DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1926 str. 47     <-- 47 -->        PDF

......... ......... 511


3. .............. .... .... 8—10 .... ..... ....., ... ce ...... .......
........ .... ...... ...... ......... .. ... ..., ... ..... .. ..
..... ...... .......... ... ce ... ....... .. ......, .... .... ......
....... y ........
4. .............. .... .... ce ...... .. ......, ...... 4 ... .....
.. .. .... ............ .... 5—6 ..... ...... ...... .. ...... ......
...... .. ......... ...... ..... ..... ... ........... ...........
....... . „......". .. .... je ..... ........... . ... ....... .....
.. ........, .. .. ....... .... .. ce .... ....... ... y ......... ............
.... ........ .. .......


.......... y ...... ......... ... ........... 4-.... ....... ........
..... y ....... (. ....... .........), a ..... ..... ...... „........"
(1200 ....)


.... . . a . .. . . . . . h


Režim voda i šumarstvo. Sve više se širi šumarska struka — ako ne u nas,
a ono pred velikim svjetom. U poslijednje vrijeme imamo jedan jjoš noviji primjer
učešća šumara u poslovima od općeg značaja, a to je učešće u Stalnoj tehničkoj
komisiji za režim dunavskih voda. »U vezi sa čl. 245 ugovora o miru u Trianonu,
ustanovljena je »Commission permanente technique du régime des eaux du Danubbe
« (stalna tehnička komisija za režim dunavskih voda). U njoj su zastupane
po svojim delegatima države nasljednice bivše monarhije, Austrija, Čehoslovačka,


Ugarska, Rumunija i naša kraljevina. Predsjednik je iz nezainteresovane države, a
postavlja ga vijeće sveza naroda.
Prvi je predsjedatelj bio Francuz Chargerand, a iza njegove smrti imenovalo je
društvo naroda Talijana Rosettia. Delegat je naše države Franjo Vilfani.
Prema čl. 245. ugovora o miru u Trianonu, zadaća je ove komisije da vodi
računa, o režimu dunavskih voda uopće, a napose o hidrološkim prilikama.


Kako su mirom uglavljenim u Trianonu povučene granice nasljednih država
tako, da sjeku mnoge vodotoke te da je gornji tok mnogih rijeka u jednoj državi,
a donji t(ok u drugoj, ne mogu t. zv. donje države da budu bez interesa s obzirom
na gornji tok, naročito u pogledu hidroloških prilika.


Ovoj komisiji je zadaća, da studira te prilike po svojim ekspertima. Oticanje
vode u vezi je sa biljnim pokroviom — do izvjesne granice. Zakonodavstvo Francuske
uočilo je ovu činjenicu pa su Francuzi bili prvi, koji su donijeli više zakona
o uredjivanju gornjih tokova voda, o zagradjivanju bujica itd.


Pomenuta komisija drži svoje sijelp svake godine. Ove je godine zasjedala u
Budimpešti od 25- maja do 2. juna.


Našem je delegatu dodijeljen uz eksperta za hidrotebnička pitanja inž. Mirkova
i ekspert za šumarsko-tehnička pitanja šumarski inspektor dr. Josip B a 1
e n. Ovo je prvi put, da je došao naš šumarski stručnjak u ovu komisiju, koja
ima internacionalni značaj a koja je od velikog značenja.


Prema svome pravilniku bira komisija u svakoj od zainteresovanih država i
savjetodavne organe predsjedatelju.


Iz naše države izabran je za šumarsko-tehnička pitanja generalni direktor
šuma Miodrag Stamenko vić, a za pitanja hidrotehnička, pitanjaamelioracija M.
Vigneroi, generalni direktor voda. Rad komisije je od naročitog interesa za našu\
državu, jer se gornji tokovi naših rijeka Tamisa. Begeja i Brzave nalaze na teritoriju
susjedne nam Rumunije.