DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1926 str. 38     <-- 38 -->        PDF

............. ........ ........


I ............. ........ ........ §


i 1


POZIV ČLANOVIMA!


Kao što smo u prošlim brojevima Šumarskog lista, a i posebnom
okružnicom, koju je dobio svaki član, zamolili sve članove, da se pretplate
na Spomen-knjigu j da nam svaki sabere po nekoliko pretplatnika


— činimo to evo ponovno.
Žalosnu naime činjenicu moramo konstatirati, da se našem pozivu
odazvao srazmjerno malen broj članova. Ne čudi nas, ako naši
članovi nisu mogli naći po nekoliko pretplatnika izvan šumarskih krugova,
ali nas čudi da sami šumari pokazuju upravo strahovito malen
interes za šumarske prilike u našoj zemlji.


Kao što smo u 3. broju Šumarskog Lista prikazali, obradjivati
će Spomen-knjigu, skoro sve discipline iz šumarstva,
šumske trgovine i industrije. Navesti ćemo samo nekoje.


Zašumljivanje krša, goleti i živog pijeska. Preborna šuma
na kršu. Rezultati istraživanja slovenskog Krša. Razvitak industrije u
Srbiji. Impregnacija željez. pragova. Kemijsko iskorišćavanje drveta.
Kemizam drveta. Agrarna reforma i šume. Sušenje hrastika. Geografija
šuma Jugoslavije Ribnjačarstvo. Lovstvo i t. d.
Od nabrojenih tema, jeste samo jedan dio radova iz Spomen-knjige,
dok će ih zaista biti daleko više iste važnosti.
Mi apelujerno ponovno na sve šumare, da se pretplate na knjigu i
pretplatu nam pošalju.
Rok pretplate produžujemo na neizvesno vrijeme — nu kako će broj
knjiga biti ograničen to molimo svakoga da se sa pretplatom požuri.
Tajništvo.


SKUPŠTINA ČEHOSLOVAČKOG ŠUMARSKOG UDRUŽENJA.


Čehoslovačko šumarsko udruženje održaje svoju XV. ovogodišnju
redovitu glavnu skupštinu dana 6.—9. augusta 1926. u Banskoj
Štiavnici (Slovačka).


Radi što boljeg medjusobnog upoznavanja i radi upoznavanja šumarskih
prilika u Čehoslovačkoj, bilo bi poželjno, da taj zbor posjeti
što više naših šumara.