 81—100 .... .. ......... .. 7-282 » »
6. ..... ...... 101—120 .... .. ......... .. 3.457 » »
7. ..... ...... 121—140 .... .. ......... .. 436 »
.8. ..... ...... 141 . .... .. ......... .. 59 »


...... . . . 25.353 .... ..........
. . . 3.377 ...- ....
........ . . . 2.781 .... ....


..... . . 31.511 .... ....


II ..... .....


1. ..... ...... 1— 20 .... .. ......... .. 1.116 ...- ....
2. ..... ...... 21— 40 .... .. ......... .. 364 » »
3. ..... ...... 41— .0..°.- .. ......... .. 426 » »
4. ..... ...... 61— 80 .... .. ......... .. 94 » »
5. ..... ...... 81—100 .... .. ......... .. 53 » »
...... . . 2.053 .... ....
....... . . . 484 .... ....
........ . . . 160 ...- ....


..... . . . 2.697 .... ....
ŠUMARSKI LIST 8-9/1926 str. 19     <-- 19 -->        PDF

......... . ........... ..... ............... .. .. 4&3


III. ...., .. .... .... .......... ........... .......
2. ..... ...... 21— 40 .... .. ......... .. 920 ...- ....
4. ..... ...... 61-— 80 .... .. ......... .. 767 » »
5. ..... ...... 81—100 .... .. ......... .. 1.316 » »
...... . . . 3.316 .... ....


....... . . 703 .... ....


........ . . . 2.041 .... ....


..... . . . 5.747 .... ....


..... ...... .......... ........ .......... je y .......
....... ..... ........ .. 6-740 .... .......


....... .. ...... 1925.-26., na .. ..... ....... .......
(1942.-43. . 1943.-44.), ........... je .. .... 5.780 ............
...... (. ....... .. 219 ............ ......), .. ........ ......:


..... .. ...... ....... 1.033 .3


......, .... ..... ....... 1.549 «


...... 46.145 »


..... .. ..... ....... ............. . 5.000 »


...... .. ....... y ...... ....... .. .... ..... ........
........ ce ....... .. 3.000 .3.


....... ...... .. ... ........... ........, .. .... ....
........ ........... ......, ........ ce .. 3.000 .´ ......
........


...... ....... ...... .. ....... ...... y ...... .....
........ y ...... ....... ......:


46.145+3.000+3.000=52.145 .3.
........ .. ....... ....... .. ....... ...... .. .....
. ...... ....: 52.145+13.782, ...... .. .... ........ 65.927 .3.
.......... .. ......... ....... ...... .. ....... ......
.. 66.000 .3 . ........ ........ .. ....... ...... ..


90.000 .3, ........ ce ........... .. 24.000 .3 ... 37.000 ... ......
...... y ...... ......., .... .... ..... .........
III. ....... y ...... ...... ........, .. .... .......,
.......... je ....... .... 2.540 ......... . .... ........ cu


7.544 .3 ..... . 7.544 .3 .......
.. ........... ...... 75% .. ....... ....... .... .............
...... 5.685 .3.
....... ...... .. ....... 4.000 .8.


,
ŠUMARSKI LIST 8-9/1926 str. 20     <-- 20 -->        PDF

......... . ........... ..... ............... .. ..


..... .... ....... .. ...... .. ....... ...... .. ....
...... ........ .. .... ....... ...... .......: 5.685+4.000 =


9.685 .3.
.. 2. ....... III. ....... y ...... ...... ........ .....
............ ...... .... .... ....... ....... ......., ....
.... ...... .. ......., .... ...... ....... 4.000 .3.


. ...... ..... ........ ..... ...... .......... ........
.. .... y III. ....... .......... ..... ........ ......


5.760 ............ ......, .. .......:
..... .. ...... ....... 8.082 .3
......, .... ..... ....... 9.821 »
...... 50.728 »
..... .. ..... ....... ............. . 5.000 »


....... ...... .. ....... y ...... ..... ........ y


III. ....... ........ ce .. 5.500 .3.
....... .... .. ... ........... ........, .. .... ....
.......... ........... ......, ...... ... . y II. .......,


3.000 .3 .......
........ .. ... ....... .. ....... ......, .....
.) .. .... ....... ....... .......:
50.728+9.685+5.500+3.000=68.913 .8.
.) .. ..... ....... ....... .......:
50.728+4.000+5.500+3.000=63.228 .3.


