DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1926 str. 41     <-- 41 -->        PDF

..... .......


L6X9&R9(5>L9<5X9(5>R90


..... ....... |


f^)GSSe»S>GSS>6^^GS3(S><^>eiQeikSiSSS


POSTAVLJENI SU :


Mihailo M. Petrović, za podšumara treće kategorije treće grupe Šumske Uprave u
Valjevu.
Hoiman Ivan, čehoslovački šumar, za kontakt, podšumara II. kat. 5. grupe pri
šum. upravi u Kavadaru.
Bogianović Jelica, pripr. u ostavci Drž. Hip. Banke u Beogradu za admin, čin. 11.
kat. 5. grupe pri Gener. Direkciji Šuma.
Stilinović Slavko, djak za admin. čin. III. kategorije 4. grupe sres. šum, ref. u
Tuzli.
Sekulić Košta, dipl. šumski inž. za šum. inž. asistenta I. kat. 9. grupe pri Dir. Šuma
u Skoplju.
Jurhier Franjo, dipl. šum. inž. za šumskog inž. asistenta I. kat. 9. grupe pri Dir.
Šuma u Skoplju.
Puljizević Vladislav, svršeni maturant za rač. pripravnika II. kat. 5. grupe kod velikog
Župana Dubrovačke Oblasti.
Piksa Ivan, sekretar Min. Pošta i Telegrafa za admin". čin. II. kat. 3. grupe pri Dir
Šuma u Sarajevu.
Milostić Tomislav, polic. pisad u ostavci za admin. čin. III. kat. 3 grupe kod Splitske
Oblasti.
Kostić ."VHlorad, svršeni djak Geodet, i Gradji. akad. prof. Andonovića, za geodetu


III. kat. 4. grupe pri Dir. Šuma u Skoplju.
Nikolić Milutin, svršeni djak Geodet, i Gradj. akad. prof. Andonovića, za geodetu
III. kat. 4. grupe pri Šumskoj upravi u Bitolju.
Bešić Bogdan, svršeni djak Geodet, i Gradj. akad. prof. Andomavića, za geodetu
III. kat. 4. grupe pri Dir. Šuma u Aleksincu.
Milosavljević Vojislav, dipl. pravnik za pisara I. kat. 9. gr. pri pravnom odsjeku
Gener. Dir. Šuma.
Steianović Miloš, dipl. šum. inž. za šum. inžj. asistenta I. kat. 9- grupe pri Dir.
Šuma u Sarajevu.
Hvala Rajko, dipl. šum. inž. za šum. inž. asistenta I. kat. 9. grupe pri Dir. Šuma u
Vinkovcima.
Krstanović Ilija, svršeni djak Geodet, i Gradj. akad. prof. Andonovića, za geodetu


III. kat. 4. grupe pri Dir. Šuma u Skoplju.
Krivokapić Drago, svršeni djak Geometr. odsjeka Srednje tehničke škole u Beogradu
za geodetu III. kat. 4. grupe pri Dir. Šuma u Skoplju.
Kovačević Marija, za admin. čin. III. kat. 4. grupe pri Dir. Šuma imov. općine
Gradiške u Novoj Gradiški.
Stepančić Franjo, dipl. šum. inž. za šum. inž. asistenta i sres. šum. referenta na
Korčuli.
Hobiš Mirko, svrš. maturant za admin. čin. II. kat. 4. gr. pri šum. upravji u Kra


ljevu.