.......... .. ... ....... .. ....... ...... . ........
........ ...... .. ............., .... ...... 90.000 .:;, ........
ce:


... a) ........... .. 21.000 .:! ... 32.000 ..- ......;
... .) ........... .. 26.800 .8 ... 41.200 ... ......,
.... .... ..... .........
. IV. ....... ..... ............ ...... .... ......
........ ..... ....... ..... ....... . ........:


1. ..... ...... 1— 20 .... .. ......... .. 813 .... ..´..
..... ...... 21— 40 .... .. ......... .. 3.029 » »
..... ...... 41— 40 .... .. ......... .. 4.459 » »
..... ...... 61— 80 .... .. ......... .. 5.307 » »
..... ...... 81—100 .... .. ......... .. 3.288 » »
..... ...... 101—120 .... .. ......... .. 1.594 » »
..... ...... 121 —140 .... .. ......... .. 404 » »
...... . . . 5.894 .... ....
ŠUMARSKI LIST 8-9/1926 str. 21     <-- 21 -->        PDF

......... . ........... ..... ............... .. 0.


......., ... ce ............., ... ce ..... ..
..........
ne ............. ...
.
.
.
.
.
1.986
2.051
....
....
...,
....
..... . . . 22.931 .... ....


...... ...... ...... .. .... .... y IV- ....... ..... ..
404 .... ......, .... ...... ....... 6.868 .3.


.. .... .....
3.434 \..


......
3-434 »


.. ........... ...... 75% .. .......


............... 2.575 »
...... .. ....... y .... ....... ...... ... . y ......
....... 4.000 .3 ........
.. .... ..... ........ .......... je ...... ..........
....... .. IV. ...... ..... ........ .. 5.780 .... ...... .. .......:
..... .. ...... ....... 7.135 .:!
......, .... ..... ....... . . . . 8.822 »
...... 51.593 »
..... .. ..... ....... ............. . 5-000 »


...... .. ....... y .... ....... ........ ce ....... ..


5.500
.\
....... ...... .. ... ........... ........, .. .... ....
.......... ........... ......, ..... 3.000 .3 .......
........ .. ... ....... .. ....... ......:
2.575+4.000-h51.593+5.500 [-3.000=66.668 .3.
.......... .. ....... ....... .. ....... ...... ..


90.000 .3 . ........ ........ .. ....... ...... .. 66-668 .3,
........ ce ........... .. 23.300 .3 ... 35.800 ... .......
. V. ....... ..... ............ ...... .. .... ......
........ ..... .. .. .... ........ .. 1.593 ........... .....
.. .......:


..... .. ...... .......
13-540 .3


......, .... ..... .......
13.540 »


.. ........... ...... 75% .. .......


............... 10.155 »
....... ...... .. ....... y .... ....... .. .... ......
........ ......: 4.000 .8.


.. .... ..... ........ y ..... ....... .......... je oc......
..... ........ .. 5.120 ...- ...... .. ........ ......
..:


*
ŠUMARSKI LIST 8-9/1926 str. 22     <-- 22 -->        PDF

......... u ........... ..... ............... .. ..


..... .. ...... ....... 4.875 .8
......, .... ....... ..... ..... . 5.869 »
...... 45.861 »
..... .. ..... ....... ............. . 4-500 »


....... ...... .. ....... ........ ce .. 5.500 .3.
....... .... .. ... ........... ........, .. .... ....
.......... ......, ...... 3.000 .3 .......


........ .. ... ....... .. ....... ......:


10.155+4.000+45.861 +5.500 + 3.000=68.516 .3.
.......... .. ....... ....... .. ....... ...... ..


90.000 .3 . ........ ........ .. ....... ...... .. 68516 .8,
.... ce ............ .. 21.500 .3 ... 33.000 ... .......
............., .. .. ... ....... y ...... ...... ........
.... ........ ...... ....... ........., .. .. .... ......
........ y ...... ....... ..... ....... ....... .. ........
..........:


I. ..... ...... 1— 20 ...- .. ...... .. 3.579 .... ....
II- ..... ...... 21— 40 .... .. ...... .. 404 .... ...,
III- ..... ...... 41— 60 .... .. ...... .. 813 .... ...


IV. ..... ...... 61— 80 .... .. ...... .. 3.029 .... ...
V. ..... ...... 81—100 .... .. ...... .. 4.459 .... ...
VI. ..... ...... 101—120 .... .. ...... .. 5.308 .... ...
VII- ..... ...... 121—140 .... .. ...... .. 3.288 .... ...
...... 20.880 .... ....
........ 2.051 .... ...
..... 22.931 .... ...


.. ....... .. 140 ...... ...... .... ........ y VI. .......
2.981 .... ....., ... ....... 149 .... ......; a ....... ....
..... .... ...... 50.660 .... ., .. ....:
..... .. ...... ....... .. . . - 25.330 MS
......, .... ....... ..... . . . 25.330 .5
.. ........... ...... 75% .. ....... ......


............... 18.975 .*
....... ...... .. ....... y ...... ...... ........ y
...... ....... ........ ce .. 3.000 .3.
. ...... ..... ........ ..... ...... .......... ........
...... ..... ........ y ...... ....... 5.162 .... ......,


.. ........ ...... ..:
..... .. ...... ....... .
...... .... ..... .......
.
.
.
.
4.268 .3
5.196 .3
...... ......: 46-295 ir
ŠUMARSKI LIST 8-9/1926 str. 23     <-- 23 -->        PDF

......... . ........... ..... ............... .. ..


..... .. ..... ....... ............... 4.700 .... ........
...... .. ....... y .... ...... y ...... .......
........ ce .. 5.500 .3.
....... ...... .. ... ........... ........, .. ....
.... .......... ........... ......, ...... 3.000 .3 ..............
.. ... ....... .. ....... ......:


18.975 + 3-000 + 46.295 + 5.500 L 3.000 = 76.770 .*.
.......... .. .. ....... .. ....... ...... . ........ ........
.. ....... ...... 90.000 .3, ........ ce y ...... .......
........... .. 13.200 .3 ... 20.300 ... .......


. ...... ....... ....... .. je ....... ...... .. ....
...... ........ .... ... . y ...... ......., .....:
..... .. ...... ....... . . . . 25.330 .......,
.... ..... ....... . . 25.330 .3
.. ........... ...... 75% .. ....... ...... .....


..........,
,.... - 18.975 Ms
....... ...... .. ....... y ...... ...... ........ .


...... ....... ........ ce .. 3.000 .3
. ...... ..... ........ ..... ...... ...... ..... ........
y VII. ....... 5.522 ........... ....., .. ........ ...


... ..:
..... .. ...... ....... . . 4.435 .3
......, .... ..... ............. ,
. . .
,
.
.
5.423 .3
50,854 .5
..... .. ..... ....... ............. 5.000 .\
....... ...... .. ....... 5.500 .3 .


....... ...... .. ... ........... ........, .. ....
.... .......... ......, ...... 3.000 .3 ......´


........ .. ... ....... .. ....... ......:


18.975 + 3.000 + 50.854 + 5.500 + 3.000 == 81.329 .3
.......... .. ....... ....... ...... .. 90.000 .3 . ........
........ ...... .. 81.329 .8, ........ ce y ...... ....^
... ........... .. 8.670 .3 ... 13.300 ... .......
.. .... ........ ....... .. ....... ...... . ....... ..
......... ...... .. ...... ....... . ....... .. ....... ......
.... ce: ... .. ...... ...... ....... .. ....... ...... 90-000 .3
......., .. .. ...... ....... ....... II.—VII. ....... .....
....... ....... ....... .. ......... ...... .. ...... .......
. ....... ........... .. ....... ......:
ŠUMARSKI LIST 8-9/1926 str. 24     <-- 24 -->        PDF

EKOHOMCKO II ........... ..... ............... .. ..


y ..... ........ II. .......: ......
.. ...... ....... 14.204 .3, ...........
...... 24.0(30 .3 ... 37.000 np.v.


y ...... ........ II. .......: ......
.. ...... ....... 15.522 .3, ...........
...... 24.000 .. ... 37.000 ... .


y ..... ........ III. .......: ......
.. ...... ....... 15.626 .3, ...........
...... 21.000 .3 ... 32.000 ... .


y ...... ........ III. .......: ......
.. ...... ....... 8.082 .:!, ...........
...... 26.800 .3 ... 41.200 ... .


y ........ ....... ...... .. ......
....... 10.569 .3, ........... ......
.. 23.300 .8 ... 35.800 ... .


y ..... ....... ...... .. ......
....... 18.415 .3, ........... ......
21-500 .3 ... 33.000 ... .


y ...... ....... ...... .. ......


....... 29.398 .3, ........... ......
. , . . . 13.200 Ms ... 20.300 ... .\t
y ...... ....... ...... .. ......


....... 29.765 .3, ........... ro....
... ..... . 8.670 .3 ... 13-300 ... ..


(....... ce)


Communauté des bienfonds


Petrovaradin sur le territoire des anciens confins militaires. Son état économique
et financier.


Rédaction.


.%